AJANKOHTAISTA |

Unescon kansainvälinen lukutaitopäivä

Unescon kansainvälistä lukutaitopäivää vietetään vuosittain 8. syyskuuta. Pipliaseurat tekevät työtä kaikkialla maailmassa, jotta lukutaito olisi mahdollista kaikille ihmisille.

Kansainvälisenä lukutaitopäivänä nostetaan esiin lukutaidon merkitys ja tärkeys niin yksittäisille ihmisille kuin yhteiskunnalle ja yhteisöillekin.

Maailmassa on yhä edelleen

  • 775 miljoonaa lukutaidotonta ihmistä
  • joka viides maailman aikuinen on lukutaidoton
  • kaksi kolmasosaa lukutaidottomista aikuisista on naisia
  • 60,7 miljoonaa lasta ei käy koulua ja vielä useammat lapset käyvät koulussa epäsäännöllisesti tai jättävät koulun kesken

Pipliaseurat kautta maailman tekevät töitä tuodakseen lukutaidon kaikkien ulottuville – kielestä, iästä tai sukupuolesta riippumatta. Lukutaito avaa ovia työelämään, koulutukseen ja parempaan elämään. Etenkin tyttöjen ja naisten koulutus on tärkeää, sillä se kohentaa perheiden elämää monin tavoin. Lukutaitoinen voi osallistua kokonaisvaltaisesti yhteisönsä ja yhteiskuntansa toimintaan.

Pipliaseurojen raamattupohjainen lukutaitomateriaali avaa ovet lukemaan myös Raamattua ja tutustumaan sen sanomaan.

Lukutaito on oikeus, joka kuuluu kaikille. Suomen Pipliaseura on mukana tukemassa lukutaitotyötä mm. Boliviassa ja Keski-Afrikan tasavallassa.