AJANKOHTAISTA, TIEDOTE |

TIEDOTE: Raamattu on vuodesta toiseen maailman käännetyin kirja

Vuoden 2018 tilastot (luvut 31.12.2018)*

5,6 miljardia ihmistä voi lukea Raamattua omalla kielellään

Vuoden 2019 alkuun mennessä maailman 7 350 kielestä koko Raamattu on käännetty 692 kielelle, joita puhuu 5,6 miljardia ihmistä. Yli puolelle maailman kielistä ei ole kuitenkaan käännetty mitään raamatuntekstiä.

Vuoden 2018 lopussa Uusi testamentti oli käännetty 1 547 kielelle. Näitä kieliä puhuu 805 miljoonaa ihmistä. Jokin raamatunosa on käännetty 1 123 kielelle, joita puhuu 411 miljoonaa ihmistä. 3 988 kielelle ei ole käännetty mitään raamatunkirjaa – näiden kielten puhujia on 246 miljoonaa ja edelleen: 1,5 miljardilla ihmisellä ei ole koko Raamattua omalla kielellään.

Vuonna 2018 uusia raamatunkäännöksiä valmistui 66 kielellä. Nämä käännökset ovat 440 miljoonan ihmisen ulottuvilla.

Luvut perustuvat Yhtyneiden Raamattuseurojen 18.2.2019 julkaisemiin raamatunkäännöstilastoihin vuodelta 2018.* Näihin tilastoihin kootaan vuosittain kaikki keskeisten kansainvälisten raamatunkäännöstoimijoiden luvut.

Yhtyneiden Raamattuseurojen julkaisemat käännökset vuonna 2018:

Ensikäännös 44 kielelle ja uusi käännös 22 kielelle**

Yhtyneet Raamattuseurat on kääntänyt yhteensä 3/4 maailman kaikista koko Raamatuista. Työtä tehdään läheisessä yhteistyössä kirkkojen ja muiden kumppaneiden kanssa.

Vuonna 2018 ilmestyneistä 66 uudesta raamatunkäännöksestä 44 oli ensikäännöksiä. Ensikäännösten kieliä puhuu yli 77 miljoonaa ihmistä.

Ensikäännökset jakautuvat seuraavasti:

  • 9 kielelle ensimmäinen koko Raamattu
  • 15 kielelle ensimmäinen Uusi testamentti
  • 20 kieliryhmälle ensimmäinen raamatunosa tai sitä seuraava muu osa ensimmäistä kertaa

Pipliaseurat julkaisivat vuonna 2018 myös 22 kielelle uuden tai uudistetun käännöksen, mikä tarkoittaa, että näillä kielillä oli ennestään raamatunosasta vanha käännös, mukaan lukien viisi koko Raamattua. Puhujia näillä kielillä on 363 miljoonaa ihmistä. Tuoreet käännökset auttavat varmistamaan, että uudet sukupolvet ymmärtävät tekstiä ja pystyvät omaksumaan sitä.

 

Käännökset kuuroille ja näkövammaisille kasvussa

Vuonna 2018 raamatunkäännös valmistui viidelle viittomakielelle, joille kaikille käännös oli ensimmäinen raamatunosan tai sitä seuraavan osan ensi käännös. Näitä viittomakieliä käyttää yli miljoona kuuroa ihmistä Unkarissa, Liettuassa, Japanissa, Thaimaassa ja Guatemalassa.

Viittomakieliset raamatunkäännökset ovat pipliaseurojen kasvava painopistealue. Nykyisin vain noin 10 %:lla maailman 400 viittomakielestä on jokin raamatunosa käännettynä. Koko Raamattua ole käännetty millekään viittomakielelle. Uusi testamentti on saatavilla ainoastaan amerikkalaisella viittomakielellä (ASL).

Pipliaseurat kasvattavat myös pistekirjoituksella toteutettujen raamatunosien kääntämistä näkövammaisille. Braille-aakkosin julkaistu teksti on edelleen kaikkein suosituin. Vuonna 2018 Ugandassa puhutusta lugandan kielestä tuli 45. kieli, jolle on käännetty koko Raamattu pistekirjoituksella. Seitsemässä maassa ilmestyi myös ensimmäinen tai uusi pistekirjoitukselle käännetty raamatunosa.

Digitaalinen raamattukirjasto kasvaa voimakkaasti

Digitaalinen raamattukirjasto (The Digital Bible Library, DBL) kokoaa keskeiset raamatunkäännökset yhteen paikkaan ja jaettavaksi edelleen eri muodoissa. DBL on viime vuosina kasvanut voimakkaasti, mikä johtuu tiivistyneestä yhteistyöstä eri raamattutoimijoiden ja rahoittajien kanssa. Tämän ansiosta Raamattu on satojen miljoonien ihmisten saavutettavissa heidän omalla kielellään eri verkkosivustojen ja sovellusten kautta.

