AJANKOHTAISTA |

Tätä kirjaa on odotettu

– Tätä kirjaa on odotettu. Vuosien varrella on kyselty: Milloin käännös on valmis? Milloin me saamme koko Raamatun? Kysyjiä on ollut kaikkien kristittyjen parista: on ollut ortodokseja, protestantteja ja kyselijöitä on ollut myös älymystön joukosta, kertoo udmurtinkielisen Raamatun käännöstarkistaja Marja Kartano.

– Varsinkin viimeisen viiden vuoden aikana kyselijöitä on ollut paljon, koska udmurtinkieliset Uudet testamentit loppuivat, eikä uutta painosta kannattanut ottaa ennen koko Raamatun valmistumista. Vanhan testamentin käännöksen myötä myös vuonna 1997 julkaistun Uuden testamentin käännökseen jouduttiin tekemään tarkennuksia.

Udmurtinkielinen Raamattu julkaistaan 21.11.2013. Venäjän alueella asuvista suomen kielisukulaisista udmurtit on ensimmäinen sukukansa, joka on saanut Raamatun omalla äidinkielellään. Uuden käännöksen valmistuminen on siinäkin mielessä merkittävä, että se on vasta viides Venäjän alueen vähemmistökielellä julkaistu Raamattu. Vähemmistökieliä on kaikkiaan noin sata. Sukukielillä Raamattu on ollut unkariksi, suomeksi ja viroksi. Nyt joukkoon voidaan liittää neljäs kieli, udmurtti.

Kansanliike

Udmurtiassa on saatu todistaa eräänlaisen kansanliikkeen syntyä. Suomensukuisten kansojen parissa eivät vielä paikalliset ole aikaisemmin keränneet varoja kirjojen painatustyöhön.

– Ihmiset ovat lähteneet liikkeelle. Kyläkunnittain udmurtit ovat keränneet vähäisistä varoistaan ja pienistä eläkkeistään varoja Raamattujen painattamista varten. Eräs pienyrittäjä oli luvannut, että jos tarvitaan, hän on valmis myymään yrityksensä.

Tämä lupaa hyvää. Näin odotettu kirja tulee varmasti myös luettua.

– Tämä on iso askel. Nyt udmurteilla on mahdollisuus tutustua Jumalan sanaan. Tähän mennessä heillä on ollut Uusi testamentti ja Psalmit. Nyt kun he saavat koko Raamatun, he voivat paneutua syvemmin Jumalan sanaan.

Kansanliike alkoi oikeastaan jo Markuksen evankeliumin käännöksen valmistuttua vuonna 1991.

– Markuksen evankeliumin valmistumisessa oli johdatuksen tuntua. Kirja ilmestyi juuri ennen Udmurtian tasavallan ensimmäistä edustajainkokousta. Edustajat olivat tulleet koolle eri puolilta Udmurtiaa ja lisäksi kaikkialta Venäjältä, missä udmurtteja asuu. Tieto Raamatun käännöshankkeesta levisi edustajien mukana kaikkien udmurttien keskuuteen. Tuolloin elettiin kansallisen heräämisen aikaa ja kaikki omakielinen kirjallisuus otettiin ihastuneena vastaan. Markuksen evankeliumi ilmestyi parhaaseen mahdolliseen aikaan.

Uusi testamentti julkaistiin vuonna 1997. Sitä osattiin tietenkin jo odottaa ja julkaisujuhlassa suuri konserttisali olikin tupaten täynnä.

udmurtia

– Kun olin eräällä kylällä mukana testaamassa Raamatun käännöksen tekstejä, kysyin eräältä kylän naiselta, että oliko hän lukenut Uutta testamenttia. Nainen vastasi, voi toki, olen lukenut sen jo viisi kertaa, Marja Kartano muistelee.

Psalmit ovat olleet aina kaikkien kristittyjen tärkeä hartauskirja. Ne ilmestyivät udmurtiksi vuonna 1999. Ortodoksisessa kirkossa Psalmien kirja on jaettu kahteenkymmeneen osaan, katismaan. Udmurttien keskuudessa on säilynyt vanha luostarihurskaudesta peräisin oleva perinne lukea joka aamu yksi katisma ja illalla toinen katisma. Monet lukevat siis Psalmit läpi kymmenessä päivässä ja aloittavat sitten aina alusta.

– Vierailin kerran isä Mihail Atamanovin kanssa eräällä kylällä. Naiset lauloivat meille siellä psalmeja, eikä laulun johtaja katsonut lainkaan kirjasta sanoja. Siinä tuli isä Mihailillekin jo kyynel silmään.

Koko Raamattu

Myös tiedotusvälineissä on osattu varautua koko Raamatun julkaisemiseen. On arveltu, että Vanha testamentin lukeminen tulee olemaan mielenkiintoinen ja läheinen kokemus udmurteille. Maaseudulla udmurtit ansaitsevat elantonsa maanviljelyksestä ja karjanhoidosta. Osa udmurteista on edelleen perinteisen luonnonuskonnon kannattajia. Uhrimenot pyhissä lehdoissa ovat osa heidän jokapäiväistä elämäänsä. Vanhan testamentin maailma tulee kovin lähelle udmurttien kulttuuria.

Toimittajat ovatkin kyselleet raamatunkääntäjältä isä Mihaililta, miten Raamattua tulee lukea.

– Älkää aloittako Mooseksen kirjoista, vaan lukekaa ensin evankeliumit. Tämän jälkeen pitää lukea Apostolien teot ja kirjeitä. Vasta sitten kannattaa lukea Vanhaa testamenttia.

Näin isä Mihail on jo valmentanut Raamattuaan odottavia lukijoita.

 

Teksti: Martti Asikainen

 

Juttu on julkaistu myös Piplia-lehden numerossa 4/2013.