Finska Bibelsällskapet

Bibelsällskapet ger hopp till Mellanöstern

Mellanösterns kristna har det svårt. Till exempel i Irak har det gjorts försök att utplåna det kristna arvet och kristendomen. Förföljelserna har drivit närapå 90 % av landets kristna i landsflykt. Bakom sig har de lämnat brända Biblar, förstörda kyrkor och sönderslagna hem.

Men i människornas hjärtan finns ändå någonting hållbarare: Guds ord. Det lever starkt vidare och skapar nytt – mitt i förödelsen.

ISIS brände alla våra Biblar i Mosul. Människor törstar efter Biblar och Nya testamenten, berättar Mosuls ärkebiskop, Yohanna Petros Mouche.

Ihsan och Lara är ett ungt par från Qaraqosh i Irak. De flydde från ISIS förföljelser och lämnade bakom sig sitt hus som de sparat ihop till i tio år. Makarna hade hunnit bo bara två år i sitt nybyggda hus. När de återvänder kommer de att hitta sitt älskade hem i ruiner. Många andra återflyttare möts av samma situation. Mitt i den materiella nöden är sorgen dock som störst för alla nära och kära som omkommit under flykten. Ungefär 90 % av de kristnas hus har förstörts i Qaraqosh där en del av församlingarna föddes redan under de första århundradena.

Bibelsällskapen stöder olika irakiska kyrkosamfund genom att leverera Biblar, mat och förnödenheter.

Behovet av Biblar i Irak är nu större  än någonsin. Alla kyrkoledare ber  oss om Biblar. I julas levererade  vi 10 000 Biblar till kyrkorna men  det räcker inte.  Det här är bara början. Nabil Omeish, Iraks Bibelsällskap

För ut budskapet till de förföljda kristna i Mellanöstern: du är inte ensam!

DONERA EN BIBEL (klikka på länken)

(sidan på finska)

Donera med mobil:

10 euro: sänd sms PIPLIA 10682 till numret 16499
eller ring numret 0600 9 5127 (pris 10 + lna)
20 euro: sänd sms PIPLIA20 10682 till numret 16499
eller ring numret 0600 9 5126 (pris 20 + lna)

Tack för din gåva!Finska Bibelsällskapet

HOPP FÖR VAR DAG OCH TRO PÅ FRAMTIDEN

Bibelsällskapet bringar hopp för var dag och skapar tro på framtiden – även för de mest utsatta.

Genom Bibelsällskapets arbete

  • nås människor på deras eget språk
  • skapas en grund för läs- och skrivkunnighet
  • påverkas diskriminerande attityder
  • väcks intresse för Bibeln

Bibelsällskapet översätter Bibeln till olika språk som en del av kyrkornas missionsuppdrag. Människor nås bäst på sitt eget språk. Ofta skapas ett bokspråk i samband med den första översättningen.

Bokspråket ger den enskilda människan ett omedelbart hopp – möjligheten att lära sig läsa. Att kunna läsa på sitt eget språk är en grundläggande mänsklig rättighet och en nyckel till mycket: en höjning av utbildningsnivån påverkar attityderna, främjar demokratin, ökar jämlikheten och avskaffar fattigdom.

Vi bedriver utvecklingsarbete utifrån en kristen värdegrund. Genom vårt arbete får även de utslagna ett människovärde. Kärleken till nästan stärker människan.

Avsikten är att alla skall kunna hitta Bibelns budskap. En del behöver uppmuntran för att läsa Bibeln. Andra frågar vad Bibelns budskap är eller vad sambandet är mellan Bibeln och deras eget liv.

Finska Bibelsällskapet är en del av Förenade Bibelsällskapens globala nätverk, som verkar i mer än 200 länder och områden. Internationellt bedrivs arbetet av lokala bibelsällskap, vars medarbetare känner till lokala förhållanden och samarbetspartner och talar det lokala språket som sitt modersmål.

Använd Bibeln

Läs Bibeln

Man behöver egentligen inga hjälpmedel. Det är bara att börja läsa. Men för den som vill ha hjälp finns t.ex. den lilla bibelläsningsguiden ”Dagens vägkost” där Bibelns texter portioneras ut i 365 dagsransoner. Häftet finns här som pdf. Det kan också fås i många församlingar eller beställas gratis från Finska Bibelsällskapet, info (at) piplia.fi eller 010 838 6500.

Bibelläsningsförslag för enskilda: Bibelmånaden läsförslag

43 fler idéer för att upptäcka Bibeln för enskilda, grupper och församlingar finns på Svenska Bibelsällskapets hemsida: www.bibelsallskapet.se/tips

Bibeln på över 100 språk

Beställ Biblar på invandrarspråk direkt från vår nätbutik www.pipliakauppa.fi eller ring 010 838 6520.

Kontaktuppgifter

Finska Bibelsällskapet (Suomen Pipliaseura)
Magistratsporten 2 A (Västra Böle)
PB 54, 00241 Helsingfors

Kontoret 010 838 6500
Bibelförsäljningen 010 838 6520
Fax 010 838 6511
info (at ) piplia.fi

_________________________________________________________________________________________________

Insamlingstillstånd: RA/2017/786 hela landet, inte Åland, 1.9.2017–31.8.2022 (18.8.2017). ÅLR 2016/3787, Åland 1.9.17-31.8.18 (Landskapsstyrelsen 13.6.2017). Går till Bibelsällskapets internationella arbete (läskunnighets- och bibelöversättningsprojekt samt arbete mot diskrimering) under åren 2017-18. Se insamlingstillstånd: piplia.fi