Temat ”Bibelns kraft”, global fostran, handlar om de kristnas identitet i Egypten och Finland. Egyptiska Bibelsällskapets arbete finns också med i materialet.

Eftersom kristna är en minoritet i Egypten, betonas Bibelns betydelse som stöd för den kristna identiteten. Materialet innehåller inspiration som kan användas i församlingen för att diskutera förhållandet till Bibeln, värderingar och att växa som kristen. Med hjälp av materialet får du bekanta dig med Egypten och det arbete som görs med stöd av kyrkorna.

Materialet “Bibeln som en kraft för förändring” lämpar sig till exempel för användning i grupper och kretsar i vuxenarbete, ungdomsarbete och konfirmandarbete.