Finska Bibelsällskapet

Genom Bibelsällskapets arbete

 • nås människor på sitt eget språk
 • skapas en grund för läs- och skrivfärdighet
 • påverkas diskriminerande attityder
 • väcks intresse för Bibeln

Bibelsällskapens internationella arbete utförs genom Förenade Bibelsällskapens (UBS) nätverk i 240 länder eller områden. Finska Bibelsällskapet  stöder projekt genom UBS-program. Trenden är att antalet enskilda projekt som stöds av Finska Bibelsällskapet minskar men volymen ökar.

Donera till Bibelsällskapets arbete

* Sidan på Finska

Donera med mobil:
10 € sänd sms PIPLIA till numret 16499
eller ring numret 0600 9 5127 (pris 10 + lna)
20 € sänd sms PIPLIA20 till numret 16499
eller ring numret 0600 9 5126 (pris 20 + lna)

Tack för din gåva!

 

Den andra chansen

Jag var ledsen för jag var den enda i min familj som inte fick gå till skolan.

När Wini Magawa var ett barn föddes tvillingar i familjen. Hon stannade hemma för att hjälpa sin mamma. Wini var den enda av hennes familjs syskon som inte fick gå tilla skolan.

Nu lär Wini läsa i en studiegrupp som grundades i hennes hemby Gairo. Hon sitter i timmar med en liten bebis i sina armar. Hon fick en andra chans!

Läskunnighet till 20 000 kvinnor i Afrika

Det finns 750 miljoner vuxna analfabeter i världen, och 2/3 av dem är kvinnor. Vårt mål är att 20 000 kvinnor i Afrika ska lära sig läsa. Samtidigt öppnas vägen till utbildning även för barnen, eftersom mödrarna även uppmuntrar sina barn att gå i skola. Programmet utsträcker sig till 13 afrikanska minoritetsspråk i Kenya, Etiopien, Malawi, Tanzania och Namibia.

Vi har ett viktigt, men krävande projekt framför oss. Vi behöver läromedel, lärare, förebedjare och ekonomiskt stöd. Med din hjälp kan livet förändras för många – donera läskunnighet!

Läskunnighet för kvinnor och mödrar är en gåva åt barnen, familjerna och hela byn.

Donera till läskunninghet

*sidan på finska

 

Guds ords ljus

(Publicerad 18.1.2022)

Bibeln åt alla, i en form som läsaren kan förstå. Bibelsällskapens ambitiösa kärnuppdrag visar sig i sin fulla omfattning när man sätter in det i en indisk kontext. I Indien talas långt fler än 460 språk och hundratals dialekter, och bland invånarna finns personer med olika grader av läskunnighet, personer med syn- och hörselnedsättning och andra för vilka Bibeln i tryckt form kan vara en utmaning.

Indiens Bibelsällskap översätter för närvarande Bibeln till 13 minoritetsspråk, och granskningen av översättningen görs helt på frivillig basis, vilket säger något om de begränsade resurserna. Å andra sidan är Bibelsällskapet den enda aktör som trycker Biblar i punktskrift för behoven bland synskadade. Folk nästan köar för att få dem, vilket historien om Pradeep vittnar om.

En Bibel som man kan ta med sig på resa

Indiska Pradeep kom till Bibelsällskapets affär för att hämta en Bibel i punktskrift. Han varken hör eller ser, och han kommunicerar genom att teckna i handflatan eller med något hjälpmedel.

– Har ni alla 66 böckerna? Finns Psaltaren och evangelierna? Pradeep har tidigare läst Bibeln i elektronisk form, men tycker att det är besvärligt, eftersom det inte alltid går att ladda datorns batteri. I bokform kan man ta med sig Bibeln också på resor.

Alla Bibelböcker som just då fanns i lagret lades fram åt Pradeep, och han fick löfte om att de som saknades skulle levereras senare. Hela Bibeln i punktskrift består av 43 tjocka volymer.

Innan han gick tecknade Pradeep enkelt men med stor känsla ”H-E-J” i medarbetarens handflata.

– Mötet med Pradeep var verkligen speciellt. Vi är tacksamma över att kunna erbjuda Bibeln åt dem som så innerligt längtar efter den och ivrigt ser fram emot att få läsa den, berättar medarbetaren.

I det folkrika Indien finns det också en stor minoritet av synskadade, och Bibelsällskapet är den enda aktör som trycker Biblar i punktskrift för församlingarnas och missionsorganisationernas behov. Behovet är enormt, för man vill erbjuda en Bibel åt var och en som vill ha en  och i en sådan form att de också kan använda och förstå den.

