Mellanöstern och programmet Bröd & bröd

De bryr sig om oss

När vi kom till Jordanien fick vi mat och basförnödenheter. Det allra viktigaste är ändå den värme och gästvänlighet vi mötte. De kommer fortfarande och besöker oss. Waseem, en kristen som flytt från Irak, trebarnsfar

När flyktingarna kom till Jordanien, hade de knappt någonting med sig. De hittade husrum på flyktingläger, i barackbyggnader eller i lokaler som kyrkan ställde till förfogande. Efter alla dessa år väntar många fortfarande på ett permanent hem.

Kallad att älska

Flyktingarna är långt hemifrån. De behöver uppmuntran och bekräftelse. Därför ber vi om ditt ekonomiska stöd för dessa familjer, för basbehoven i hemmet och för barnens skolgång. Vi ber er också komma ihåg dem i era böner! Må Guds frid och hopp få fylla deras liv mitt i nöden!

Programmet Bröd och bröd genomförs tillsammans med Jordaniens Bibelsällskap, kyrkor och organisationer. Programmet har fört hjälp till de flyktingar som kommit till Jordanien. Med programmets hjälp har man kunnat erbjuda husrum, dagligvaror och mat. Många kristna har fått en Bibel istället för den som de förlorat under flykten. Bibelsällskapet stöder arbetet i nästan tio länder i Mellanöstern och förmedlar hopp och uppmuntran mitt i nöden. Målet är att:

  • Återspegla Guds kärlek till människor i nöd
  • Ge regelbundet stöd för livets nödtorft
  • Stärka de lokala församlingarna i deras arbete med flyktingar

Donera till Mellanöstern och programmet Bröd & bröd

*sidan på finska

Bibelöversättningsarbete i Kina Yunnan

Kulturrevolutionen kunde inte släcka evangeliets låga. Tron har dock ibland haft ett högt pris. Idag lyser den i mångas hjärtan som den allra dyrbaraste skatt.

Bibelöversättningar i Yunnan i Kina

Bibelsällskapet har stött bibelöversättningar till minoritetsspråken i den bergiga provinsen Yunnan. De kristna som hör till minoritetsgrupperna i området väntar på att få Bibeln på sitt eget språk. De pågående översättningsprojekten når upp till flera miljoner människor i olika provinser.

Jag önskar att mitt liv ska få välsigna andra

Jag förnimmer Guds helighet när jag läser Bibeln på miao. Nu på mitt eget språk är Guds tilltal så mycket klarare. Pastor Pan Sheng Hua

Pans farfar måste ge upp sin lärartjänst på grund av sin tro. Familjen måste fly från sin hemby och bli lantbrukare. Mitt i svårigheterna bevarade de ändå sin tro och gav den vidare till de följande generationerna.

Idag kör pastor Pan sin motorcykel till bergsbyarna i de avlägsna trakterna i Yunnan och besöker församlingarna där. De behöver uppmuntran och undervisning. I byarna får Pan dela med sig av evangeliet och be för sjuka. Vardagen är inte enkel, eftersom predikoresorna för honom långt bort från hans egen familj. Pan ber att vi ska komma ihåg hans tjänst, men också hans älskade familj.

Dessa Jesu ord inspirerar mig: ”Inte heller Människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.” (Matt. 20:28) Jag önskar att mitt liv ska få föra med sig välsignelse i andra människors liv. Pastor Pan

Sprid välsignelse till de kristna i Yunnan.

Donera till bibelöversättningsarbete

*sidan på finska

Läskunnighet till 20 000 kvinnor i Östafrika

I början av kursen tryckte eleverna sina namn på ett papper med tummen, men nu kan de själva skriva sitt namn. När jag tänker framåt på vår by om fem år, hoppas jag att vi ha barnträdgårdar som förbereder barnen för skolgång. Läskunnighet bland kvinnorna möjliggör utveckling i vår by. Lärare Martha Makanali

Det finns 750 miljoner vuxna analfabeter i världen, och 2/3 av dem är kvinnor. Vårt mål är att 20 000 kvinnor i Östafrika ska lära sig läsa. Samtidigt öppnas vägen till utbildning även för barnen, eftersom mödrarna även uppmuntrar sina barn att gå i skola. Programmet utsträcker sig till 16 östafrikanska minoritetsspråk i Kenya, Etiopien, Malawi och Tanzania.

