Ordna en Agricola-vandring

Agricola-vandring är en inhemsk pilgrimsvandring för läskunnigheten. En gemensam vandring pågår från vår till höst från Agricolas födelseplats i Pernå till Åbo domkyrka. Den leds av sångaren Hannu Holma, som också är mannen bakom idén till Agricola-vandringen. Vandringen påminner om modersmålets och läskunnighetens betydelse – var skulle vi finländare vara utan Agricola och hans samtida?

Församlingens egen Agricola-pilgrimsvandring

Församlingar på alla håll i Finland kan ordna sin egen Agricola-vandring till förmån för Bibelsällskapets läskunnighetsarbete. För att stödja idéen med en Agricola-pilgrimsvandring har Bibelsällskapet gjort pilgrimsvandringskort. De introducerar pilgrimsvandringens sju centrala teman genom bön och bibelställen. De kan användas för att ge teman åt en serie med pilgrimsvandringar, eller för att ta upp olika teman under pauser i vandringen. Bekanta er med innehållet på korten.

Bibelsällskapets pilgrimskort är en del av Agricola-kampanjen för läskunnighet bland kvinnor i Afrika. I samband med pilgrimsvandringen kan medel samlas in för arbetet, till exempel genom att man utmanar vandrarna eller deras sponsorer att donera ett belopp som motsvarar antalet avverkade kilometer till Bibelsällskapets läskunnighetsarbete.

Man kan bekanta sig med programmet Läskunnighet för kvinnor i Afrika och presentera det för deltagarna med hjälp av årstemamaterialet.

Beställ Agricola-material

  • Beställ en egen uppsättning med kort för varje pilgrimsvandrare.
  • Beställarinformation