Donera till bibelarbetet i Indien

 

Agricola-kävelyn reitti

Agricola-vandring från Pernå till Åbo

(Publicerad 15.04.2021)

För tredje gången ordnas en Agricola-vandring i Finland. Rutten går från reformatorn och det finska skriftspråkets fader Agricolas födelseort Pernå till Åbo där han verkade som biskop.

Agricola-vandringen går längs den gamla medeltida Kungsvägen, från kyrka till kyrka då det med tanke på vägarna är möjligt.

Vandringen indelas i tretton ca 20-30 kilometers avsnitt.

En del av församlingarna längs rutten deltar i arrangemanget av Agricola-vandringen.

Under undantagsförhållanden genomförs vandringen i grupper om sex personer som håller säkerhetsavstånd. Församlingarna kan också genomföra en egen vandring. Målet med Agricola-vandringen är att erbjuda möjlighet till stillhet och till att bygga upp sitt andliga liv. Som stöd för vandringen kan man använda en serie med sju pilgrimsvandringskort som tar upp olika andliga teman med hjälp av bön och bibelställen. Bland annat lugn och frihet hör till temana.

Agricola-vandringarna påminner om betydelsen av läskunnighet: vilken betydelse möjligheten till litterär kultur på det egna modersmålet har. I alla länder är det ännu inte möjligt. Enligt färsk bibelöversättningsstatistik har Bibeln ännu inte översatts till ca hälften av världens språk. Och för de här språken är det också typiskt att de inte har ett eget skriftspråk.

Läskunnighet på sitt modersmål är en mänsklig rättighet. Ändå saknar hela 15 procent av jordens befolkning läskunnighet, av dem är tvåtredjedelar kvinnor.

Inom ramen för Bibelsällskapets projekt Läskunnighet bland kvinnor i Afrika lär sig 20 000 kvinnor läsa på sitt eget modersmål i fem olika länder i Afrika. Deltagarna i Agricola-vandringen kan om de vill donera en summa som motsvarar de kilometrar de går till läskunnighetsarbetet och till exempel uppmana bekanta att sponsorera vandringen.

Agricolavandringen fick sin början 2019 då sångaren Hannu Holma gick rutten för första gången. Holma leder också den gemensamma vandringen i år.

Läs mer om vandringen (på finska)

Anmäl dig till vandringen

Bibelsällskapets kafferumsdiskussion om Agricolavandringen (video på finska)

Information om Bibelsällskapets verksamhet på svenska

Mera information: Satu Toukkari, referensgruppskoordinator, satu.toukkari@piplia.fi, tfn 040 5228726

Bildmaterial som anknyter till pilgrimsvandringen

Vuositeema 2021-logo
Nu finns världens mest lästa verk översatt till över 700 språk

Publicerad 31.03.2021

Bibelöversättningsarbetet går framåt trots att också förhållandena för översättningsarbetet påverkats av coronapandemin.

I augusti ifjol nådde antalet översättningar av hela Bibeln 700-strecket. Från januari 2021 är hela Bibeln tillgänglig på 704 språk som talas av sammanlagt 7,4 miljarder människor. Man kan alltså fortfarande säga att Bibeln är världens mest lästa verk. På över hälften av världens 7 359 språk finns ännu ingen del av Bibeln översatt, till exempel Nya testamentet eller delar av Bibeln. Det betyder att 254 miljoner människor ännu inte alls kan läsa bibeln på sitt eget modersmål.

Förenade bibelsällskapen: under coronaåret färdigställdes 66 översättningar

Över 70 procent av biblarna är översatta av Förenade bibelsällskapen, dvs. av något av bibelsällskapen som är medlemmar i United Bible Societies (UBS). Under det gångna året har UBS bibelöversättningsarbete tagit ett stort kliv framåt då bibelöversättningar på 66 olika språk har blivit klara. De här språken talas av sammanlagt 707 miljoner människor.

Av dessa var 46 översättningar till sådana språk som Bibeln eller en del av Bibeln översattes till för första gången och som alltså inte haft någon del av Bibeln på sitt eget språk tidigare. Sex språkgrupper fick hela Bibeln på sitt modersmål för första gången.

Nyöversättningar för att budskapet ska förmedlas

Då språken utvecklas föråldras också Bibelns språk med tiden. Därför görs ständigt nya bibelöversättningar. Nya, mera precisa översättningar än förr ska säkerställa att budskapet förmedlas; att nya generationer förstår Bibeln.

