Läskunnighet till 20 000 kvinnor i Afrika

Puun alla liitutaulu oppilaita värikkäissä huiveissa

Det finns 750 miljoner vuxna analfabeter i världen, och 2/3 av dem är kvinnor. Vårt mål är att 20 000 kvinnor i Afrika ska lära sig läsa. Samtidigt öppnas vägen till utbildning även för barnen, eftersom mödrarna även uppmuntrar sina barn att gå i skola. Programmet utsträcker sig till 13 afrikanska minoritetsspråk i Kenya, Etiopien, Malawi, Tanzania och Namibia.

Vi har ett viktigt, men krävande projekt framför oss. Vi behöver läromedel, lärare, förebedjare och ekonomiskt stöd. Med din hjälp kan livet förändras för många – donera läskunnighet!

Läskunnighet för kvinnor och mödrar är en gåva åt barnen, familjerna och hela byn.

Donera till läskunninghet
*sidan på finska