Stöd de unga i Namibia

Finland har en speciell plats i det namibiska folkets hjärta. Vi fick sprida evangeliet till det avlägsna landet redan för mer än hundra år sedan. Guds ord har förenat oss. Idag lever en ny generation i ett nytt tidevarv: de unga behöver Guds ord på ett språk som de kan förstå. Över hälften av Namibias 2,2 miljoner invånare är unga. De behöver en Bibel som talar deras språk.

Det finns ett stort behov av nya översättningar. Afrikas kyrka växer och vi ska vara med i denna tillväxt- och utvecklingsprocess. Speciellt de unga måste vara en del av denna tillväxt. De representerar nästa kristna generation.
Barnie Van Der Welt: Generalsekreterare för Namibias Bibelsällskap

Bibeln översätts nu till språken kwanjama och ndonga, som talas av 49 % av befolkningen.

Donera till bibelöversättningsarbete i Namibia

*sidan på finska

Donera med mobil:
10 € sänd sms PIPLIA till numret 16499
eller ring numret 0600 9 5127 (pris 10 + lna)
20 € sänd sms PIPLIA20 till numret 16499
eller ring numret 0600 9 5126 (pris 20 + lna)

Tack för din gåva!

Den andra chansen

Jag var ledsen för jag var den enda i min familj som inte fick gå till skolan.

När Wini Magawa var ett barn föddes tvillingar i familjen. Hon stannade hemma för att hjälpa sin mamma. Wini var den enda av hennes familjs syskon som inte fick gå tilla skolan.

Nu lär Wini läsa i en studiegrupp som grundades i hennes hemby Gairo. Hon sitter i timmar med en liten bebis i sina armar. Hon fick en andra chans!

Läskunnighet till 20 000 kvinnor i Afrika

Det finns 750 miljoner vuxna analfabeter i världen, och 2/3 av dem är kvinnor. Vårt mål är att 20 000 kvinnor i Afrika ska lära sig läsa. Samtidigt öppnas vägen till utbildning även för barnen, eftersom mödrarna även uppmuntrar sina barn att gå i skola. Programmet utsträcker sig till 13 afrikanska minoritetsspråk i Kenya, Etiopien, Malawi, Tanzania och Namibia.

Vi har ett viktigt, men krävande projekt framför oss. Vi behöver läromedel, lärare, förebedjare och ekonomiskt stöd. Med din hjälp kan livet förändras för många – donera läskunnighet!

Läskunnighet för kvinnor och mödrar är en gåva åt barnen, familjerna och hela byn.

Donera läskunninghet

*sidan på finska

Bibelöversättningsarbete i Kina Yunnan

Bibelsällskapet har stött bibelöversättningar till minoritetsspråken i den bergiga provinsen Yunnan. De kristna som hör till minoritetsgrupperna i området väntar på att få Bibeln på sitt eget språk. De pågående översättningsprojekten når upp till flera miljoner människor i olika provinser.

Min första Bibel!

Förra sommaren fick Zhangs familj sin första Bibel i hmongs språk. De tog emot Biblen med tårar och glädje.

Jag är så lycklig! Nu när jag fick min första Bibel på mitt eget språk ska jag värkligen läsa den. Zhang

Vi är glada att många har hittat hopp och tröst i evangeliet. Ändå är det många som fortfarande väntar på att få Bibeln på sitt eget språk.Finska Bibelsällskapet

HOPP FÖR VAR DAG OCH TRO PÅ FRAMTIDEN

Bibelsällskapet bringar hopp för var dag och skapar tro på framtiden – även för de mest utsatta.

Genom Bibelsällskapets arbete

  • nås människor på deras eget språk
  • skapas en grund för läs- och skrivkunnighet
  • påverkas diskriminerande attityder
  • väcks intresse för Bibeln

Bibelsällskapet översätter Bibeln till olika språk som en del av kyrkornas missionsuppdrag. Människor nås bäst på sitt eget språk. Ofta skapas ett bokspråk i samband med den första översättningen.

Bokspråket ger den enskilda människan ett omedelbart hopp – möjligheten att lära sig läsa. Att kunna läsa på sitt eget språk är en grundläggande mänsklig rättighet och en nyckel till mycket: en höjning av utbildningsnivån påverkar attityderna, främjar demokratin, ökar jämlikheten och avskaffar fattigdom.

Vi bedriver utvecklingsarbete utifrån en kristen värdegrund. Genom vårt arbete får även de utslagna ett människovärde. Kärleken till nästan stärker människan.

Avsikten är att alla skall kunna hitta Bibelns budskap. En del behöver uppmuntran för att läsa Bibeln. Andra frågar vad Bibelns budskap är eller vad sambandet är mellan Bibeln och deras eget liv.

Finska Bibelsällskapet är en del av Förenade Bibelsällskapens globala nätverk, som verkar i mer än 200 länder och områden. Internationellt bedrivs arbetet av lokala bibelsällskap, vars medarbetare känner till lokala förhållanden och samarbetspartner och talar det lokala språket som sitt modersmål.

Använd Bibeln

Läs Bibeln

Man behöver egentligen inga hjälpmedel. Det är bara att börja läsa. Men för den som vill ha hjälp finns t.ex. den lilla bibelläsningsguiden ”Dagens vägkost” där Bibelns texter portioneras ut i 365 dagsransoner. Häftet finns här som pdf. Det kan också fås i många församlingar eller beställas gratis från Finska Bibelsällskapet, info (at) piplia.fi eller 010 838 6500.

Bibelläsningsförslag för enskilda: Bibelmånaden läsförslag

43 fler idéer för att upptäcka Bibeln för enskilda, grupper och församlingar finns på Svenska Bibelsällskapets hemsida: www.bibelsallskapet.se/tips

Bibeln på över 100 språk

Beställ Biblar på invandrarspråk direkt från vår nätbutik www.pipliakauppa.fi eller ring 010 838 6520.

Kontaktuppgifter

Finska Bibelsällskapet (Suomen Pipliaseura)
Magistratsporten 2 A (Västra Böle)
PB 54, 00241 Helsingfors

Kontoret 010 838 6500
Bibelförsäljningen 010 838 6520
Fax 010 838 6511
info (at ) piplia.fi

_________________________________________________________________________________________________

Insamlingstillstånd: RA/2017/786 hela landet, inte Åland, 1.9.2017–31.8.2022 (18.8.2017). ÅLR 2016/3787, Åland 1.9.17-31.8.18 (Landskapsstyrelsen 13.6.2017). Går till Bibelsällskapets internationella arbete (läskunnighets- och bibelöversättningsprojekt samt arbete mot diskrimering) under åren 2017-18. Se insamlingstillstånd: piplia.fi