Läskunnighet i en förändrad omvärld

Världen har förändrats. Detta säger kvinnorna i dhimbafolket som lär sig läsa i Bibelsällskapets läskunnighetsgrupp i Namibia. Enbart traditionell nomadism ger inte längre familjen ett uppehälle, eftersom de långa torrperioderna dödar boskap och spannmål. För att få jobb utanför hemmet måste man kunna läsa.

Dessa mammor och mormödrar fick inte stöd hemifrån för att gå i skolan, men har nu själva insett att de inte längre kommer att klara sig i livet utan att kunna läsa. De är generationen som kommer att få en förändring till stånd. Deras barn får på sin skolväg stöd från föräldrar som förstår värdet av lärande.

På 1500-talet möjliggjorde Mikael Agricola och hans samtida läsning och lärande på finska. Bibelsällskapet fortsätter samma arbete. Vi översätter Bibeln till nya språk och lär människor att läsa på sitt eget språk. Samtidigt röjer vi också vägen för annat lärande.

Det blir en positiv spiral: Mer kunskaper, välbefinnande och inkludering i det omgivande samhället generation efter generation.

Värikkäisiin helmikoruihin pukeutunut nainen vaatimattoman heinäkattoisen asumuksen edessä.

Är hemmamamma mitt enda alternativ?

Runt Lucias mage löper sju färgglada pärlband. De berättar att hon har fött sju barn. I detta område kan upp till 90 % av de vuxna inte läsa. Lucia är en av dessa analfabeter.

– Dhimbafolket är ett marginaliserat folk. Vårt språk är inte erkänt som ett officiellt språk i Namibia. Vi vill hålla vårt språk vid liv, och det är därför jag vill hjälpa mina barn att gå ut skolan, säger Lucia.

Du klarar dig inte som nomad längre

På grund av klimatförändringen har nomadlivet upphört i norra Namibia: under de långa torrperioderna dör hirs och boskap, och dhimbafolkets traditionella livsstil är inte längre möjlig. Det behövs andra alternativ för att de ska kunna försörja sig.

̶  Mina föräldrar var nomader, och de tyckte att skolan var ett slöseri med tid för oss barn. De ansåg att man bara lärde sig saker där som inte var viktiga för vårt sätt att leva.

Det är svårt för dhimbafolket att få jobb eftersom de allra flesta av dem inte kan läsa. För de flesta kvinnor är det enda alternativet att vara hemma med barnen. Bibelsällskapets första läskunnighetsklasser på dhimba startade 2022.

̶  Jag önskar att jag skulle lära mig att läsa och skriva bra och få ett bra jobb med dessa färdigheter. Jag vill även uppmuntra mina barn att gå i skolan, säger Lucia.

Finska Bibelsällskapet startade läskunnighetsarbete i området 2019. Projektet började med att det skapades en abc-bok tillsammans med dhimbafolket.  Det finns för närvarande 10 läskunnighetsklasser på dhimba i Namibia och Angola. Fler nya grupper kommer att startas i år.

Det finns fortfarande cirka 800 miljoner vuxna analfabeter i världen Vill du hjälpa någon av dem så att de kan gå i skola? På Bibelsällskapets program Läskunnighet för kvinnor i Afrika lär sig 20 000 kvinnor att för första gången läsa på sitt eget språk.

Donera läskunnighet!

Sms-donation

10 €: sänd textmeddelandet PIPLIA 1436 till numret 16499.

20 €: sänd textmeddelandet PIPLIA20 1436 till numret 16499.

Donationssamtal: donera 20 € genom att ringa 0600 95126 (pris 20,11+lna)

 

Mobile Pay-donationsnummer: 92600