Bibeln öppnar sig på det egna språket

I Kina talas mer än 100 olika språk, och det finns 55 officiella etniska minoriteter. Bland kristna i väst är landet är känt för sina restriktioner vad gäller religion. Men mitt ibland restriktionerna går arbetet framåt: församlingarna växer, Bibeln översätts till nya språk och Bibelsällskapet har ett gott samarbete med statsförvaltningen. Det finns ett växande behov av både nya översättningar och billiga tryckta Biblar.

Stor efterfrågan på ljudböcker

Bibelsällskapet arbetar för närvarande med sex översättningsprojekt i Yunnan och andra regioner. Översättningarna går framåt i jämn takt, särskilt nu när coronabegränsningarna har lyfts och samhället fungerar relativt normalt igen.

På ett av de minoritetsspråk som fått en översättning gör man nu också en ljudbibel. Den betjänar särskilt analfabeter och de som till exempel har svårt att läsa på grund av nedsatt syn. Ljudböcker skulle behövas också på andra språk, såsom språket öst-lisu, som 2014 fick en Bibel genom ett av Bibelsällskapets projekt.

Gudstjänst på eget språk

Yang Hai’en, 40, tjänstgör för närvarande i kyrkan i sin hemstad Tagou i provinsen Yunnan. Yangs farfarsfar var en av de första som konverterade till kristendomen i Taogu, grundade församlingar och tjänade som den första ledaren för kyrkorna i Östra Lisu. Yang Hai’ens förfader satte också igång den första översättningen av Bibeln till öst-lisu.

Mer än hundra år senare, 2014, såg Bibeln på öst-lisu dagens ljus, och då var även Yang Hai’en med i översättningsteamet.

– Att ge ut Bibeln på mitt modersmål har varit en av de mest tillfredsställande och betydelsefulla milstolparna i mitt ämbete, säger Yang.

Som med många andra etniska minoritetsgrupper i avlägsna områden hade största delen av Östra Lisu inte tillgång till och resurser för formell utbildning. Analfabetismen är därför hög. Många kristna kan inte läsa Bibeln. Öst-lisu är också kyrkans gudstjänstspråk.

Om vi predikar Bibeln för kristna i Östra Lisu på kinesiska, skulle det vara svårt för dem att förstå vad vi säger eftersom många av dem inte talar eller förstår kinesiska. Att få Bibeln på öst-lisu, i kombination med läskunnighetsklasser, hjälper troende att lära sig Guds ord effektivt,  berättar Yang.

Utbildning i läs- och skrivkunnighet på frivillig basis

Läroplanen för läskunnighetsklasser är fokuserad på att lära eleverna att först läsa och skriva de vanliga skrivtecknen i öst-lisu. Att läsa Bibeln är en av de viktigaste drivkrafterna för eleverna.

– Så fort de kan läsa skrivtecknen på egen hand, kan de börja läsa Bibeln. Och när de kan läsa Bibeln på egen hand, kan de lära sig om Gud, ler Yang.

Yang berättar om den första lektionen i läskunnighetsprogrammet.

– Vi tryckte 2 000 exemplar av läs- och skrivkunnighetsböckerna. Jag var fylld av entusiasm över att veta att 2 000 bröder och systrar skulle lära sig att läsa och skriva på sitt eget språk och efter det fortsätta att läsa Guds ord!

De lärare som deltog tjänade samtidigt i sina lokala församlingar som lekmannapredikanter, som volontärer. Dessutom var de tvungna att försörja sina familjer med dagjobb, till exempel jordbruk.

Eleverna i klasserna var både unga och äldre, med varierande inlärningsförmåga. På grund av sin livssituation kunde många elever inte delta regelbundet. Det var också vanligt att den yngre generationen reste till städerna i jakt på jobb. Ändå var de kristna i Östra Lisu fortfarande angelägna om att lära sig, och många har lärt sig att läsa Bibeln på sitt modersmål genom läskunnighetsklasser.

Utan Bibeln skulle jag inte känna Gud

För tjugo år sedan visste Cao Jifa, 76, inte mycket om olika religioner och sökte den ende sanne Guden. En äldre kristen man från samma by bjöd in honom till kyrkan. Det kändes som Guds ledning.

– Jag lärde mig om Guds kärlek och frälsning. Jag kände att det här var den Gud jag sökte.

Församlingen gav Cao en Bibel i fickformat och han började läsa den. Gradvis började han förstå Bibelns budskap, och tron började växa. Cao har nu varit kristen i 16 år.

– Utan Bibeln skulle jag inte veta sanningen eller känna den sanne Guden. Mitt liv skulle ödeläggas om jag trodde på onda andar. Tack och lov tog jag ett steg i tro för att gå till kyrkan och få min första Bibel. Tack, Bibelsällskapet, för Bibelns gåva!

Donera till bibelarbetet i Kina

10 €: Sänd textmeddelandet PIPLIA till numret 16499

Mobile Pay-donationsnummer: 92600

Gör en donation online (formuläret finns endast på finska)