Finska Bibelsällskapet

Genom Bibelsällskapets arbete

 • nås människor på sitt eget språk
 • skapas en grund för läs- och skrivfärdighet
 • påverkas diskriminerande attityder
 • väcks intresse för Bibeln

Bibelsällskapens internationella arbete utförs genom Förenade Bibelsällskapens (UBS) nätverk i 240 länder eller områden. Finska Bibelsällskapet  stöder projekt genom UBS-program. Trenden är att antalet enskilda projekt som stöds av Finska Bibelsällskapet minskar men volymen ökar.

Donera till Bibelsällskapets arbete

* Sidan på Finska

Donera med mobil:
10 € sänd sms PIPLIA till numret 16499
eller ring numret 0600 9 5127 (pris 10 + lna)
20 € sänd sms PIPLIA20 till numret 16499
eller ring numret 0600 9 5126 (pris 20 + lna)

Tack för din gåva!

Människor i Mellanöstern – Finska Bibelsällskapets årstemamaterial 2020

Mellanöstern som årstema tar dig på besök till israeler, palestinier, arabiska israeler och egyptier, länder och skådeplatser i Bibeln. I dessa områden har kristna levt och arbetat sedan Jesu tid.

Vi hoppas att årstemamaterialet Människor i Mellanöstern ska få ge perspektiv på de heliga länderna i Mellanöstern.

Läs mer och ladda ner årstemamaterial 2020

Agricola-vandring

Agricola-vandring är en inhemsk pilgrimsvandring för läskunnigheten. En gemensam vandring pågår från vår till höst från Agricolas födelseplats i Pernå till Åbo domkyrka. Läs mer om hur församlingar kan ordna sin egen Agricola-vandring.

Den andra chansen

Jag var ledsen för jag var den enda i min familj som inte fick gå till skolan.

När Wini Magawa var ett barn föddes tvillingar i familjen. Hon stannade hemma för att hjälpa sin mamma. Wini var den enda av hennes familjs syskon som inte fick gå tilla skolan.

Nu lär Wini läsa i en studiegrupp som grundades i hennes hemby Gairo. Hon sitter i timmar med en liten bebis i sina armar. Hon fick en andra chans!

Läskunnighet till 20 000 kvinnor i Afrika

Det finns 750 miljoner vuxna analfabeter i världen, och 2/3 av dem är kvinnor. Vårt mål är att 20 000 kvinnor i Afrika ska lära sig läsa. Samtidigt öppnas vägen till utbildning även för barnen, eftersom mödrarna även uppmuntrar sina barn att gå i skola. Programmet utsträcker sig till 13 afrikanska minoritetsspråk i Kenya, Etiopien, Malawi, Tanzania och Namibia.

Vi har ett viktigt, men krävande projekt framför oss. Vi behöver läromedel, lärare, förebedjare och ekonomiskt stöd. Med din hjälp kan livet förändras för många – donera läskunnighet!

Läskunnighet för kvinnor och mödrar är en gåva åt barnen, familjerna och hela byn.

Donera till läskunninghet

*sidan på finska

Ny start i Tanzania

Minoritetsspråkiga kyrkor har vädjat till Bibelsällskapet om att få uppdaterade bibelöversättningar. Språket i de föregående översättningarna är föråldrat.

Tanzania är ett nytt partnerskapsområde för Finska Bibelsällskapet när det gäller bibelöversättning. Det första översättningsarbetet har startat i ett översättningsprojekt för språket asu. Målet är dessutom att bygga upp en fortsättning från översättningsarbetet till läskunnighetsundervisning.

 • Nu får vi det vi har väntat på så länge: Bibeln på vårt eget språk, gläder man sig i församlingarna.

Donera till bibelöversättningsarbetet i Tanzania

*sidan på Finska

Bibelöversättningsarbete i Kina Yunnan

Bibelsällskapet har stött bibelöversättningar till minoritetsspråken i den bergiga provinsen Yunnan. De kristna som hör till minoritetsgrupperna i området väntar på att få Bibeln på sitt eget språk. De pågående översättningsprojekten når upp till flera miljoner människor i olika provinser.

Min första Bibel!

Förra sommaren fick Zhangs familj sin första Bibel i hmongs språk. De tog emot Biblen med tårar och glädje.

Jag är så lycklig! Nu när jag fick min första Bibel på mitt eget språk ska jag värkligen läsa den. Zhang

Vi är glada att många har hittat hopp och tröst i evangeliet. Ändå är det många som fortfarande väntar på att få Bibeln på sitt eget språk.

 

Egyptens Bibelsällskap samlar tiotusentals barn kring Bibelns budskap

Hur överför vi Bibelns värderingar till kommande generationer i en värld som blir allt mer individcentrerad och splittrad?  Egyptens Bibelsällskap satsar på nya typer av inspirerande evenemang för barn och ungdomar och olika tillställningar som varje år sammanför tiotusentals barn och unga kring Bibelns budskap. I bibelvärlden Bible World får barn lära sig om Bibelns historia.

”Att prata med barn om Bibelns historiska bakgrund är viktigt eftersom vår kultur utmanar deras tro och förtroende för Bibeln. ” Maravath, lärare

Kristna är en minoritet i Egypten där fattigdom och oroligheter är vardag. Kyrkorna har mycket att erbjuda samhället, och att rota den yngre generationen i en levande kristendom stöder också samhällsfred.

