Piplias globala fostran

Global fostran bygger en förståelse för gemensamt ansvar i världen och utvecklar ett internationellt tankesätt. Livslångt lärande och hållbar utveckling är vägledande principer. Förståelse ökar motivationen att engagera sig i och stödja åtgärder för en rättvisare värld. Piplias material för global fostran fokuserar på tre arbetsområden som förändrar världen: bibelöversättning, läskunnighetsarbete och bibelfrämjande.

Material: Kraften i Bibeln

Bibelns budskap är omvälvande. Det skapar hopp, bygger fred och uppmuntrar till liv. Här kan du hitta inspiration till Bibeln.

Kädet pöydällä ja kirja

Material: Läskunnighet som en kraft för förändring

Läs- och skrivkunnighet är en människorättsfråga och en grund för all annan utveckling. Här kan du hitta inspiration till behandling av temat läskunnighet.

Opettaja opettaa kirjaimia naisille

Material: Det egna språket som kraft för förändring

Bibelöversättning gör ursprungsspråk synliga och stöder bevarandet av minoritetsspråk runt om i världen. Här hittar du inspiration för temat bibelöversättning.

Mies miettii pöydän ääressä.