AJANKOHTAISTA, TIEDOTE, YLEINEN |

Tiedote: Maailman käännetyin kirja saatavana 719 kielellä

TIEDOTE 30.3.2022
Suomen Pipliaseura

Yhtyneiden Raamattuseurojen vuoden 2021 raamatunkäännöstilastot julkaistu

Raamattu on maailman käännetyin kirja. Maailmanlaajuisesti vuoden 2021 lopussa koko Raamattu oli saatavana 719 kielellä. Näitä kieliä puhuu 5,8 miljardia ihmistä.

65 % Raamatuista on Yhtyneiden Raamattuseurojen kääntämiä. Uusi testamentti on käännetty 1 593 kielelle, joita puhuu 845 miljoonaa ihmistä. Jokin yksittäinen raamatunosa on käännetty 1 212 kielelle. Yli puolelle maailman kielistä ei ole kuitenkaan käännetty mitään raamatuntekstiä. Käännöstyö jatkuu edelleen, jotta jokainen saisi lukea Raamattua omalla kielellään.

Raamatun kääntäminen on pitkäjänteistä työtä. Esimerkiksi vuonna 2021 Tansaniassa aloitetun fipankielisen raamatunkäännöksen arvioidaan valmistuvan vuonna 2034.

Tavoitteena Raamattu omalla kielellä

Vuonna 2021 uusia raamatunkäännöksiä valmistui 90 kielellä. Uusista raamatunkäännöksistä 48 oli ensikäännöksiä. Uusia käännöksiä valmistui 43 kielelle.

Ensikäännökset jakautuvat seuraavasti:

  • 3 kielelle ensimmäinen koko Raamattu
  • 8 kielelle ensimmäinen Uusi testamentti
  • 37 kieliryhmälle ensimmäinen raamatunosa tai sitä seuraava muu osa ensimmäistä kertaa

Ensimmäiset koko Raamatun käännökset saavuttavat arviolta 11 miljoonaa ihmistä.

Uudet ja uudistetut käännökset sitouttavat ihmisiä Raamattuun

Kielet kehittyvät ja myös Raamatun kieli vanhenee. Siksi Raamatusta tehdään yhä uusia käännöksiä: tuoreet käännökset auttavat varmistamaan, että uudet sukupolvet ymmärtävät tekstiä ja pystyvät omaksumaan sitä. Uusia raamatunkäännöksiä tarvitaan myös erilaisiin käyttötarpeisiin, kuten Raamatut selitetekstein (eng. Study Bible) tai Raamatut erityisryhmille ja erilaisiin jakelukanaviin.

Vuonna 2021 pipliaseurat julkaisivat 43 kielelle uuden tai uudistetun käännöksen. Näiden kielten puhujia on 783 miljoonaa ihmistä. Uusi käännös tarkoittaa käännöstä, joka tehdään alkukielestä uutena käännöksenä, muttei ole välttämässä ensikäännös. Samalla kielellä voi olla jo toinen, aiempi käännös. Uudistettu käännös tarkoittaa aiemman käännöksen uutta versiota.

Raamattu tavoittaa digitaalisena

Raamattujen digitaalinen tietokanta, The Digital Bible Library® (DBL), mahdollistaa Raamattujen digitaalisen jakelun. Kirjastossa voi vertailla erikielisiä sekä eri ajankohdista olevia raamatunkäännöksiä. Alusta mahdollistaa myös Raamatun jakamisen digitaalisesti esimerkiksi Piplia-sovelluksen kaltaisiin digitaalisiin sovelluksiin.

Tällä hetkellä digitaalisessa Raamattukirjastossa on yhteensä 2 935 tekstiä 1 833 kielellä, joita puhuu maailmassa 6,1 miljardia ihmistä. Lisäksi digitaalisessa kirjastossa on runsaasti raamatunkäännöksiä myös äänikirjoina. Ääniraamattuja on saatavissa peräti 5,8 miljardin puhujan kielellä.

Raamattu saavutettavaksi viittomakielillä ja pistekirjoituksella

Raamattujen dgitaalisessa tietokannassa on saatavilla 19 viittomakielistä videokäännöstä, kattaen 2 miljoonaa äidinkielistä puhujaa. Vuonna 2020 lisättiin ensimmäiset pistekirjoitusraamatut digitaaliseen kirjastoon uuden pistekirjoitustekniikan siivittämänä. Uusi tekniikka onkin mahdollistanut pistekirjoitusraamattujen nopeatahtisen kääntämisen: vuonna 2021 lopussa kirjastossa on 56 pistekirjoitustiedostoa 43 eri kielellä.

Uusia käännöksiä Suomessa

Suomessa julkaistiin vuonna 2021 kotimaan kielivähemmistöille kaksi raamatuntekstiä: Evankeliumit inarinsaameksi sekä Luukaan evankeliumi selkokielellä. Edellisvuotena ilmestyi mobiilikäyttäjille tarkoitettu Uusi testamentti 2020 -käännös. Vuoden 2022 tammikuussa alkoi Vanhan testamentin suomentaminen alkukielestä mobiilikäyttäjille. Sen arvioidaan valmistuvan vuonna 2028.

LISÄTIETOJA

Sisältää graafeja: https://www.piplia.fi/raamattu/raamatunkaannostyon-tilastot-2021/

SUOMEN PIPLIASEURA

Terhi Huovari, viestintäjohtaja, terhi.huovari (at) piplia.fi, 040 546 9016
Markku Kotila, toiminnanjohtaja, markku.kotila (at) piplia.fi, 010 838 651

———-

Suomen Pipliaseura tekee raamatunkäännös- ja lukutaitotyötä sekä edistää Raamatun käyttöä

Piplian työn kautta Raamatun sanoma tulee lähelle ihmistä, hänen omalla kielellään. Työtä tehdään vähemmistökielten parissa, mikä parantaa myös syrjäytettyjen asemaa. Pipliaseura toimii osana Yhtyneiden Raamattuseurojen (UBS) verkostoa 240 maassa ja alueella. Työtä tekevät paikalliset pipliaseurat, joiden työntekijät puhuvat paikallisia kieliä äidinkielenään. 

Vuonna 2021 Suomen Pipliaseura tuki raamatunkäännöstyön kansainvälisiä hankkeita Intiassa, Kiinassa, Namibiassa, Sambiassa, Tansaniassa, Thaimaassa ja Venäjällä. Kotimaassa julkaistiin raamatunkäännökset kahdella vähemmistökielellä: evankeliumit inarinsaameksi sekä Luukkaan evankeliumi selkokielellä. Johanneksen evankeliumin uudistettu versio koltansaameksi on valmistumassa.