AJANKOHTAISTA, TIEDOTE, YLEINEN |

Uusi raamatunkäännös 50 kielelle vuonna 2015

Vuonna 2015 raamatunkäännöstyössä tapahtui merkittävää edistymistä: uusi raamatunkäännös valmistui 50 kielellä. Vuoden 2015 käännökset tavoittavat kaikkiaan lähes 160 miljoonaa ihmistä.

Yhtyneiden Raamattuseurojen raamattutilastot (Global Scripture Access Report) kokoaa vuosittain kansainvälisen raamatunkäännöstyön tilastot yhteen. Luvut perustuvat vuoden 2016 raporttiin vuodelta 2015.*

28 ensi- ja 20 uutta tai uudistettua käännöstä

Vuonna 2015 täysin uusia raamatunkäännöksiä valmistui 28. Nämä tavoittavat 33 miljoonaa puhujaa. Käännöksistä 11 oli koko Raamatun, kuusi Uuden testamentin ja 11 jonkin raamatunosan ensikäännöksiä.

info_käännökset_UBS_8_16_graafi_1

Kielet muuttuvat ja kehittyvät koko ajan. Siksi Yhtyneet Raamattuseurat tekee työtä myös olemassa olevien käännösten uudistamiseksi. Raamatunkäännös vanhenee keskimäärin 30 vuodessa.

Viime vuonna uusia tai uudistettuja raamatunkäännöksiä valmistui 20.** Näistä koko Raamattuja oli seitsemän, Uusia testamentteja kolme ja raamatunosia kymmenen. Nämä tavoittavat potentiaalisesti 127 miljoonaa ihmistä.

info_käännökset_UBS_8_16_graafi_2

Raamattu yhä maailman käännetyin kirja

Koko Raamattu on saatavissa 563 kielellä kattaen 5,1 miljardia puhujaa. Uusi testamentti on käännetty 1 334 kielelle, jota puhuu 658 miljoonaa ihmistä, ja jokin yksittäinen Raamatun kirja 1 038 kielelle, jotka tavoittavat 281 miljoonaa puhujaa.

Kaikkiaan maailmassa on 6 887 kieltä, joita puhuu 7,3 miljardia ihmistä.

Kielet ja puhujat UBS_8_16_graafi_5ja6-01-01

Vielä on tehtävää

Tavoitteena Raamattu jokaiselle omalla kielellä, sopivassa muodossa

Suomen Pipliaseura kuuluu Yhtyneiden Raamattuseurojen (UBS) verkostoon, joka toimii 200 maassa tai alueella. Yhtyneiden Raamattuseurojen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu raamatunkäännöstyö ja Raamatun käytön edistäminen. Tavoitteena on, että jokainen voi lukea Raamattua omalla kielellään.

Raamatunkääntäminen on pitkäjänteistä ja ammattitaitoa vaativaa työtä. Keskimäärin koko Raamatun kääntäminen vie 12 vuotta.

Vuosina 2013–2015 Yhtyneillä Raamattuseuroilla oli erityinen hanke saattaa loppuun 100 koko Raamatun käännöstä 1000 päivässä. Aikataulussa valmistui 90 käännöstä. Näistä 53 on julkaistu. 37 on painokuntoon laitossa tai painossa. Kymmenen käännöstekstin kanssa tehdään vielä töitä.

Kaikkiaan Yhtyneillä Raamattuseuroilla on käynnissä noin 400 käännösprojektia eri puolilla maailmaa. Painopisteenä on käännöstyö kehittyvissä maissa, joiden väestöstä puolet on nuoria.

Käännöstyötä tekevät aina paikalliset kielenpuhujat. Suomen Pipliaseura tukee hankkeita taloudellisesti, tarjoaa käännöstyön konsultointia sekä arvioi osaltaan hankkeita. Käännöstyö lähtee liikkeelle paikallisten pyynnöstä. Samalla arvioidaan käännöstyön tarve ja käännöksen kattavuus.

Yhtyneiden Raamattuseurojen tavoitteena on, että jokaisen ulottuvilla on Raamattu hänen omalla kielellään. Nykyisin on vielä 3 952 kieltä, jolle ei ole käännetty mitään Raamatun tekstiä. Näitä kieliä puhuu 497 miljoonaa ihmistä.

Näkövammaisille ja kuuroille omat käännöksensä

Nykyään sokeainkirjoituksella toteutettuja Raamattuja on saatavilla 44 kielellä. Näistä viimeisin on sinhalin kieli, jolla 150 000 näkövammaista sai viime vuonna Sri Lankassa mahdollisuuden lukea itse Raamattua. Maailmanlaajuisesti näkövammaisia on 285 miljoonaa ja heistä 40 miljoonaa sokeita.

Kuuroja on maailmassa 70 miljoonaa ja heillä 400 eri kuurojen viittomakieltä. Kuurot on todettu Raamattujen suhteen kaikkein heikoimmin tavoitetuksi ihmisryhmäksi. Uusi testamentti on saatavilla ainoastaan amerikkalaisella viittomakielellä (ASL). Tämä on samalla laajin viittomakielellä toteutettu raamatunteksti. Yhtyneet Raamattuseurat on yhteistyökumppanineen parhaillaan mukana 14 viittomakielen käännösprojektissa, ja yhdeksää projektia suunnitellaan.

Vuonna 2015 Ceylonin Pipliaseura julkaisi viittomakielellä Apostolien teot ja Unkari sekä Liettua tekivät ensimmäiset viittomakieliset luonnokset Markuksen evankeliumista. Brasilia tuotti 15 uutta raamatunkertomusta viittomakielellä ja Meksikossa valmistui Luukaksen evankeliumi ja Apostolien teot.

Tavoitettavuus paranee

Internetin käyttö on parantanut ihmisten mahdollisuuksia saada käyttönsä raamatuntekstejä omalla kielellään. Digitaalinen raamattukirjasto (Digital Bible Library, DBL) kokoaa keskeiset raamatunkäännökset yhteen paikkaan ja jaettavaksi edelleen eri muodoissa ja laitteissa. Vuoden 2015 loppuun mennessä DBL:ssä oli 1 201 Raamattua, Uutta testamenttia ja raamatunosaa 957 kielellä. Näitä kieliä puhuu yli 4,6 miljardia ihmistä.

Digitaalista raamattukirjastoa ylläpitää maailmanlaajuisesti Yhtyneet Raamattuseurat yhteistyössä muiden Raamattua kääntävien yhdistysten tai yhteisöjen kanssa. Toimintaa tukee Every Tribe Every Nation alliance. Yhteistyökumppanit, kuten BibleSearch ja YouVersion, ovat saaneet tätä kautta raamatuntekstejä digitaaliseen jakeluun.


* Lähde: United Bible Societies 2016. Tilastot on kerätty Pipliaseurojen, Wycliffin ja muiden käännöstoimijoiden yhteisistä tilastoista. Luvut 31.12.2015.

** Tässä uusi käännös tarkoittaa käännöstä, joka tehdään alkukielestä uutena käännöksenä. Se ei välttämättä ole kuitenkaan ensikäännös, vaan samalla kielellä voi olla jo toinen, aiempi käännös. Uudistettu käännös tarkoittaa aiemman käännöksen uutta versiota.


Lisätietoja

SUOMEN PIPLIASEURA
Terhi Huovari, viestintäjohtaja, terhi.huovari (at) piplia.fi, 040 546 9016
Seppo Sipilä, käännöstyön johtaja, seppo.sipila (at) piplia.fi, 010 838 6514