AJANKOHTAISTA, TIEDOTE, YLEINEN |

Vuosikertomus 2015 julkaistu

Suomen Pipliaseuran vuosikertomus 2015 kartoittaa Pipliaseuran toimintaa hallituksen vahvistaman uuden strategian näkökulmasta. Uusi strategia ulottuu vuoteen 2018.

Vsk15_kansi m

Kertomus kuvaa työalueita, jotka toteuttavat Piplaiseuran strategiaa pitkäjänteisesti myös tulevaisuudessa. Ajankohtaisia ovat Lähi-idän tilanne, käännöshankkeet nuorille Namibiassa, vahvistuva lukutaitotyö sekä Digiajan Markus -käännöshanke mobiililaitteille.

Vuoden 2015 painopisteitä olivat

  • Vuositeemana Intia. Työ Intiassa oli läpi vuoden esillä materiaaleissa, koulutuksissa ja tapahtumissa.
  • Raamattutapahtuma Kaikilla kiælillä Tampereella, teemana Raamattu monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Mukana oli myös intialaisia vieraita.
  • Syksyllä 2015 käynnistetty pilottihanke ”Digiajan Markus”, jossa käännetään Markuksen evankeliumi alkukielestä suoraan mobiililaitteille.

Tulevaisuuden näkymiä

Valtion kehitysyhteistyöpolitiikka yllätti vuonna 2015 kielteisesti. Kumppanuusjärjestöille annettavaa tukea leikattiin noin 40 %. Malawin hiv-hankkeen kolmea viimeistä vuotta koskevaa hakemusta ei lainkaan käsitelty. Vuoden 2016 hakukierros kuitenkin toteutetaan normaalisti. Suomen Pipliaseuran hallitus arvioi, ettei tilanteeseen ole odotettavissa välitöntä parannusta.

Suomen ev.lut. kirkon seurakuntien taloudellinen asema heikkenee. Seura varautuu
tuleviin muutoksiin myös laajentamalla yksityisen varainhankinnan pohjaa. Kuukausilahjoitusten merkitys kasvaa.

Helsingin seurakuntayhtymä yllätti positiivisesti. Huolimatta alhaisemmasta
verokertymästä se nosti lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan kohdennettavien määrärahojen osuutta vuoden 2016 talousarviossa kolmesta neljään prosenttiin.

Asenteet lähetystyöhön ja Raamattuun näyttävät polarisoituvan entisestään. Seuran yhteistyö muiden kirkkokuntien kanssa on ollut vakaata, ja sen odotetaan pysyvän hyvänä.

Lue lisää

Vuosikertomus 2015
Tuotot ja kulut 2015
Tuloslaskelma ja tase 2015

Vuosikokous 21.5.2016

Suomen Pipliaseuran vuosikokous järjestetään lauantaina 21.5.2016 klo 12-14 Hyvinkään seurakuntakeskuksessa. Valtakirjojen tarkistus on klo 10.30-11.45. Vuosikokous järjestetään Näe minut -raamattutapahtuman yhteydessä.

Vuosikousasiakirjat