De första kurserna startade hos det yaospråkiga minoritetsfolket i Malawi. Lokalbefolkningens entusiasm är påtaglig, den skapar en tro på något bättre.

Vi har ett viktigt, men krävande projekt framför oss. Vi behöver läromedel, lärare, förebedjare och ekonomiskt stöd. Med din hjälp kan livet förändras för många – donera läskunnighet!

Läskunnighet för kvinnor och mödrar är en gåva åt barnen, familjerna och hela byn.

Donera läskunninghet

*sidan på finska

Donera med mobil:

10 €: sänd sms PIPLIA 10700 till numret 16499
eller ring numret 0600 9 5127 (pris 10 + lna)
20 €: sänd sms PIPLIA20 10700 till numret 16499
eller ring numret 0600 9 5126 (pris 20 + lna)

Tack för din gåva!Finska Bibelsällskapet

HOPP FÖR VAR DAG OCH TRO PÅ FRAMTIDEN

Bibelsällskapet bringar hopp för var dag och skapar tro på framtiden – även för de mest utsatta.

Genom Bibelsällskapets arbete

  • nås människor på deras eget språk
  • skapas en grund för läs- och skrivkunnighet
  • påverkas diskriminerande attityder
  • väcks intresse för Bibeln

Bibelsällskapet översätter Bibeln till olika språk som en del av kyrkornas missionsuppdrag. Människor nås bäst på sitt eget språk. Ofta skapas ett bokspråk i samband med den första översättningen.

Bokspråket ger den enskilda människan ett omedelbart hopp – möjligheten att lära sig läsa. Att kunna läsa på sitt eget språk är en grundläggande mänsklig rättighet och en nyckel till mycket: en höjning av utbildningsnivån påverkar attityderna, främjar demokratin, ökar jämlikheten och avskaffar fattigdom.

Vi bedriver utvecklingsarbete utifrån en kristen värdegrund. Genom vårt arbete får även de utslagna ett människovärde. Kärleken till nästan stärker människan.

Avsikten är att alla skall kunna hitta Bibelns budskap. En del behöver uppmuntran för att läsa Bibeln. Andra frågar vad Bibelns budskap är eller vad sambandet är mellan Bibeln och deras eget liv.

Finska Bibelsällskapet är en del av Förenade Bibelsällskapens globala nätverk, som verkar i mer än 200 länder och områden. Internationellt bedrivs arbetet av lokala bibelsällskap, vars medarbetare känner till lokala förhållanden och samarbetspartner och talar det lokala språket som sitt modersmål.

Använd Bibeln

Läs Bibeln

Man behöver egentligen inga hjälpmedel. Det är bara att börja läsa. Men för den som vill ha hjälp finns t.ex. den lilla bibelläsningsguiden ”Dagens vägkost” där Bibelns texter portioneras ut i 365 dagsransoner. Häftet finns här som pdf. Det kan också fås i många församlingar eller beställas gratis från Finska Bibelsällskapet, info (at) piplia.fi eller 010 838 6500.

Bibelläsningsförslag för enskilda: Bibelmånaden läsförslag

43 fler idéer för att upptäcka Bibeln för enskilda, grupper och församlingar finns på Svenska Bibelsällskapets hemsida: www.bibelsallskapet.se/tips

Bibeln på över 100 språk

Beställ Biblar på invandrarspråk direkt från vår nätbutik www.pipliakauppa.fi eller ring 010 838 6520.

Kontaktuppgifter

Finska Bibelsällskapet (Suomen Pipliaseura)
Magistratsporten 2 A (Västra Böle)
PB 54, 00241 Helsingfors

Kontoret 010 838 6500
Bibelförsäljningen 010 838 6520
Fax 010 838 6511
info (at ) piplia.fi

_________________________________________________________________________________________________

Insamlingstillstånd: RA/2017/786 hela landet, inte Åland, 1.9.2017–31.8.2022 (18.8.2017). ÅLR 2016/3787, Åland 1.9.17-31.8.18 (Landskapsstyrelsen 13.6.2017). Går till Bibelsällskapets internationella arbete (läskunnighets- och bibelöversättningsprojekt samt arbete mot diskrimering) under åren 2017-18. Se insamlingstillstånd: piplia.fi