AJANKOHTAISTA, TIEDOTE, YLEINEN |

Tiedote: Suomen Pipliaseuralle kolme uutta kunniajäsentä

Suomen Pipliaseuran vuosikokous pidettiin 17.5.2022 Tikkurilan kirkossa. Vuosikokouksessa kolme henkilöä kutsuttiin uusiksi kunniajäseniksi. Uudet kunniajäsenet ovat Terje Hartberg, Richard Brewis ja Kua Wee Seng. Uusien kunniajäsenten valinnassa painotettiin kansainvälisen toiminnan ansioita.

Pipliaseuran hallitukseen uudelle kaudelle valittiin kolme jäsentä erovuorossa olevien tilalle tai toiselle kaudelle. Lisäksi uudelle kolmivuotiskaudelle valittiin uusi vaalitoimikunta.

Kunniajäsenten valinnassa huomioitu kansainvälinen toiminta

Suomen Pipliaseuran kunniajäsenet kutsuu vuosikokous hallituksen esityksestä. Hallituksen pääperiaatteena esityksessä oli, että ”kunniajäsenyys voidaan myöntää valtakunnallisesti merkittävällä tavalla toimineelle henkilölle”, joka on edistänyt seuran tarkoitusta ansiokkaasti.

Seuran kunniajäseneksi on aiemmin kutsuttu seuran jäsenkirkkojen edustajina arkkipiispa Kari Mäkinen, piispa Juha Pihkala ja dosentti Risto Cantell Suomen ev.lut. kirkosta, arkkipiispa Leo Suomen ortodoksisesta kirkosta, piispa Teemu Sippo Katolisesta kirkosta Suomessa sekä seurakuntaneuvos Valtter Luoto Suomen vapaakristillisestä neuvostosta (SVKN).

Uusien kunniajäsenten kutsumisessa on otettu huomioon se, että kunniajäsenten kokonaisuuden tulee olla seuran jäsenkunnan näkökulmasta edustava. Valtter Luodon kuoltua 12.11.2021 kunniajäsenten joukossa ei ollut ketään SVKN:n piiristä. On myös huomioitu, että seuran kansainvälinen toiminta näkyisi kunniajäsenten valinnassa.

Uudet kunniajäsenet

Terje Hartberg (1952) on tehnyt pitkän työuran Yhtyneiden Raamattuseurojen piirissä. Suomen Pipliaseuran hallituksen lausunnossa mainitaan, että on enemmän kuin mukaan muu yksittäinen henkilö kehittänyt viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana Yhtyneiden Raamattuseurojen palvelua paikallisille pipliaseuroille.

Vuosina 1990–96 Terje Hartberg johti laajaa yli 50 milj. dollarin (US) kehitysohjelmaa, jossa Itä-Eurooppaan ja entisen Neuvostoliiton alueelle perustettiin 23 uutta pipliaseuraa. Vuosituhannen vaihteessa Terje Hartberg johti Opportunity 21 – kehitysohjelmaa, joka oli ensimmäinen projektipohjainen ohjelma Yhtyneissä Raamattuseuroissa. Ohjelmassa investoitiin vuosien 2000–2006 aikana 55 milj. dollaria (US) 400 projektissa ja 71 maassa.

Yhtyneiden Raamattuseurojen siirtyessä kokonaan projektipohjaiseen rahoitusmalliin (Funding Reform) Terje Hartbergin tehtäväksi tuli rakentaa yksikkö, joka vastasi projektienhallinnan kokonaisuudesta. Kokonaan keskustoimiston palvelukseen Hartberg siirtyi vuonna 2007.

Kun Yhtyneiden Raamattuseurojen palveluorganisaatiota uudistettiin vuonna 2012, Terje Harberg nimitettiin Global Ministry Exchange -yksikön johtajaksi. Samassa yhteydessä hänen vastuulleen tuli myös Yhtyneiden Raamattuseurojen jäsenkomitean työn rakentaminen ja kehittäminen. Yhteistyö Suomen Pipliaseuran kanssa oli läheistä, koska toiminnanjohtaja Markku Kotila toimi rahoitusmallin kehittäneen komitean puheenjohtajana sekä osan aikaa myös
Membership Committeen puheenjohtajana.

Koulutukseltaan Terje Hartberg on kauppatieteiden maisteri.

Richard Brewis (s. 1956) on ollut työssään aktiivinen ekumeenisten suhteiden ja yhteistyön rakentaja. Hän on ansiokkaasti kehittänyt kulttuurien välistä yhteistyötä sekä raamatunkääntämisen että lukutaitotyön saralla.

Brewis työskenteli vuosina 1982–1997 Suomen Vapaakirkon lähettämänä raamatunkäännöstyössä ja kielentutkijana Malesiassa (SIL). Yhdessä vaimonsa Kielo Brewisin kanssa he koordinoivat raamatunkäännöstyötä ja kielityötä timugon murutin kielellä. Työn tuloksena syntyi Uuden testamentin käännös ja kaksikielinen sanakirja sekä joukko tieteellisiä julkaisuja.

