En gemenskap för förlåtelse och fred – bibelsällskapen i Det heliga landet arbetar tillsammans mitt under konflikten

Kristna församlingar och samfund fortsätter att tjäna mitt i kriget. Trots de svåra förhållandena finns de tre bibelsällskapen i området, Israeliska bibelsällskapet, Arabiskisraeliska bibelsällskapet och Palestinska bibelsällskapet, där för att stödja lidande människor.

Förmedla med oss ett budskap om hopp och kärlek till barn mitt i krisen. Finska bibelsällskapets julinsamling för bibelsällskapen i Det heliga landet hjälper dem att vara ett ljus i de svåra tiderna.  >> Donera  (sidan på finska)

Kontakt över gränserna

Kriget påverkar bibelsällskapens verksamhet på många sätt: I Gaza förstördes bibelsällskapets kontor av bombningarna, en del arbetare har fått uppdrag i Israels armé, flyglarm och strömavbrott avbryter arbetet. Våra anställda mår bra för tillfället, och hela det internationella nätverket av bibelsällskap ber för fred i Det heliga landet.

– Jag kontaktade mina kollegor på de två andra bibelsällskapen. Trots bördan för alla inblandade parter funderar vi tillsammans hur bibelsällskapen kan svarar på denna utmaning, säger generalsekreteraren för Arabiskisraeliska bibelsällskapet.

Chocken i början av konflikten avtog snabbt, och redan under den andra veckan efter krigets början började bibelsällskapen hjälpa till i sina egna samhällen.

– Vi funderar hur Gud skulle reagera om han var närvarande och strävar efter att bekämpa mörkret med hjälp av Guds rikes principer. Som kristna avstår vi från att polarisera situationen. Vi är lojala mot Kristus, Fridsfursten. Vi strävar efter att vara på Kristi sida på alla möjliga sätt, säger generalsekreteraren.

Teamet i Arabiskisraeliska bibelsällskapet delar andliga verktyg för helande, försoning, kärlek och hopp. Barn i skolor och församlingar får en barnbibel som heter “Fredens konung och hans unga följare”, som talar om fred och försoning. Bibelsällskapet når ut till många människor med hoppets budskap via sociala medier.

 

Människor söker skydd i kyrkor i de palestinska områdena

Kyrkobyggnader i de palestinska territorierna har blivit helgedomar som ger säkerhet och skydd i kaoset för kristna som har flytt sina hem. När människors hem förstörs erbjuder kyrkorna en tillfällig tillflyktsort för dem som söker tröst.

Omkring 1 000 kristna från ett samhälle har fördrivits och samlas nu i två kyrkobyggnader i Gaza. Palestinska bibelsällskapets krisgrupp följer med situationen och gör sitt bästa för att stödja människor så effektivt som möjligt. Bibelsällskapet leder nödhjälpsarbetet i kyrkorna och distribuerar hjälp till människor i nöd.

– Bibelsällskapet fortsätter som ett levande vittnesbörd och står vid sidan av Kristi kropp och kyrkan. Vi uppskattar era böner och ert stöd under denna svåra tid, säger generalsekreteraren för Palestinska bibelsällskapet.

Deras inverkan sträcker sig utöver fysiska behov, eftersom bibelsällskapet också har lanserat sociala mediekampanjer för att ge andligt och känslomässigt stöd till den drabbade befolkningen i Gaza och Västbanken. Trots många restriktioner för rörelsefrihet och höga spänningar fortsätter Palestinska bibelsällskapet att verka också på Västbanken.

Humanitärt och andligt bistånd

Israeliska bibelsällskapet deltar aktivt i både humanitärt och andligt bistånd och erbjuder heliga skrifter, tröst och väsentliga förnödenheter till dem som har förlorat nära och kära och sina hem.

– Det är viktigt att vara ett vittne om Kristi kärlek och att föra fram Guds ord i dessa utmanande tider, säger generalsekreteraren för Israeliska bibelsällskapet.

Israeliska bibelsällskapet spelar en avgörande roll för att ge humanitärt bistånd till dem som drabbats av det pågående kriget i Israel. När befolkningen kämpar med rädsla och osäkerhet har bibelsällskapet framträtt som en källa till stöd och tröst.

– Vi ber alla tillsammans för båda nationernas frälsning, för återställandet av freden och för dem som lider. Vi ber om visdom och vägledning för oss alla i denna situation, säger Israeliska bibelsällskapets generalsekreterare.

Tillsammans för enighet

Mitt under de svåra omständigheterna är de tre bibelsällskapen i Det heliga landet engagerade i sitt uppdrag att ge hjälp, tröst och andlig vägledning till människorna i området. Situationen är ständigt föränderlig och osäker, men bibelsällskapen fortsätter sitt beslutsamma arbete för att åstadkomma en positiv förändring i livet för dem som drabbats av kriget.

Kriget mellan Israel och Gaza har tagit över alla nyhetskanaler och delat världen. Krig påverkar alla regioner och samhällen i Israel och Västbanken, men de tre bibelsällskapen fortsätter att skapa enighet där det finns splittring, hopp där det finns förtvivlan och kärlek där det finns lidande.

Be om fred i Det heliga landet

Ge ditt stöd till barnen i Det heliga landet under jultiden. Bibelsällskapen förmedlar hoppets budskap till familjer som slitits sönder av krig, även mitt i all förstörelse och förödelse. Donera (sidan på finska)