Suomen Pipliaseuran vuonna 2021 tukema työ

Suomen Pipliaseura tekee raamatunkäännös- ja lukutaitotyötä sekä edistää Raamatun käyttöä. Työn kautta Raamatun sanoma tulee lähelle ihmistä, hänen omalla kielellään. Työtä tehdään vähemmistökielten parissa, mikä parantaa myös syrjäytettyjen asemaa. 

Pipliaseura toimii osana Yhtyneiden Raamattuseurojen (UBS) verkostoa 240 maassa ja alueella. Työtä tekevät paikalliset pipliaseurat, joiden työntekijät puhuvat paikallisia kieliä äidinkielenään. 

Alla on luettelo kansainvälistä hankkeista, joita Suomen Pipliaseura tuki vuonna 2021. Tukea on annettu taloudellisesti sekä kouluttamalla ja konsultoimalla paikallisia työntekijöitä sekä arvioimalla työn laatua. 

Raamatunkäännöstyö 

Intia 

Käännöstyö 13 kielelle 

Kiina 

Käännöstyö kuudelle vähemmistökielelle 

Namibia 

Uudet ndongan- ja kwanjamankieliset Raamatut 

Sambia 

Njandjankielinen Uusi testamentti 

Nsengankielinen Raamattu 

Tansania 

Asunkielinen Raamattu 

Njamwesinkielinen Raamattu 

Fipankielinen Raamattu 

Njihankielinen aamattu 

Thaimaa 

Uudistettu thainkielinen Raamattu selityksin 

Venäjä 

Raamattu Suomen Suvulle -hanke yhteistyössä Raamatunkäännösinstituutin kanssa: komin ja marin Vanhan testamentin hankkeet 

Venäjän Pipliaseura: jakuutin Vanha testamentti 

Yhteiset 

Käännöshankkeet koltansaameksi ja inarinsaameksi, raamatunkäännöstyön ja muun raamattutyön koordinointi sekä raamatunkäännöstyön koulutus, laadunvalvonta ja tukipalvelut 

 

Lukutaitotyö 

 

Lukutaitoa naisille Afrikassa: Etiopia, Kenia, Malawi, Namibia ja Tansania 

xamtanga-, turkana-, jao-, lomwe-, dhimba- ja kagulu-kansojen parissa 

Intia 

Lukutaitokoulutus 9 kansalaisjärjestölle 

Yhtyneet Raamattuseurat 

Lukutaitotyön koordinaatio ja tukitoiminnot 

Raamatunkertomuskirjaset uusille lukijoille 

Lukutaitoasiantuntijapalvelut Afrikassa 

 

Raamatunkäyttö 

Egypti 

Raamattutapahtumia lapsille 

Raamattuja vähävaraisille 

Raamattuleirejä nuorille 

Intia 

Raamattuja näkövammaisille 

Leskien ja haavoittuvassa asemassa olevien naisten auttaminen 

Kiina 

Raamattujen saatavuuden parantaminen erityisesti maaseudulla 

Palestiina 

Raamattutapahtuma kirkoille 

Raamattuaktiviteetteja lapsille 

Slovenia 

Raamatunlukuohjelma katolisen kirkon jäsenille 

 

Yleisavustukset perustoimintoihin 

Israelin arabiankielisen, Marokon ja Sambian Pipliaseurat 

Yhtyneet Raamattuseurat 

Yleisavustus yhteisiin toimintoihin 

Digitaalisen julkaisualustan (IBEP) kehittäminen mobiilikäyttäjille