RA/2022/1161

Lupa on voimassa 1.9.2022 alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Luvan on myöntänyt Poliisihallitus 18.8.2022.

Kerätyt varat käytetään raamatunkäännös- ja lukutaitotyöhön sekä Raamatun käytön edistämiseen.

ÅLR 2023/8927

Tillståndet har beviljats av Ålands landskapsregering och gäller tiden 1.1.–31.12.2024 i landskapet Åland.

Syfte: Till översättning och distribution av Bibeln och främjande av bibelbruket, samt till information om sådana projekt. (Ålands landskapsregering 7.12.2023)