Egyptens Bibelsällskaps arbete bland barn:

 • Vid Kingo-evenemang levandegörs bibelhistorierna genom skådespel, sånger, tävlingar, frågesporter och lekar.
 • Syftet med Bible World är att stärka barns och ungdomars förhållande till Bibeln.
 • På talangshower återger ungdomar själva händelser ur Bibeln genom musik, drama och poesi.
 • Bibelmaterial för barn: målarböcker, Barnens Bibel och pysselböcker som stöder läskunnighet, bibelkunskap och kreativitet. Materialen är till glädje för barn som lever i blygsamma hemförhållanden.

Livets bröd åt de unga i Namibia

Bibeln förankrar de unga i tron, kyrkan och samhället

I Namibia görs en ny bibelöversättning till språken ndonga och kwanyama.

Översättningsarbetet görs särskilt för de ungas behov, eftersom de inte förstår de nuvarande bibelöversättningarna.  Detta märks till exempel på att de unga hellre läser Bibeln på portugisiska eller engelska istället för översättningen till modersmålet när de kommer till kyrkan. Det finns ett stort behov av att stärka modersmålets ställning, och kyrkan och Bibeln har en nyckelroll i den uppgiften.

Arbetet inleddes 2017 och i år får vi glädja oss åt att den första boken blivit klar! Markus evangelium trycks i en upplaga som också innehåller studiematerial för läsaren.

Bibeln spelar en viktig roll för hur ursprungsspråkens ställning i samhället kommer att utvecklas. En modern, förståelig bibelöversättning hjälper den unga generationen att rota sig i tron, kyrkan och samhället.

Det tar upp till tio år att översätta hela Bibeln. Hittills har en s.k. råöversättning av 70 % av Nya testamentet blivit klar på båda språken i Namibia.

Kyrkokollekter i Borgå stift 2021

 Finska Bibelsällskapet

HOPP FÖR VAR DAG OCH TRO PÅ FRAMTIDEN

Bibelsällskapet bringar hopp för var dag och skapar tro på framtiden – även för de mest utsatta.

Genom Bibelsällskapets arbete

 • nås människor på deras eget språk
 • skapas en grund för läs- och skrivkunnighet
 • påverkas diskriminerande attityder
 • väcks intresse för Bibeln

Bibelsällskapet översätter Bibeln till olika språk som en del av kyrkornas missionsuppdrag. Människor nås bäst på sitt eget språk. Ofta skapas ett bokspråk i samband med den första översättningen.

Bokspråket ger den enskilda människan ett omedelbart hopp – möjligheten att lära sig läsa. Att kunna läsa på sitt eget språk är en grundläggande mänsklig rättighet och en nyckel till mycket: en höjning av utbildningsnivån påverkar attityderna, främjar demokratin, ökar jämlikheten och avskaffar fattigdom.

Vi bedriver utvecklingsarbete utifrån en kristen värdegrund. Genom vårt arbete får även de utslagna ett människovärde. Kärleken till nästan stärker människan.

Avsikten är att alla skall kunna hitta Bibelns budskap. En del behöver uppmuntran för att läsa Bibeln. Andra frågar vad Bibelns budskap är eller vad sambandet är mellan Bibeln och deras eget liv.

Finska Bibelsällskapet är en del av Förenade Bibelsällskapens globala nätverk, som verkar i mer än 200 länder och områden. Internationellt bedrivs arbetet av lokala bibelsällskap, vars medarbetare känner till lokala förhållanden och samarbetspartner och talar det lokala språket som sitt modersmål.

Använd Bibeln

Läs Bibeln

Man behöver egentligen inga hjälpmedel. Det är bara att börja läsa. Men för den som vill ha hjälp finns t.ex. den lilla bibelläsningsguiden ”Dagens vägkost” där Bibelns texter portioneras ut i 365 dagsransoner. Häftet finns här som pdf. Det kan också fås i många församlingar eller beställas gratis från Finska Bibelsällskapet, info (at) piplia.fi eller 010 838 6500.

Bibelläsningsförslag för enskilda: Bibelmånaden läsförslag

43 fler idéer för att upptäcka Bibeln för enskilda, grupper och församlingar finns på Svenska Bibelsällskapets hemsida: www.bibelsallskapet.se/tips

Bibeln på över 100 språk

Beställ Biblar på invandrarspråk direkt från vår nätbutik www.pipliakauppa.fi eller ring 010 838 6520.

Kontaktuppgifter

Finska Bibelsällskapet (Suomen Pipliaseura)
Magistratsporten 2 A (Västra Böle)
PB 54, 00241 Helsingfors

Kontoret 010 838 6500
Bibelförsäljningen 010 838 6520
Fax 010 838 6511
info (at ) piplia.fi

_________________________________________________________________________________________________

Insamlingstillstånd: RA/2017/786 hela landet, inte Åland, 1.9.2017–31.8.2022 (18.8.2017). ÅLR 2020/3237, Åland 1.9.2020–31.8.2021 (Landskapsstyrelsen). Går till Bibelsällskapets internationella arbete (läskunnighets- och bibelöversättningsprojekt samt arbete mot diskrimering) under åren 2017-22. Se insamlingstillstånd: piplia.fi