Finska Bibelsällskapet

 

Ord av liv till minoritetsfolken i Mekongområdet

”Gud kan så oändligt mycket mer än jag kan begära eller ens tänka.”
Bibelöversättare till stiengernas språk

Mekong-kampanjen i höstas bär god frukt. Snart får en minoritet i området för första gången läsa Nya testamentet på sitt eget språk. Tack för dina böner och ditt stöd – de har burit ända fram till strömmarna i Mekong!

I Mekongområdet finns fortfarande utsatta minoritetsfolk som inte kan läsa Bibeln på sitt eget språk. Vägen till en Bibel på det egna språket är lång och kan till och med leda till förföljelse. Nyheterna därifrån är dock uppmuntrande!
Fortsätt det goda arbetet tillsammans med oss. Vandra vid minoriteternas sida. Låt ord av liv slå rot i floddalarna vid Mekong!

DONERA

En dröm mer värd än guld

Dao som miste sin far som barn hör till minoritetsfolket stieng. Daos mamma gav sitt liv åt Jesus mitt under sjukdom – och blev helad. Det räckte en tid innan Dao själv tog till sig evangeliets budskap. Under studietiden upplevde han hur Guds kärlek oemotståndligt drog honom till sig.

Daos stig ledde till en bibelskola. Där fick han en dröm: tänk om han fick läsa Bibeln på sitt eget språk! Det var en enorm utmaning: det fanns inte ens ett ordentligt skriftspråk på stiengernas språk. Vägen till bibelöversättare har varit lång – det har behövts utbildning och Guds ledning. I början översatte Dao lovsånger. Nu översätter Dao Nya testamentet. Den unga mannen drömmer om att hans fattiga folk en dag ska få hålla Bibeln på sitt eget språk i sina händer. – För då har de någonting som är mer värt än guld, säger Dao.

Ge Bibel i gåva!

(sidan på finska)

Donera med mobil:

10 euro: sänd sms PIPLIA 10599 till numret 16499
eller ring numret 0600 9 5127 (pris 10,01+ lna)
20 euro: sänd sms PIPLIA20 10599 till numret 16499
eller ring numret 0600 9 5126 (pris 20,11+ lna)

Tack för din gåva!

Genom att donera till de program som Finska Bibelsällskapet stöder är du med och sprider hopp i mer än 40 länder.

Insamlingstillstånd: POL-2015-5312 hela landet, inte Åland, 1.9.15–31.8.17 (Polisstyrelsen 17.7.15). ÅLR 2016/3787, Åland 1.9.16–31.8.17 (Landskapsstyrelsen 8.6.2016). Går till Bibelsällskapets internationella arbete (läskunnighets- och bibelöversättningsprojekt samt arbete mot diskrimering) under åren 2016–17. Se insamlingstillstånd: piplia.fi


Finska Bibelsällskapet

HOPP FÖR VAR DAG OCH TRO PÅ FRAMTIDEN

Bibelsällskapet bringar hopp för var dag och skapar tro på framtiden – även för de mest utsatta.

Genom Bibelsällskapets arbete

  • nås människor på deras eget språk
  • skapas en grund för läs- och skrivkunnighet
  • påverkas diskriminerande attityder
  • väcks intresse för Bibeln

Bibelsällskapet översätter Bibeln till olika språk som en del av kyrkornas missionsuppdrag. Människor nås bäst på sitt eget språk. Ofta skapas ett bokspråk i samband med den första översättningen.

Bokspråket ger den enskilda människan ett omedelbart hopp – möjligheten att lära sig läsa. Att kunna läsa på sitt eget språk är en grundläggande mänsklig rättighet och en nyckel till mycket: en höjning av utbildningsnivån påverkar attityderna, främjar demokratin, ökar jämlikheten och avskaffar fattigdom.

Vi bedriver utvecklingsarbete utifrån en kristen värdegrund. Genom vårt arbete får även de utslagna ett människovärde. Kärleken till nästan stärker människan.

Avsikten är att alla skall kunna hitta Bibelns budskap. En del behöver uppmuntran för att läsa Bibeln. Andra frågar vad Bibelns budskap är eller vad sambandet är mellan Bibeln och deras eget liv.

Finska Bibelsällskapet är en del av Förenade Bibelsällskapens globala nätverk, som verkar i mer än 200 länder och områden. Internationellt bedrivs arbetet av lokala bibelsällskap, vars medarbetare känner till lokala förhållanden och samarbetspartner och talar det lokala språket som sitt modersmål.

HANDLINGAR SOM BRINGAR HOPP FÖR VAR DAG
ORD SOM SKAPAR TRO PÅ FRAMTIDEN

Använd Bibeln

Läs Bibeln

Man behöver egentligen inga hjälpmedel. Det är bara att börja läsa. Men för den som vill ha hjälp finns t.ex. den lilla bibelläsningsguiden ”Dagens vägkost” där Bibelns texter portioneras ut i 365 dagsransoner. Häftet finns här som pdf. Det kan också fås i många församlingar eller beställas gratis från Finska Bibelsällskapet, info (at) piplia.fi eller 010 838 6500.

Bibelläsningsförslag för enskilda: Bibelmånaden läsförslag

43 fler idéer för att upptäcka Bibeln för enskilda, grupper och församlingar finns på Svenska Bibelsällskapets hemsida: www.bibelsallskapet.se/tips

Bibeln på över 100 språk

Beställ Biblar på invandrarspråk direkt från vår nätbutik www.pipliakauppa.fi eller ring 010 838 6520.

Se mig. Mellanöstern fjärran och mitt ibland oss årstemamaterial 2016

vuositeema_lapsikuva

Med vårt årstemamaterial vill vi dela människors egna berättelser, som vi fått höra i Mellanöstern. Materialet ger röst och ansikten åt de irakier och syrier som flytt till Jordanien, såväl som åt de flyktingar som kommit hit till Finland. Bibelsällskapen verkar i hela Mellanösternregionen. Det här materialet öppnar ett fönster, speciellt mot Jordanien och länderna vid Persiska viken. Se mig! Mellanöstern fjärran och mitt ibland oss-materialet vill öka förståelsen för olikheter vi möter. För att stöda den finns det förslag till övningar i samband med varje berättelse. Från den finskspråkiga guiden har vi valt sex artiklar till den här svenska versionen.

Det svenska materialet:

 Se tidigare årstemamaterial.  (Sidan är på finska)

Bibelsöndagen 

Temasöndagen för bibelmissionen 2016 och Bibelsällskapets officiella kollektsöndag, Bibelsöndagen, firas 3.4.2016 – som är den första söndagen efter påsk och heter Uppståndelsens vittnen. Kollekten samlas för bibelarbete bland flyktingar och gästarbete i Mellanöstern.

Läs mera (på finska)
Kyrkoåret: första söndagen efter påsk (evl.fi)

Kontaktuppgifter

Finska Bibelsällskapet (Suomen Pipliaseura)
Magistratsporten 2 A (Västra Böle)
PB 54, 00241 Helsingfors

Kontoret 010 838 6500
Bibelförsäljningen 010 838 6520
Fax 010 838 6511
info (at ) piplia.fi