AJANKOHTAISTA, YLEINEN |

Ulkoministeriön tuki Pipliaseuran hiv-työlle jatkuu

Pipliaseurojen hiv-työ Afrikassa jatkuu ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin. UM myönsi vuosille 2017–2018 yhteensä 187 000 euroa hiv-ohjelmaa kehittävään ja koordinoivaan työhön. Tuki kohdistuu Afrikan pipliaseurojen hiv-työn toimistolle.

Laupias samarialainen hiv-ohjelma toimii noin 15 Saharan eteläpuolisessa maassa. Hiv-työn toimistolla on merkittävä rooli maahankkeiden kehittämisessä ja tukemisessa. Ulkopuolinen arvioitsija Maija Seppo toteaa Norsunluurannikon hiv-hankkeen loppuraportissa seuraavasti:

Hiv-työn toimistolla on ollut keskeinen rooli hankkeen onnistumisessa. Yhteisen suunnittelun, jakamisen ja oppimisen arvo on erittäin merkittävä.
Maija Seppo.

Suomen Pipliaseura vahvistaa tasa-arvoa hiv-työssä

Naisten ja miesten välinen epätasa-arvo ruokkii hiv-tartuntoja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.  Suomen Pipliaseura on vuosia kehittänyt Laupias samarialainen-hiv -ohjelmaa tasa-arvonäkökulmasta yhdessä hiv-työn toimiston kanssa. Tasa-arvo on ollut keskeinen osa hankekoordinaattoreiden koulutusta, joka on ollut myös yksi kriteeri ohjelman vaikutusten mittaamisessa.

– Hiv-työtä ei voi tehdä tuloksellisesti ellei huomioi tasa-arvoa, toteaa Burundin hiv-koordinaattori David Nzisabira. – Esimerkiksi valitessamme vapaaehtoisia nimitämme tehtäviin sekä naisia että miehiä, Nzisabira jatkaa.

Epätasa-arvo ja perinteet asettavat myös miehet hiv-tartunnoille alttiiksi. Moniavioisuus ja useat samanaikaiset suhteet edesauttavat hi-viruksen leviämistä.
Hiv-työn toimiston työntekijä Costa Juma.

Myös monet kirkot korostavat naisen alamaisuutta aviomieheensä nähden. Tasa-arvon edistäminen on kuitenkin hidasta, ja on tärkeää saada ihmiset motivoitumaan.

– Nyt alan ymmärtää näitä asioita, ja ennen kaikkea pitää niitä tärkeinä, sanoo Burundin hiv-työn apulaiskoordinaattori Belyse Inamariza.

Koska hiv-ohjelma ankkuroituu Raamatun kertomuksiin ja kristilliseen arvomaailmaan, siinä voidaan käsitellä tasa-arvoa uskonnollisessa viitekehyksessä. Se taas on tärkeää, jotta kirkkojen johtajat ja seurakuntalaiset voivat kokea tasa-arvoteeman omakseen.

Lähestymistapa on siis sama kuin Laupias samarialainen -ohjelmassa muutenkin. Puhutaan samaa kieltä uskonnollisten yhteisöjen edustajien kanssa ylittäen myös uskontojen rajat.

Monissa maissa mukana on muslimeja ja paikallisten uskontojen harjoittajia, sillä myös heille arvopohjainen lähestymistapa on tärkeä. Uudella hankekaudella vahvistetaan erityisesti vammaisten ihmisten asemaa.  Myös ohjaajan opas on päivitetty tasa-arvo- ja vammaisnäkökulmat huomioon ottaen.

norsunluurannikko_kuva

Pipliaseurojen Laupias samarialainen-hiv -ohjelma

Afrikan pipliaseurojen vuodesta 2004 toiminut Laupias samarialainen -hiv-ohjelma on tuonut toivoa suurelle joukolle tartunnan saaneita ja heidän läheisiään. Kristillisten kirkkojen johtajien ja jäsenten harjoittama syrjintä ja leimaaminen mm. epäämällä oikeus ehtoolliseen tai seurakunnan yhteisiin ruokahetkiin on merkittävästi vähentynyt.

Suomen Pipliaseura on ollut mukana hiv-ohjelmassa vuodesta 2008. Ulkoministeriö on tukenut Norsunluurannikon maahanketta vuosina 2008–2016 ja Malawia vuosina 2010–2015 . Suomen Pipliaseura saa ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroja hiv-työn toimiston lisäksi hiv-työhön Burundissa.

Suomi on leikannut kehitysyhteistyötukea merkittävästi vuosina 2015–2016. Monien järjestöjen vuosittainen tukisumma joko pieneni tai loppui kokonaan uusien ulkoministeriön päätösten myötä. Suomen Pipliaseura ei saanut anomaansa tukea Malawin hiv-työhön ja lukutaitotyöhön naisten parissa Afrikassa. Pipliaseura jatkaa kuitenkin lukutaitotyön kehittämistä muun tuen turvin.

Lue myös

Maailman aids-päivä: Pipliaseuran hiv-työ huomioi vammaiset

Namibiassa alkaa uusi raamatunkäännöstyö