Vuoden 2018 loppuun mennessä DBL:ssä oli 2 120 tekstiä 1 430 kielellä, joita puhuu 5,5 miljardia ihmistä. Teksteistä 799 on koko Raamattuja 440 kielellä. Yli 75 % DBL:n koko Raamatuista on Yhtyneiden Raamattuseurojen kääntämiä.

Raamattuja on saatavilla audiomuodossa 1 125, yhteensä 752 kielellä, joita puhuu 5,4 miljardia ihmistä. Vuonna 2018 kirjastoon ladattiin myös ensimmäinen video – Markuksen evankeliumi Thaimaan viittomakielellä. Videoaineistojen odotetaan lisääntyvän tulevina vuosina.

Erityinen vaihe raamatunkäännöstyössä

Yhteistyö eri toimijoiden kesken sekä resurssien ja digitaalisten työkalujen jakaminen on saattanut raamatunkäännöstyön aivan uudenlaiseen vaiheeseen. Nykyään Raamattuja käännetään nopeammin ja tehokkaammin kuin koskaan aiemmin. Tämä tarkoittaa, että yhä useammat miljoonat ihmiset saavat pääsyn Raamatun äärelle omalla kielellään.

Yhtyneet Raamattuseurat on tästä tilanteesta käsin tehnyt 20-vuotissuunnitelman, jonka tarkoituksena on saattaa uusi raamatunkäännös noin 600 miljoonalle ihmiselle heidän omalla kielellään. Jos pipliaseurat saavat tarvitsemansa rahoituksen, 1 200 käännösprojektia saatetaan loppuun vuoteen 2038 mennessä.

Kääntäjät puhuvat kieltä äidinkielenään

Yhtyneiden Raamattuseurojen (UBS) verkostossa toimii 150 pipliaseuraa 240 maassa tai alueella. Pipliaseurat työskentelevät yhteistyössä kaikkien kristillisten kirkkojen sekä useiden NGO-järjestöjen kanssa.

Tavoitteena on, että jokainen voi lukea Raamattua omalla kielellään. Käännöstyötä tekevät aina paikalliset kielenpuhujat, jotka puhuvat kieltä äidinkielenään.

Suomen Pipliaseura tekee Yhtyneiden Raamattuseurojen verkostossa käännöstyön konsultointia, arvioi osaltaan hankkeita sekä tukee niitä taloudellisesti. Yhdessä pipliaseurat ovat maailman suurin Raamattujen kääntäjä, julkaisija ja jakelija.

 

* Global Scripture Access Report – 2018 Annual Progress. United Bible Societies 2019. Luvut 31.12.2018.

** Tässä uusi käännös tarkoittaa käännöstä, joka tehdään alkukielestä uutena käännöksenä. Se ei välttämättä ole kuitenkaan ensikäännös, vaan samalla kielellä voi olla jo toinen, aiempi käännös. Uudistettu käännös tarkoittaa aiemman käännöksen uutta versiota.

——————

LATAA GRAAFIT
www.piplia.fi/materiaalit
Tilastokooste graafeineen: www.piplia.fi/raamatunkaannostyontilastot

LISÄTIETOJA

SUOMEN PIPLIASEURA
Markku Kotila, toiminnanjohtaja, markku.kotila (at) piplia.fi, 010 838 6512
Terhi Huovari, viestintäjohtaja, terhi.huovari (at) piplia.fi, 040 546 9016

Suomen Pipliaseura: www.piplia.fi
Yhtyneet Raamattuseurat, United Bible Societies (UBS):
unitedbiblesocieties.org


 

Olen tänään saanut vastaanottaa ruokaa, joka täyttää paremmin kuin mikään muu maailmassa: tämä uusi raamatunkäännös puhuu sydämemme kieltä, eritrealainen Letensea iloitsee.

Letensea, 42, juhli tuhansien muiden eritrealaisten kanssa ensimmäisen oman, blininkielisen Uuden testamentin julkaisemista. Juhlan jälkeen raamatunkäännökset lastattiin kamelien selkään ja vietiin kaukaisiin kyliin ja niiden kirkkoihin.

Käännös on kuurojen yhteisölle korvaamaton. Vaikka kasvoin kristityssä perheessä, ymmärsin evankeliumin sisällön täydellisesti vasta, kun tapasin sellaisen ihmisen, joka on laillani kuuro ja joka viittoi evankeliumin sanomaa minulle, sanoo József Kéri, Unkarin Pipliaseuran viittomakielisen käännösryhmän jäsen (edessä oikealla).

József Kéri oli ilahtunut voidessaan saattaa Markuksen evankeliumin Unkarin kuurojen saataville viime vuonna. József kuvassa yhdessä muun käännöstiimin kanssa.

Pistekirjoitusraamattujen puhtaaksikirjoitus ja painaminen on työläs hanke. Esimerkiksi Braille-aakkosin kirjoitettu koko Raamattu koostuu yli 40 suurikokoisesta osasta, ja sen painaminen maksaa 600 USAn dollaria (noin 532 euroa). Kuva alla lugandankielisen Braille-Raamatun julkistamisjuhlasta.