År 2020 publicerade bibelsällskapen en ny eller förnyad översättning på 21 språk. Sammanlagt 649 miljoner människor har de här språken som sitt modersmål. I det här fallet betyder en ny översättning att texten har översatts på nytt från ursprungsspråket och det handlar alltså inte om en tidigare översättning som reviderats.

Under det gångna året publicerades två nya Nya testamenten i hela världen. Ett av dem var UT2020 som publicerades på finska i Finland.

Förenade bibelsällskapen (United Bible Societies, UBS) dit också Finska bibelsällskapet hör är världens största aktör inom bibelöversättningsarbetet.

Ny finsk översättning av nya testamentet i mobilversion – evl.fi

Läs mera om bibelöversättingar (på finska) på Finska bibelsällskapets (Suomen  Pipliaseura) webbplats.

En graf över bibelöversättningar till olika språk finns på Svenska Bibelsällskapets webbplats.

Mera information:
Terhi Huovari, chef för kommunikation och medelanskaffning, terhi.huovari@piplia.fi, tfn 040 546 9016
Markku Kotila, verksamhetsledare, markku.kotila@piplia.fi, tfn 010 838 6512
Eriikka Käyhkö, webbkommunikationschef (förfrågningar om material), eriikka.kayhko@piplia.fi, tfn 050 441 5298

Ny start i Tanzania

Minoritetsspråkiga kyrkor har vädjat till Bibelsällskapet om att få uppdaterade bibelöversättningar. Språket i de föregående översättningarna är föråldrat.

Tanzania är ett nytt partnerskapsområde för Finska Bibelsällskapet när det gäller bibelöversättning. Det första översättningsarbetet har startat i ett översättningsprojekt för språket asu. Målet är dessutom att bygga upp en fortsättning från översättningsarbetet till läskunnighetsundervisning.

 • Nu får vi det vi har väntat på så länge: Bibeln på vårt eget språk, gläder man sig i församlingarna.

Donera till bibelöversättningsarbetet i Tanzania

*sidan på Finska

Bibelöversättningsarbete i Kina Yunnan

Bibelsällskapet har stött bibelöversättningar till minoritetsspråken i den bergiga provinsen Yunnan. De kristna som hör till minoritetsgrupperna i området väntar på att få Bibeln på sitt eget språk. De pågående översättningsprojekten når upp till flera miljoner människor i olika provinser.

Min första Bibel!

Förra sommaren fick Zhangs familj sin första Bibel i hmongs språk. De tog emot Biblen med tårar och glädje.

Jag är så lycklig! Nu när jag fick min första Bibel på mitt eget språk ska jag värkligen läsa den. Zhang

Vi är glada att många har hittat hopp och tröst i evangeliet. Ändå är det många som fortfarande väntar på att få Bibeln på sitt eget språk.

 

Egyptens Bibelsällskap samlar tiotusentals barn kring Bibelns budskap

Hur överför vi Bibelns värderingar till kommande generationer i en värld som blir allt mer individcentrerad och splittrad?  Egyptens Bibelsällskap satsar på nya typer av inspirerande evenemang för barn och ungdomar och olika tillställningar som varje år sammanför tiotusentals barn och unga kring Bibelns budskap. I bibelvärlden Bible World får barn lära sig om Bibelns historia.

”Att prata med barn om Bibelns historiska bakgrund är viktigt eftersom vår kultur utmanar deras tro och förtroende för Bibeln. ” Maravath, lärare

Kristna är en minoritet i Egypten där fattigdom och oroligheter är vardag. Kyrkorna har mycket att erbjuda samhället, och att rota den yngre generationen i en levande kristendom stöder också samhällsfred.

Egyptens Bibelsällskaps arbete bland barn:

 • Vid Kingo-evenemang levandegörs bibelhistorierna genom skådespel, sånger, tävlingar, frågesporter och lekar.
 • Syftet med Bible World är att stärka barns och ungdomars förhållande till Bibeln.
 • På talangshower återger ungdomar själva händelser ur Bibeln genom musik, drama och poesi.
 • Bibelmaterial för barn: målarböcker, Barnens Bibel och pysselböcker som stöder läskunnighet, bibelkunskap och kreativitet. Materialen är till glädje för barn som lever i blygsamma hemförhållanden.

Livets bröd åt de unga i Namibia

Bibeln förankrar de unga i tron, kyrkan och samhället

I Namibia görs en ny bibelöversättning till språken ndonga och kwanyama.

