Kyrkostyrelsen har beslutat att det under år
2023 i Borgå stifts församlingar uppbärs följande kollekter:

29.1, Fjärde söndagen efter trettondagen, Jesus hjälper i nöden

För kvinnors läskunnighet i Afrika,
Finska Bibelsällskapet r.f.

Vidare rekommenderar Kyrkostyrelsen att kollekt insamlas på valbara helgdagar
enligt församlingens eget val för följande ändamål:

  • En kollekt för bibelöversättningsarbete i Kina, baserat på avtal mellan Kinas kristna råd och Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Finska Bibelsällskapet r.f
  • En kollekt för bibelöversättningsarbete, specifikt för unga i Namibia, Finska Bibelsällskapet r.f.

Så här hittar du din församlings referensnummer för officiella kollekter och budgetunderstöd :
1) öppna länken nedan till förteckningen över referensnummer
2) i sökrutan som öppnas skriver du in din församling och trycker på Enter.

I samma tabell kan du också kontrollera budgetreferens för er församling.

Referensnummerlistan 2023

Bankkonto: Danske Bank FI58 8000 1800 0557 83

Ett varmt tack för ert stöd i detta viktiga arbete!

Om möjligheten att donera nämns i liveströmningen kan följande kort nämnas:

  • Donera 10 euro per sms till läskunnighetsarbete: 10 € textmeddelande PIPLIA LUKUTAITO till numret 16499
    (Notera mellanslaget efter ordet PIPLIA)
  • Donera 10 euro per sms till bibelarbetet i Kina: 10 € textmeddelande PIPLIA KIINA till numret 16499
    (Notera mellanslaget efter ordet PIPLIA)

Bibelsällskapets insamlingstillstånd: RA/2022/1161 hela landet, inte Åland, 1.9.2022 framåt (18.8.2022). ÅLR 2022/4441, 1.9.2022–31.8.2023 (16.6.2022 Landskapsstyrelsen), mer information om insamlingstillståndet.