Kyrkokollekter i Borgå stift 2021

Kyrkostyrelsen har beslutat att det under år
2021 i Borgå stifts församlingar uppbärs följande kollekter:

 

Sön 4.4. 2021 Påskdagen, Kristus är uppstånden

För kvinnors läskunnighet i Afrika,
Finska Bibelsällskapet r.f., (PB 54, 00241 Helsingfors, referenslista)

Vidare rekommenderar Kyrkostyrelsen att kollekt insamlas på valbara helgdagar
enligt församlingens eget val för följande ändamål:

1 kollekt för bibelöversättningsarbete i Kina,
Finska Bibelsällskapet r.f., (PB 54, 00241 Helsingfors, referenslista)