Översättningsarbetet görs särskilt för de ungas behov, eftersom de inte förstår de nuvarande bibelöversättningarna.  Detta märks till exempel på att de unga hellre läser Bibeln på portugisiska eller engelska istället för översättningen till modersmålet när de kommer till kyrkan. Det finns ett stort behov av att stärka modersmålets ställning, och kyrkan och Bibeln har en nyckelroll i den uppgiften.

Arbetet inleddes 2017 och i år får vi glädja oss åt att den första boken blivit klar! Markus evangelium trycks i en upplaga som också innehåller studiematerial för läsaren.

Bibeln spelar en viktig roll för hur ursprungsspråkens ställning i samhället kommer att utvecklas. En modern, förståelig bibelöversättning hjälper den unga generationen att rota sig i tron, kyrkan och samhället.

Det tar upp till tio år att översätta hela Bibeln. Hittills har en s.k. råöversättning av 70 % av Nya testamentet blivit klar på båda språken i Namibia.


Kyrkokollekter

Kyrkokollekter i Borgå stift 2021

Kyrkokollekter i Borgå stift 2022

 Finska Bibelsällskapet

HOPP FÖR VAR DAG OCH TRO PÅ FRAMTIDEN

Bibelsällskapet bringar hopp för var dag och skapar tro på framtiden – även för de mest utsatta.

Genom Bibelsällskapets arbete

 • nås människor på deras eget språk
 • skapas en grund för läs- och skrivkunnighet
 • påverkas diskriminerande attityder
 • väcks intresse för Bibeln

Bibelsällskapet översätter Bibeln till olika språk som en del av kyrkornas missionsuppdrag. Människor nås bäst på sitt eget språk. Ofta skapas ett bokspråk i samband med den första översättningen.

Bokspråket ger den enskilda människan ett omedelbart hopp – möjligheten att lära sig läsa. Att kunna läsa på sitt eget språk är en grundläggande mänsklig rättighet och en nyckel till mycket: en höjning av utbildningsnivån påverkar attityderna, främjar demokratin, ökar jämlikheten och avskaffar fattigdom.

Vi bedriver utvecklingsarbete utifrån en kristen värdegrund. Genom vårt arbete får även de utslagna ett människovärde. Kärleken till nästan stärker människan.

Avsikten är att alla skall kunna hitta Bibelns budskap. En del behöver uppmuntran för att läsa Bibeln. Andra frågar vad Bibelns budskap är eller vad sambandet är mellan Bibeln och deras eget liv.

Finska Bibelsällskapet är en del av Förenade Bibelsällskapens globala nätverk, som verkar i mer än 200 länder och områden. Internationellt bedrivs arbetet av lokala bibelsällskap, vars medarbetare känner till lokala förhållanden och samarbetspartner och talar det lokala språket som sitt modersmål.

Använd Bibeln

Läs Bibeln

Man behöver egentligen inga hjälpmedel. Det är bara att börja läsa. Men för den som vill ha hjälp finns t.ex. den lilla bibelläsningsguiden ”Dagens vägkost” där Bibelns texter portioneras ut i 365 dagsransoner. Häftet finns här som pdf. Det kan också fås i många församlingar eller beställas gratis från Finska Bibelsällskapet, info (at) piplia.fi eller 010 838 6500.

Bibelläsningsförslag för enskilda: Bibelmånaden läsförslag

43 fler idéer för att upptäcka Bibeln för enskilda, grupper och församlingar finns på Svenska Bibelsällskapets hemsida: www.bibelsallskapet.se/tips

Bibeln på över 100 språk

Beställ Biblar på invandrarspråk direkt från vår nätbutik www.pipliakauppa.fi eller ring 010 838 6520.

Kontaktuppgifter

Finska Bibelsällskapet (Suomen Pipliaseura)
Magistratsporten 2 A (Västra Böle)
PB 54, 00241 Helsingfors

Kontoret 010 838 6500
Bibelförsäljningen 010 838 6520
Fax 010 838 6511
info (at ) piplia.fi

_________________________________________________________________________________________________

Insamlingstillstånd: RA/2017/786 hela landet, inte Åland, 1.9.2017–31.8.2022 (18.8.2017). ÅLR 2021/5176, 1.9.2021–31.8.2022 (16.6.2021 Landskapsstyrelsen). Går till Bibelsällskapets internationella arbete (läskunnighets- och bibelöversättningsprojekt samt arbete mot diskrimering) under åren 2017-22. Se insamlingstillstånd: piplia.fi