AJANKOHTAISTA, ARKISTO, TIEDOTE, YLEINEN |

SPS vuosikertomus 2016 julkaistu

LATAA: Suomen Pipliaseuran vuosikertomus 2016

Pipliaseuran vuosikertomus on julkaistu piplia.fi-verkkosivuilla 4.5.2017. Painettu vuosikertomus jaetaan Pipliaseuran vuosikokousedustajille paikan päällä 20.5. Turussa. Vuosikertomus lähetetään myös ev.lut. seurakuntiin touko–kesäkuun vaihteessa.

Vuoden 2016 painopisteitä

Vuoden 2016 painopisteitä Pipliaseurassa olivat vuoden lopussa alkaneen Reformaation merkkivuoden valmistelut, uuden evankeliumikäännäköksen, DigiMarkuksen, kääntäminen mobiilikäyttäjille sekä uuden, mittavan lukutaito-ohjelman käynnistäminen Itä-Afrikassa.

  • Reformaation ytimessä. Raamattu kansan omalle kielelle oli Martti Lutherin keskeisiä ajatuksia. Lutherin naulatessa teesejään Raamattu oli käännetty yhdeksälle kielelle. Nyt 500 vuotta myöhemmin Raamattu on saatavilla 648 kielellä kattaen 5,2 miljardia puhujaa. Mikael Agricola puolestaan käänsi Uuden testamentin suomeksi ja loi suomen kirjakielen. Suomalaisille avautui tie lukutaitoon ja koulutukseen. Saimme lahjan, jota Pipliaseura nyt vie osaltaan eteenpäin maailmalla – niille vähemmistökansoille, joilla raamatunkäännöstä, kirjakieltä ja lukutaitoa ei vielä ole.
  • DigiMarkus mobiilikansalle. Pipliaseuran vastaus Reformaation merkkivuoden sisältöihin on uusi suomennos Markuksen evankeliumista. Kyseessä on ensimmäinen käännös suoraan alkukielestä mobiilikäyttöön – tekstiä ei paineta missään vaiheessa. Toteutus sisältää runsaasti taustamateriaalia ja evankeliumin voi myös kuunnella. Käyttäjälähtöinen kääntäminen on tuottanut raikasta ja ymmärrettävää suomea.
  • Lukutaito 20 000 naiselle. Pipliaseura on aloittanut uuden, mittavan Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelman, jonka tavoitteena on opettaa 20 000 itäafrikkalaista naista lukemaan. Pipliaseura tekee lukutaitotyötä neljässä Itä-Afrikan maassa ja osin alueilla, joissa jopa 90 % kansasta on lukutaidottomia. Lukutaitotyön osuus Pipliaseuran kansainvälisestä työstä kasvaa ohjelman kautta 10 %:iin. Suomessa lukutaitotyö näkyy erityisesti vuosittaisen Agricola-kampanjoinnin kautta.

Kansainvälisesti vuonna 2016 Suomen Pipliaseura tuki 48 eri hanketta Yhtyneiden Raamattuseurojen ohjelmien kautta. Hankkeiden valinnassa on otettu huomioon suomalaisten kirkkojen ja seurakuntien lähetystyö, seurakuntien kanssa solmitut yhteistyösopimukset sekä alueet, joilla muu lähetystyö on mahdotonta tai huomattavan rajoitettua.

Tulevaisuuden näkymiä

DigiMarkus-suomennoksen saama vastaanotto osoittaa, että digiympäristön vaatimuksiin vastaavalle uudelle käännökselle on selvä tarve. DigiMakrkus on samalla ensimmäinen suomenkielinen raamatunkäännös, jonka valmistelussa eri kirkot ovat olleet tasavertaisessa asemassa. Päätökset hankkeen jatkosta koskien koko Uutta testamenttia tehdään vuoden 2017 aikana.

Pipliaseuran toimintaympäristössä vaikuttaa tilanne, jossa Suomen ev.lut. kirkon seurakuntien taloudellinen asema heikkenee keskipitkällä aikavälillä. Seura varautuu tuleviin muutoksiin laajentamalla yksityisen varainhankinnan pohjaa. Työ on pitkäjänteistä sekä seuran tunnettuuden että uusien lähestymistapojen kehittämistä. Digitaalisessa ympäristössä tapahtuva varainhankinta perustuu strategian mukaisesti vuorovaikutteiseen sitouttamiseen Pipliaseuran työhön. Saavutettu sisältöjen ja työn parempi tuntemus on yhteydessä työn tukemiseen.

Lähetystyöhön ja Raamatun tulkintaan liittyvät asenteet näyttävät polarisoituvan entisestään. On tärkeää, että Pipliaseura pystyy säilyttämään toimivat yhteistyösuhteet eri sidosryhmien kanssa.

Työn lähtökohtana on jokaisen ihmisen loukkaamaton ihmisarvo. Kansainvälisistä hankkeista on jatkossa suunnattu 38 % tukemaan haavoittuvia ihmisryhmiä ja kriisialueita. Neljässä Itä-Afrikan maassa on käynnistetty laaja lukutaitohanke, jota Suomen Pipliaseura koordinoi.

Seuran maine uskottavana ja luotettavana toimijana on hyvä, mutta riskienhallintaan kuuluu myös pitää sen säilymisestä erityistä huolta. Seura varautuu hankkeiden suunnittelun, monitoroinnin ja raportoinnin asettamiin uusiin haasteisiin.

Työnantajana Suomen Pipliaseuraan liittyy vakaus. Sen tärkeä voimavara on ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. Seuraavan viiden vuoden aikana jää neljä seuran johtoon kuuluvaa avainhenkilöä eläkkeelle. Tähän on varauduttu laatimalla suunnitelma siirtymävaihetta varten niin, että osaaminen voidaan siirtää eteenpäin hallitusti.

Lue lisää

Suomen Pipliaseuran vuosikertomus 2016
Tuotot ja kulut 2016
Tuloslaskelma ja tase 2016


Vuosikokous 2017

Suomen Pipliaseuran vuosikokous järjestetään vuonna 2017 Kirkkopäivien yhteydessä Turussa lauantaina 20.5.2017 klo 10:30. Hopeseurakunnassa (Tuureporinkatu 10, Turku).

Valtakirjojen tarkistus on klo 9:00-10.15. Vuosikokous on tarkoitettu virallisille vuosikokousedustajille.

Vuosikokousasiakirjat
Turun Kirkkopäivät