AJANKOHTAISTA, TIEDOTE, YLEINEN |

Vuosikertomus 2014

 VSK_kansi_teksti_300_org

 

SPS vuosikertomus 2014 (pdf)

Vuosikokous 16.5.2015 klo 10, Tampere
Vuosikokousaineisto

Vuoden 2014 painopisteitä olivat

  • 100/1000-kampanja. Vuonna 2014 saatiin valmiiksi 62 uutta raamatunkäännöstä. Kampanja on saavuttamassa sadan uuden raamatunkäännöksen tavoitteensa vuonna 2016.
  • Työ Mekongin alueella. Vuositeemamateriaali 2014 esitteli raamattu- ja lukutaitotyötä Kambodžassa ja Vietnamissa. Alueen pääsihteeri vieraili Suomessa, mm. Kokkolan raamattutapahtumassa Päivitä Piplia, Jaakob.
  • Yhteistyö seurakuntien kanssa. Vuonna 2014 yhteistyö seurakuntien kanssa tiivistyi. Kirjoihin, materiaaleihin ja koulutuksiin keskittyviä Pipliapäiviä  järjestettiin eri puolilla Suomea. Syksyllä nimi muutettiin Kirjojen Toriksi.
  • Seurakuntavaalit ja järjestöyhteistyö. Yhteisesiintyminen Hyvän tekemisen toreilla loi uutta yhteistyötä järjestöjen kesken. Seurakuntavaalikeräys järjestettiin ensimmäistä kertaa yhdessä kirkon järjestöjen kesken.
  • Kuukausilahjoittaminen. Pipliaseura kehitti vuonna 2014 varainhankinnan konseptiaan. Painopiste siirtyy yhä enemmän kuukausilahjoittamiseen ja verkon käyttämiseen lahjoituskanavana.

Vuonna 2014 tarkennettiin myös seuran identiteettiä koskevia viestejä sekä parannettiin seuran tunnettuutta.

Tulot ja menot

Pipliaseuran talous on edelleen vakaalla pohjalla. Tulot olivat 2 615 000 euroa. Ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea saatiin 392 000 euroa ja testamenttilahjoja 265 000 euroa. Vuonna 2014 yksityisvarainhankinta jäi 6 % edellisvuodesta. Varainhankinnan strategiaa uudistettiin vuonna 2014, ja ensimmäinen senmukainen kampanja toteutettiin vuodenvaihteessa 2014–2015. Loppuvuoden uusi linja on vaikuttanut positiivisesti alkuvuoden 2015 tulokseen.

Pipliaseuran hallitus on asettanut tavoitteeksi, että 75 % kansainväliseen työhön kohdistuvista varoista kohdentuu raamattu- ja kehityshankkeisiin. Vuonna 2014 suhdeluku oli 74 %.

Yksittäiset pipliaseurat ja muut kumppanit saivat 34 % kansainvälisten hankkeiden rahoituksesta. Kehitysyhteistyön osuus sekä kansainvälisten ohjelmien suunnittelu ja seuranta olivat molemmat 23 %.

Maailmanlaajuisesti raamatunkäännöstyön osuus on suurin, 40 %. Hiv-työn osuus on 30 % ja Raamatun käytön edistämisen 19 %. Maanosittain tarkasteltuna suurin alue on Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, jonne kohdistuu etupäässä kehitysyhteistyöhankkeita.

Kustannustoimintaa harjoitetaan omana itsenäisenä liiketoimintanaan. Kustannustoiminnan tuotot kasvoivat 1 %, ja tuottojäämä saman verran. Suomenkielisten Raamattujen levikki oli 58 882 kappaletta. Tuotteiden myynti laajeni myös uudistetussa verkkokaupassa.

Lue lisää