En konkret konsekvens av bibelöversättningsarbetet är att folkgrupper får ett bokspråk, litteratur på sitt eget språk och lär sig läsa. Läskunnighet förbättrar marginaliserade människors och minoriteters ställning och inflytande. Läs- och skrivkunnighet är en människorättsfråga och en grund för all annan utveckling.

“Bibeln som en kraft för förändring”-materialet är lämpligt till exempel för användning i grupper och cirklar i vuxenarbetet, konfirmand- och ungdomsarbetet och i familjegrupper och barnarbetet. Med hjälp av materialet kan du också till exempel berätta om vikten av ditt eget språk och läs- och skrivkunnighet i församlingens olika församlingar.