Finska Bibelsällskapet

Bibeln till 22 indiska minoritetsspråk

Bibelsällskapet översätter som bäst Bibeln till 22 indiska minoritetsspråk som talas i synnerhet av de lägsta kasten. Ansiktena på många av dessa diskriminerade strålar av hopp. De har mött någonting större: evangeliets förvandlande kraft.

Din donation går till de indiska minoriteter där kristendomen är på stark tillväxt.

DONERA (klikka på länken)

(sidan på finska)

Donera med mobil:

10 euro: sänd sms PIPLIA 10648 till numret 16499
eller ring numret 0600 9 5127 (pris 10,01+ lna)
20 euro: sänd sms PIPLIA20 10648 till numret 16499
eller ring numret 0600 9 5126 (pris 20,11+ lna)

Tack för din gåva!

Kallad av Jesus

Redan som fattig pojke brann Imsutoshis hjärta för Jesus. Han ville hjälpa de fattiga och i synnerhet föräldralösa barn. Idag är han föreståndare för ett hem för föräldralösa barn, tjänar som församlingspastor och översätter Bibeln till språket naga. Allt det han säger och gör utstrålar kärlek till Gud och människor. Det berör.

Jesus sade till dem: ”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare”, och de lämnade genast sina nät och följde honom. Mark.1:17

Det här bibelstället är kärt för Imsutoshi. Precis som Jesus lärjungar visste han inte vad allt Jesus kallelse innebär. Denna modiga man var ändå redo att följa Jesus med hela sitt liv.

Ny ser Imsutoshi kallelsens kraft: ”Snart får vi hålla ordet som ger liv i våra händer – på ett språk som vi förstår.”
__________________________________________________________________________________________________


Finska Bibelsällskapet

HOPP FÖR VAR DAG OCH TRO PÅ FRAMTIDEN

Bibelsällskapet bringar hopp för var dag och skapar tro på framtiden – även för de mest utsatta.

Genom Bibelsällskapets arbete

  • nås människor på deras eget språk
  • skapas en grund för läs- och skrivkunnighet
  • påverkas diskriminerande attityder
  • väcks intresse för Bibeln

Bibelsällskapet översätter Bibeln till olika språk som en del av kyrkornas missionsuppdrag. Människor nås bäst på sitt eget språk. Ofta skapas ett bokspråk i samband med den första översättningen.

Bokspråket ger den enskilda människan ett omedelbart hopp – möjligheten att lära sig läsa. Att kunna läsa på sitt eget språk är en grundläggande mänsklig rättighet och en nyckel till mycket: en höjning av utbildningsnivån påverkar attityderna, främjar demokratin, ökar jämlikheten och avskaffar fattigdom.

Vi bedriver utvecklingsarbete utifrån en kristen värdegrund. Genom vårt arbete får även de utslagna ett människovärde. Kärleken till nästan stärker människan.

Avsikten är att alla skall kunna hitta Bibelns budskap. En del behöver uppmuntran för att läsa Bibeln. Andra frågar vad Bibelns budskap är eller vad sambandet är mellan Bibeln och deras eget liv.

Finska Bibelsällskapet är en del av Förenade Bibelsällskapens globala nätverk, som verkar i mer än 200 länder och områden. Internationellt bedrivs arbetet av lokala bibelsällskap, vars medarbetare känner till lokala förhållanden och samarbetspartner och talar det lokala språket som sitt modersmål.

Använd Bibeln

Läs Bibeln

Man behöver egentligen inga hjälpmedel. Det är bara att börja läsa. Men för den som vill ha hjälp finns t.ex. den lilla bibelläsningsguiden ”Dagens vägkost” där Bibelns texter portioneras ut i 365 dagsransoner. Häftet finns här som pdf. Det kan också fås i många församlingar eller beställas gratis från Finska Bibelsällskapet, info (at) piplia.fi eller 010 838 6500.

Bibelläsningsförslag för enskilda: Bibelmånaden läsförslag

43 fler idéer för att upptäcka Bibeln för enskilda, grupper och församlingar finns på Svenska Bibelsällskapets hemsida: www.bibelsallskapet.se/tips

Bibeln på över 100 språk

Beställ Biblar på invandrarspråk direkt från vår nätbutik www.pipliakauppa.fi eller ring 010 838 6520.

Kontaktuppgifter

Finska Bibelsällskapet (Suomen Pipliaseura)
Magistratsporten 2 A (Västra Böle)
PB 54, 00241 Helsingfors

Kontoret 010 838 6500
Bibelförsäljningen 010 838 6520
Fax 010 838 6511
info (at ) piplia.fi

_________________________________________________________________________________________________

Insamlingstillstånd: RA/2017/786 hela landet, inte Åland, 1.9.2017–31.8.2022 (18.8.2017). ÅLR 2016/3787, Åland 1.9.17-31.8.18 (Landskapsstyrelsen 13.6.2017). Går till Bibelsällskapets internationella arbete (läskunnighets- och bibelöversättningsprojekt samt arbete mot diskrimering) under åren 2017-18. Se insamlingstillstånd: piplia.fi