AJANKOHTAISTA, TIEDOTE, YLEINEN |

TIEDOTE: Ortografialtaan uudistettu käännös koltansaamenkielisestä Johanneksen evankeliumista

Saamelaisten kirkkopäivillä 5.–7.8. julkaistaan ortografialtaan uudistettu
KOLTANSAAMENKIELINEN KÄÄNNÖS JOHANNEKSEN EVANKELIUMISTA

Ortografisesti uudistetun koltansaamenkielisen Johanneksen evankeliumin valmistuminen on merkittävä asia meille. Kieliasultaan tarkistettu käännös lisää käyttöä ja parantaa kolttasaamelaisten yhdenvertaisuutta muiden kieliryhmien kanssa. Kirkollinen elämä tulee paremmin osaksi kieliympäristöä. Toivottavasti myös koko Raamattu saadaan tulevaisuudessa koltansaameksi”, sanoo kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff.

Ortografialtaan tarkistetusta Johanneksen evankeliumin koltansaamenkielisestä käännöksestä on otettu painos, jota jaetaan 5.–7.8. Inarissa pidettävillä Saamelaisten kirkkopäivillä. Kirkkopäivät kokoaa saamelaisia vahvistamaan omaa jumalanpalveluselämäänsä joka neljäs vuosi. Kirkkopäivillä edistetään myös saamen kielten asemaa ja niiden käyttöä kirkossa.

Kolttasaamelaisille kuin myös muille saamelaisvähemmistöille omakielinen raamatunteksti on tärkeä asia. Vuonna 2019 pipliaseurat julkaisivat uuden pohjoissaamenkielisen koko Raamatun käännöksen, joka on saanut erittäin hyvän vastaanoton, vahvistanut kielenpuhujien identiteettiä sekä hengellistä elämää. Koltansaamenkielisellä julkaisulla on erityinen merkitys, koska koltansaame on uhanalainen kieli. Valtaosa sen puhujista asuu Suomessa, ja siksi juuri suomalaisilla on keinot julkaista ja päivittää Raamatun kirjoja koltansaameksi.

Sysäys digitaalisen tavoitteen kautta

Sysäys uuden, ortografialtaan tarkistetun Johanneksen evankeliumin tekemiseen tuli tarpeesta saattaa alkuperäinen käännös digitaaliseen muotoon. Suomen Pipliaseurassa ryhdyttiin vuosi sitten tutkimaan, miten vuonna 1988 julkaistu Johanneksen evankeliumi koltansaameksi saataisiin Raamattu.fi-sivustolle ja Piplia-sovellukseen.

Alkuperäinen käännös koltansaameksi oli 1980-luvulla kirjoitettu harvinaisella, kaikki koltansaamen 36 aakkosta ja erikoismerkkejä sisältävällä kirjoituskoneella, eikä mitään sähköistä tiedostoa ollut olemassa.

Työn edetessä havaittiin, että yli 30 vuoden aikana koltansaamen oikeinkirjoitus oli muuttunut, joten tekstiä ei haluttu julkaista uudelleen sellaisenaan. Tekstin oikeinkirjoitus päivitettiin vastaamaan nykyistä tapaa kirjoittaa koltansaamea. Samassa yhteydessä korjattiin joukko havaittuja painovirheitä.

”Näiden lisäksi huomattiin, että muutamassa kohdassa käännös oli poikkeuksellinen ja luultavimmin virheellinen. Näissä kohdissa tekstin sisältöä hieman korjattiin vastaamaan sitä, mitä kreikankielisessä tekstissä todellisuudessa lukee. Käännöksen asiasisältöä ei kuitenkaan varsinaisesti lähdetty tarkistamaan uudelleen”, sanoo Pipliaseuran raamatunkäännöstyön johtava asiantuntija Seppo Sipilä. Päätavoitteena oli edelleen saattaa vuoden 1998 käännös jaeltavaksi digitaaliseen muotoon.

Suomen Pipliaseura vastasi projektista. Koltankielisen tarkistuksen käännökselle teki Oulun yliopiston koltansaamen yliopisto-opettaja Miika Lehtinen.

Alkuun erillisenä vihkona

Ortografialtaan uudistettu Johanneksen evankeliumi koltansaameksi julkaistaan painettuna. Teksti on saatavilla myös Raamattu.fi-verkkosivustolla ja Piplia-sovelluksessa, mutta työ koltansaamen merkistön viimeistelemiseksi tässä ympäristössä jatkuu vielä.

Lisätietoja

Suomen Pipliaseura
Markku Kotila, toiminnanjohtaja, markku.kotila (at) piplia.fi, puh. 010 838 6512
Seppo Sipilä, johtava raamatunkäännöstyön asiantuntija, seppo.sipila (at) piplia.fi, puh. 040 707 3704

Tiedote koltansaamen kielellä