Finska Bibelsällskapet (Suomen Pipliaseura)
Magistratsporten 2 A (Västra Böle)
PB 54, 00241 Helsingfors

Kontoret +35810 838 6500
Bibelförsäljningen +35810 838 6520

info@piplia.fi