Koko Malesian kauden Richard Brewis toimi läheisessä yhteistyössä Malesian Pipliaseuran ja Yhtyneiden Raamattuseurojen Aasian aluetoimiston kanssa. Palattuaan Suomeen Brewis työskenteli vuosina 1999–2002 Suomen vapaakirkon lähetyssihteerinä ja vuosina 2003–2015 sen lähetysjohtajana sekä johtoryhmän jäsenenä.

Vuodesta 2015 Richard Brewis toimi Suomen Pipliaseuran palveluksessa johtaen ja kehittäen seuran kansainvälistä työtä. Kansainvälisen työn johtajana hänen poikkeukselliset taitonsa kulttuurien välisessä yhteistyössä tulivat hyvään käyttöön. Pysyvimmän jäljen Yhtyneiden Raamattuseurojen toimitaan hän jätti kehittämällä ja koordinoimalla lukutaitotyötä globaalisti ja erityisesti eteläisessä Afrikassa.

Suomen vapaakirkon pastori Richard Brewis on koulutukseltaan myös kielitieteilijä.

Kua Wee Seng (1956) on yli 20 vuoden ajan rakentanut Yhtyneiden Raamattuseurojen yhteistyösuhteita Kiinan kristillisen neuvoston, Kiinan katolisen kirkon ja Kiinan valtion uskontoviranomaisten kanssa. Merkittävä osa tätä suhteiden hoitoa on ollut vierailuohjelma, jonka rakentamisessa myös Suomen Pipliaseura on ollut aktiivisesti mukana.

Kun vuonna 1987 perustettuun Nanjingin Raamattupainoon (Amity Printing Company) nimitettiin vuonna 1993 ensimmäinen kiinalainen toimitusjohtaja Han Shanning, kutsuttiin Kua Wee Seng painon apulaisjohtajaksi. Hänen tehtäväkseen tuli kehittää taloushallintoa ja kouluttaa paikallista hallinnollista henkilöstöä. Kua Wee Sengin aikana painossa siirryttiin käyttämään myös kiinalaista paperia ja tuottamaan Raamattuja pistekirjoituksella. Hän myös käynnisti Raamattujen painamisen ulkomaisille asiakkaille.

Kahden vuoden kauden jälkeen Kua Wee Seng palasi Singaporeen, jolloin hänestä tuli Asia Opportunity -ohjelman apulaisjohtaja. Ohjelma vastasi Yhtyneiden Raamattuseurojen raamattutyöstä Kiinassa, Laosissa ja Vietnamissa. Vuonna 1999 Kua Wee Seng nimitettiin koko ohjelman johtajaksi. Pian Kiinan työ eriytyi omaksi China Partnership -yksikökseen, jonka johtajana Kua Wee Seng toimi vuoden 2021 loppuun. Hän jatkaa edelleen Amity Printing Companyn hallituksen varapuheenjohtajana.

Suomen Pipliaseura on kutsunut Kua Wee Sengin Suomen-vierailulle ensi syyskuun alussa. Hänellä on Helsingin-vierailun lisäksi tällöin esiintyminen mm. Oulun hiippakunnan lähetysseminaarissa.

Uudet valinnat hallituksen ja vaalitoimikunnan jäseniksi

Uudelle kaudelle Pipliaseuran hallitukseen valittiin Oulun piispa Jukka Keskitalo (ev. lut. Oulu), kehitysyhteistyöjohtaja, aluejohtaja Anne Haverinen (SVKN, Espoo) sekä uutena jäsenenä hammaslääketieteen lisensiaatti Pirkko Träskbacka (ev.lut. Borgå stift, Espoo). Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen kerran. Hallituksesta jäi siten pois kaksi kautta palvellut dosentti Risto Nurmela (ev.lut. Borgå stift, Parainen). Ks. Pipliaseuran hallituksen jäsenet

Uuteen vaalitoimikuntaan nimitettiin diakoni, lähetyssihteeri Tuija Kyrölä (ev.lut. Masku) ja vapaaehtois- ja kansainvälisen työn työalajohtaja Liisa Länsman (ev.lut. Hamina), Satakunnan Pipliaseuran puheenjohtaja Arto Niemi sekä Suomen helluntaikirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen. Vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi esitettiin seurakuntapastori, rovasti Jaana Rantalaa (ev.lut. Tampere). Edellistä vaalitoimikuntaa ja sen puheenjohtajaa Pirjo-Liisa Penttistä kiitettiin edellisen kauden hyvästä työskentelystä.


LISÄTIETOJA
Suomen Pipliaseura

Markku Kotila, toiminnanjohtaja
markku.kotila@piplia.fi, puh. 010 838 6512

Terhi Huovari, viestintäjohtaja
terhi.huovari@piplia.fi, puh. 040 546 9016

LATAA KUVIA
www.piplia.fi/materiaalit