AJANKOHTAISTA, YLEINEN |

Uusi evankeliumikäännös huhtikuussa

Pipliaseura tekee parhaillaan Markuksen evankeliumista uutta suomennosta. Kyseessä on pilottihanke, jossa raamatunteksti käännetään tiettävästi ensimmäistä kertaa alkukielestä suoraan mobiililaitteille. DigiMarkus julkaistaan Agricola-viikolla huhtikuun alussa 2017. Käännöstä ei paineta lainkaan.

Kaikki kirkot mukana

Käännös on osa Reformaation merkkivuoden 2017 hankkeita, ja se tehdään yhteistyössä Kirkkohallituksen, eri kirkkojen ja yliopiston kanssa.

Käännösprojekti on uudenlainen myös kirkkojen välisen yhteistyön kannalta. Hankkeen ohjausryhmässä eri asiantuntijoilla, mukaan lukien kaikkien kirkkojen edustajat, on yhtäläinen mahdollisuus vaikuttaa käännöksen periaatteisiin ja itse käännöksen sanamuotoihin.

digimarkus_logo

Käännöstyön periaatteet digiaikaan

Nykyisellään Raamatun tai sen osan voi ladata digimuodossa yli 900 kielellä. Kaikki käännökset on kuitenkin siirretty painetusta muodosta lähes sellaisinaan digitaaliseen jakeluun. Pilottihankkeessa tutkitaan, mitä vaatimuksia mobiili, sen käyttöyhteydet ja skaalautuvuus asettavat kielelle ja kääntämiselle.

Projektin aikana luodaan mobiiliympäristössä toimivat käännöstyön periaatteet. Niissä ohjeistetaan sanaston käyttöön, sanojen pituuksiin sekä lause- ja tekstirakenteisiin. Kääntämisessä huomioidaan myös vastaanoton fragmentaarisuus ja digilaitteen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa mm. lisäaineiston tarjoamista, sananselityksiä, hakuja ja jakamista. Käännösversioita myös testataan eri käyttäjäryhmillä.

Digikäännös täydentää muita käännöksiä

Raamatunkäännös vanhenee keskimäärin 30 vuodessa. DigiMarkus ei varsinaisesti korvaa aiempia käännöksiä vaan täydentää niitä ottamalla huomioon digiympäristön. Käännös on tarkoitettu kaikille mobiililaitteen käyttäjille iästä riippumatta. Käännöstyön mittarina on kuitenkin 15-25 -vuotiaiden kielellinen kompetenssi.

Uudella käännöksellä voi olla käyttöä rippikouluopetuksessa ja itse pilotilla merkitystä myös kansainvälisesti.

Lue lisää

Käännöstyön menetelmät ja historia
Raamattu Suomessa