166 miljoner Biblar hittade ett hem förra året

Bibelns ord hittar sin väg in i människors hjärtan. Detta hände miljontals gånger förra året. 166 miljoner Biblar, Nya testamenten eller andra delar av Bibeln nådde läsare runt om i världen, i tryckt eller digital form.

Bibelns budskap ger hopp. Det behövs. Nästan 20 procent av världens befolkning lever under fattigdomsgränsen. Den ekonomiska krisen hotar att ytterligare undergräva mångas utkomst. Den ekonomiska situationen påverkar också tillgången på Biblar. Produktionskostnaderna har ökat. Nu behövs stöd för att göra det möjligt för människor i fattiga länder att skaffa eller få en egen Bibel.

Tillsammans kan vi få mycket till stånd. I mer än 200 länder och territorier finns det ett lokalt Bibelsällskap som lyfter fram Guds ord.

Din hjälp behövs

Bibelns budskap om en kärleksfull Gud ger trygghet mitt i en turbulent värld. Det är Bibelsällskapens uppgift att ta Bibeln till folket, även när det inte är lätt.

Det egyptiska bibelsällskapet säljer sin Bibel till ett pris som människor har råd med och distribuerar också många av dem gratis. I takt med att tryckkostnaderna har stigit i och med den ekonomiska krisen kräver detta mer och mer medel.

– En tredjedel av egyptierna lever under fattigdomsgränsen, med mindre än en euro om dagen. Kristna är en minoritet i det muslimska landet, och många av de kristna är fattigare än genomsnittet. De har inte råd med sin egen Bibel om den är för dyr, säger Amir Elhamy, generalsekreterare för det egyptiska bibelsällskapet.

Fler Biblar behövs

Över en miljon Biblar delas ut till de fattigaste kristna och sökande i Kina varje år. Behovet av gratis och billiga Biblar är enormt, eftersom mer än 90 procent av kineserna aldrig har hört talas om Jesus. När pappret i Biblarna blir dyrare är det ännu mer utmanande att tillgodose behoven.

I synnerhet stöder vi algeriska, arabisk-israeliska, marockanska och ukrainska bibelsällskap med allmänt stöd, vilket skapar förutsättningar för sällskapen att verka i sitt eget land, i utmanande situationer.

Algeriet har blivit ett alltmer stängt land. Kristna möter fientlighet, och myndigheterna begränsar deras möjlighet att utöva sin religion. Att arbeta med fattiga och människor som drabbas av arbetslöshet är inte lätt, men det lönar sig. Kyrkorna växer, och samtidigt växer behovet av fler Biblar.

En Bibel i varje telefon

Den goda nyheten är att Bibeln når människor digitalt i en allt större del av världen. Att läsa och lyssna på Bibeln i telefonen blir allt vanligare, och ljudboken når också analfabeter.

Allt fler av bibelsällskapen utvecklar snabbt sina digitala tjänster. Bibeln på telefonen är billig, lätt att använda och följer alltid med.

Ge en Bibelgåva!

De sämst ställda har inte råd med sin egen Bibel. Genom att donera bidrar du till produktionskostnaderna för Biblarna så att de kan delas ut till de behövande. Donera online: piplia.fi/lahjoita (sidan är på finska)

Sms-donation

10 €: sänd textmeddelandet PIPLIA 1462 till numret 16499.

10 €: sänd textmeddelandet PIPLIA20 1462 till numret 16499.

Mobile Pay-donationsnummer: 92600