TIEDOTE, YLEINEN |

TIEDOTE: UT2020-käännös yleisötestaukseen

Öljymäki vai Oliivimäki? Kilvoitella vai ponnistella? Seimi vai eläinten ruokakaukalo? Suomen Pipliaseura avaa 6.–20.5. kaikille avoimen nettikyselyn, johon vastaamalla on mahdollisuus osallistua Uuden testamentin raamatunkäännöstyöhön osoitteessa Raamattu.fi. Toimittajilla on mahdollisuus tehdä kysely ennen kuin se avataan yleisölle.

Suomen Pipliaseura kääntää Uuden testamentin kreikankielisestä alkutekstistä suomeksi. Uusi käännös, UT2020, julkaistaan syksyllä 2020. Uusi testamentti on nyt kertaalleen käännetty, ja Pipliaseura avaa testin yleisölle 6.–20. toukokuuta. Pipliaseura tarjoaa halukkaille oheen myös Luukkaan evankeliumin, Paavalin kirjeen roomalaisille ja 1. Johanneksen kirjeen luonnostekstit kokonaisina. Kyselystä saadut palautteet otetaan huomioon käännöksen viimeistelyssä.

Palautekysely toimii itsenäisesti esimerkkien kautta, joten siihen vastaaminen ei edellytä raamatunkirjojen lukemista kokonaisuudessaan. Toimittajat voivat vastata kyselyyn etukäteen 5.5. alkaen. Linkin saa Pipliaseuran viestinnästä, ohjeet tiedotteen lisätiedoissa.

Kääntämisen fokuksessa on käyttäjä

UT2020 on raamatunkäännöstyön uranuurtaja kahdella tapaa: se on ensimmäinen käännös alkukielestä mobiilikäyttäjille ja ensimmäinen käyttäjäkeskeinen raamatunkäännös, myös kansainvälisesti. Käyttäjäkeskeisessä kääntämisessä ajatellaan läpi prosessin sitä, mikä on vastaanottajalle ymmärrettävää ja luontevaa kieltä. Käännös ei kuitenkaan tavoittele selkokieltä, vaan rikasta suomea, joka välittää mahdollisimman hyvin alkukielen merkityksiä ja tyyliä.

Koska käännöstyön fokuksessa on käyttäjä, palautteen kerääminen erilaisilta ja eri-ikäisiltä käyttäjäryhmiltä on ollut tärkeä osa käännösperiaatteita ja koko käännösprosessia. Itse kääntämistä on ohjannut nykysuomalaisten, etenkin 15–25-vuotiaiden kielentaju.

Varsinaista kohderyhmää määrittelee käyttötilanne: halu lukea tai kuunnella sanaa puhelimesta – iästä riippumatta. Käännös on siten tarkoitettu kaikille suomen kieltä osaaville.

Myös palautekyselyyn vastaajien toivotaan ottavan huomioon periaatteet: 1. Kääntämistä on ohjannut parikymppisten kielentaju – ja se mikä on ymmärrettävää parikymppiselle, on ymmärrettävää myös häntä vanhemmille. 2. Käännöksestä on tulossa myös äänite. Kääntämisessä on siten pidetty mielessä, että vastaanottaja voi olla sekä käyttäjä, lukija että kuulija.

Käännöksen projektiryhmän työ jatkuu kesän aikana tiiviisti elokuulle asti. Edessä on lukijatestausten tulosten analysointia sekä useita läpilukuja ja viimeistelyä ennen viimeistä pistettä ja tekstin äänityksiä.

UT2020 julkaistaan lokakuun 2020 lopussa Helsingin Kirjamessujen aikaan Piplia-sovelluksessa ja osoitteessa www.raamattu.fi.

Uusi testamentti 2020

  • käännetään alkukielestä mobiilikäyttäjille, ei paineta
  • välittää alkukielen merkitykset rikkaalla, ymmärrettävällä suomen kielellä
  • kääntämisen fokuksessa on vastaanottaja
  • tarkoitettu kaikenikäisille, mutta kääntämistä ohjaa 15-25-vuotiaiden kielentaju
  • ekumeeninen ohjausryhmä antaa palautetta koko käännösprosessin ajan
  • jokainen käännösjakso testataan lukijoilla / käyttäjillä
  • julkaistaan syksyllä 2020, myös audiona

LISÄTIETOJA

Kuvamateriaalia: https://www.piplia.fi/materiaalit/
Jos haluat linkin kyselyyn etukäteen, ota yhteyttä: Katri Saarela, verkkoviestintäpäällikkö, katri.saarela (at) piplia.fi, 050 441 5298

Suomen Pipliaseura

Terhi Huovari, UT2020:n projektinjohto, viestintä- ja varainhankintajohtaja
terhi.huovari (at) piplia.fi, 040 546 9016

Markku Kotila, toiminnanjohtaja
markku.kotila (at) piplia.fi, 010 838 6512