Finska Bibelsällskapet

Donera
Finska Bibelsällskapet
Använd Bibeln
Temat för år 2016: Se mig. Mellanöstern fjärran och mitt ibland oss
Bibelsöndagen
Kontaktuppgifter

Donera

Bli månadsdonator och gå med i stödringen Agricola

ylin_iso_1500x650_17_jane_uudenvuodenlupaus

Det finns 750 miljoner analfabeter i världen. Det är inte en självklarhet för alla att få lära sig läsa och skriva på sitt modersmål. Att lära sig läsa är särskilt svårt för unga kvinnor i de allra fattigaste förhållandena i Afrika söder om Sahara.

Bibelsällskapet startar ett läskunnighetsprojekt på 16 språk i fyra länder: Kenya, Etiopien, Malawi och Tanzania. I de östafrikanska länderna behövs nu läroböcker och kompetenta lärare för att i synnerhet så många kvinnor som möjligt ska få lära sig läsa.

1-jane-nkukuu-maasai-kirjoittaa-tilanne-1500x-rajaus2

Jane som bor på landsbygden i Kenya hör till massajstammen. Hon är en av de kvinnor med familj som målmedvetet lärt sig läsa. Jane har gått i en läskunnighetsgrupp för vuxna tre gånger i veckan i ett års tid.

– Jag började studera eftersom jag ville lära mig skriva och läsa. I början var det svårt att studera, men nu går det bättre. Jag är den första i min familj som går i skola.

De övriga byborna motsätter sig ofta att mödrar studerar och tycker att studier är slöseri med tid.

– Jag har familj och barn. De övriga invånarna i byn frågar varför jag inte är hemma och tar hand om mina barn. Själv tycker jag att det är just som mor jag måste lära mig läsa. Jag vill att också mina barn ska lära sig läsa och få studera, säger Jane.

haast1-joyce-surum-maasai-1500x-rajausm2

Kvinnorna drömmer om att de tack vare läskunnigheten ska få studera mera så att de kan försörja sig själva och få ett självständigare liv. Joice började studera i läskunnighetsgruppen för två år sedan.

– Nu kan jag läsa och skriva. Läskunnigheten har öppnat en ny värld för mig. Jag känner människor som tack vare studierna har blivit företagare och klarar sig bra. Det här motiverar också mig.

Kvinnornas läskunnighet påverkar familjens och hela samhällets välfärd. Genom att gå med i Bibelsällskapets stödring Agricola är du som månadsdonator med och stöder vårt läskunnighetsarbete och förbättrar kvinnornas och familjernas liv i Östafrika.

KENYA

 • befolkning 46,8 miljoner, varav 75 % bor på landsbygden
 • av befolkningen är 60 % under 25 år
 • 44 % av befolkningen lever under fattigdomsgränsen
 • var fjärde kvinna är analfabet

Bli månadsdonator (sidan är på finska)


Ge en Bibel åt de unga i Namibia

Kom med i översättningstalkot och gör en donation till vårt arbete.

De lokala kyrkorna i Namibia och Angola har redan i åratal önskat sig nya bibelöversättningar på språken ndonga och kwanjama, eftersom kyrkorna vill att speciellt de unga ska få uppleva att ”Gud talar mitt språk”. Kyrkorna kan inte ensamma genomföra översättningsarbetet. Namibias och Angolas Bibelsällskap svarar i samarbete med kyrkorna för de översättningsprojekt som nu inletts.

Finska Bibelsällskapet är med i det tio år långa översättningstalkot.

– Samarbetet mellan finländare och ambofolket har långa anor. Det är fint att det nu fortsätter i form av ett nytt bibelöversättningsprojekt.  Jag gläder mig åt det fortsatta samarbetet, säger översättningskonsulten Riikka Halme-Berneking.

– De tidigare bibelöversättningarna gjordes till mycket stor del av finländare. Det sätt man jobbade på för hundra år sedan var den tidens sätt. Dagens tillvägagångssätt behövs i dessa tider, säger Riikka Halme-Berneking. De nuvarande bibelöversättarna har ndonga och kwanjama som modersmål. Finska Bibelsällskapet stöder översättningstalkot med din hjälp.

Dagens barn och unga i Namibia kommer att bära ansvaret i både sitt land och sina kyrkor i framtiden. Kyrkorna gör sitt bästa för att nå de unga och hålla dem nära kyrkan. För att lyckas med det borde kyrkorna kunna förmedla Bibelns budskap på ett språk som de unga förstår och i en form som är bekant för dem.

I januari välsignade den lutherska och anglikanska kyrkans biskopar de nya bibelöversättarna till deras krävande uppdrag.

– ”Gud välsigne er och ert arbete” var den lutherska biskopen Veikko Munyikas hälsning till översättarna.

Pastor Martha Kanyemba som valts till översättare har redan inlett arbetet tillsammans med sex andra översättare.

– Min dröm är att få vara använd av Gud och arbeta för att människor ska hitta meningen i livet.

I arbetet med att översätta Bibeln blir drömmen verklighet. Martha hittar också utmaningar i sitt arbete: hur ska man lyckas hitta uttryck som de unga använder.

– Vår nuvarande Bibel är föråldrad. De unga får ingen andlig näring i den, eftersom de inte förstår vad de läser.

Översättaren ska känna till språket och kulturen inifrån. När Bibeln översatts till ett språk som de unga förstår kan Bibelns budskap även hos dem föda tro på Gud och kärlek till nästan.

Genom samarbete och din hjälp kan vi lyckas. Kom med i översättningstalkot – genom att donera skapar du tro på de unga namibiernas framtid!

NAMIBIA

 •  2,2 miljoner invånare, varav 55 % under 25 år
 • 80–90 % av befolkningen är kristna, varav hälften är lutheraner
 • 49 % av befolkningen har ndonga eller kwanjama som modersmål
 • kwanjama talas också i Angola

Donera till Bibelsällskapets arbete! (sidan på finska)

Du kan också delta i insamlingen med mobil

Donera 10 euro, sänd textmeddelandet PIPLIA 9838 till numret 16499
Donera 20 euro, sänd textmeddelandet PIPLIA 9838 till numret 16499

eller

Donera 10 euro, ring numret 0600 9 5127 (pris 10,01+ lna)
Donera 20 euro, ring numret 0600 9 5126 (pris 20,11+ lna)

Tack för din gåva!

Genom att donera till de program som Finska Bibelsällskapet stöder är du med och sprider hopp i mer än 40 länder.

Insamlingstillstånd: POL-2015-5312 hela landet, inte Åland, 1.9.15–31.8.17 (Polisstyrelsen 17.7.15). ÅLR 2016/3787, Åland 1.9.16–31.8.17 (Landskapsstyrelsen 8.6.2016). Går till Bibelsällskapets internationella arbete (läskunnighets- och bibelöversättningsprojekt samt arbete mot diskrimering) under åren 2016–17. Se insamlingstillstånd: piplia.fi


Finska Bibelsällskapet

HOPP FÖR VAR DAG OCH TRO PÅ FRAMTIDEN

Bibelsällskapet bringar hopp för var dag och skapar tro på framtiden – även för de mest utsatta.

Genom Bibelsällskapets arbete

 • nås människor på deras eget språk
 • skapas en grund för läs- och skrivkunnighet
 • påverkas diskriminerande attityder
 • väcks intresse för Bibeln

Bibelsällskapet översätter Bibeln till olika språk som en del av kyrkornas missionsuppdrag. Människor nås bäst på sitt eget språk. Ofta skapas ett bokspråk i samband med den första översättningen.

Bokspråket ger den enskilda människan ett omedelbart hopp – möjligheten att lära sig läsa. Att kunna läsa på sitt eget språk är en grundläggande mänsklig rättighet och en nyckel till mycket: en höjning av utbildningsnivån påverkar attityderna, främjar demokratin, ökar jämlikheten och avskaffar fattigdom.

Vi bedriver utvecklingsarbete utifrån en kristen värdegrund. Genom vårt arbete får även de utslagna ett människovärde. Kärleken till nästan stärker människan.

Avsikten är att alla skall kunna hitta Bibelns budskap. En del behöver uppmuntran för att läsa Bibeln. Andra frågar vad Bibelns budskap är eller vad sambandet är mellan Bibeln och deras eget liv.

Finska Bibelsällskapet är en del av Förenade Bibelsällskapens globala nätverk, som verkar i mer än 200 länder och områden. Internationellt bedrivs arbetet av lokala bibelsällskap, vars medarbetare känner till lokala förhållanden och samarbetspartner och talar det lokala språket som sitt modersmål.

HANDLINGAR SOM BRINGAR HOPP FÖR VAR DAG
ORD SOM SKAPAR TRO PÅ FRAMTIDEN

Använd Bibeln

Läs Bibeln

Man behöver egentligen inga hjälpmedel. Det är bara att börja läsa. Men för den som vill ha hjälp finns t.ex. den lilla bibelläsningsguiden ”Dagens vägkost” där Bibelns texter portioneras ut i 365 dagsransoner. Häftet finns här som pdf. Det kan också fås i många församlingar eller beställas gratis från Finska Bibelsällskapet, info (at) piplia.fi eller 010 838 6500.

Bibelläsningsförslag för enskilda: Bibelmånaden läsförslag

43 fler idéer för att upptäcka Bibeln för enskilda, grupper och församlingar finns på Svenska Bibelsällskapets hemsida: www.bibelsallskapet.se/tips

Bibeln på över 100 språk

Beställ Biblar på invandrarspråk direkt från vår nätbutik www.pipliakauppa.fi eller ring 010 838 6520.

Se mig. Mellanöstern fjärran och mitt ibland oss årstemamaterial 2016

vuositeema_lapsikuva

Med vårt årstemamaterial vill vi dela människors egna berättelser, som vi fått höra i Mellanöstern. Materialet ger röst och ansikten åt de irakier och syrier som flytt till Jordanien, såväl som åt de flyktingar som kommit hit till Finland. Bibelsällskapen verkar i hela Mellanösternregionen. Det här materialet öppnar ett fönster, speciellt mot Jordanien och länderna vid Persiska viken. Se mig! Mellanöstern fjärran och mitt ibland oss-materialet vill öka förståelsen för olikheter vi möter. För att stöda den finns det förslag till övningar i samband med varje berättelse. Från den finskspråkiga guiden har vi valt sex artiklar till den här svenska versionen.

Det svenska materialet:

 Se tidigare årstemamaterial.  (Sidan är på finska)

Bibelsöndagen 

Temasöndagen för bibelmissionen 2016 och Bibelsällskapets officiella kollektsöndag, Bibelsöndagen, firas 3.4.2016 – som är den första söndagen efter påsk och heter Uppståndelsens vittnen. Kollekten samlas för bibelarbete bland flyktingar och gästarbete i Mellanöstern.

Läs mera (på finska)
Kyrkoåret: första söndagen efter påsk (evl.fi)

Kontaktuppgifter

Finska Bibelsällskapet (Suomen Pipliaseura)
Magistratsporten 2 A (Västra Böle)
PB 54, 00241 Helsingfors

Kontoret 010 838 6500
Bibelförsäljningen 010 838 6520
Fax 010 838 6511
info (at ) piplia.fi