Finska Bibelsällskapet

Donera
Finska Bibelsällskapet
Använd Bibeln
Temat för år 2016: Se mig. Mellanöstern fjärran och mitt ibland oss
Bibelsöndagen
Kontaktuppgifter

Sänd hopp åt Mellanösterns barn!

Mitt under krisen bär budskapet mot framtiden

Det är nödläge i Mellanöstern. Under stilla veckan omkom tiotals kristna i bombattentat i Egypten. Framför oss avtecknades de oskyldigas ansikten. De är en påminnelse för oss om hur det mitt under den fördjupade krisen behövs ett budskap som ger hopp.

Nu är det viktigt att så en tro på framtiden – i synnerhet i barnens och ungdomarnas hjärtan. Redan ett bidrag på t.ex. 10 euro ger mångdubbel hjälp för de växande behoven i arbetet i Mellanöstern. Med hjälp av dessa medel skaffar vi bl.a. Biblar till barn och skolelever i fattiga familjer.

Sänd hopp mitt i nöden! 
Donera till Bibelsällskapets arbete i Mellanöstern! (sidan på finska)

Den nya generationen, en ny möjlighet

Mitt under de växande oroligheterna i Mellanöstern behöver barnen och ungdomarna stöd för sin andliga mognad. Den nya generationen står för en ny möjlighet. Finska Bibelsällskapet arbetar i synnerhet för barn och ungdomar. Med stödet skaffar vi bl.a. Biblar för barn och delar av Bibeln på arabiska till barn och skolelever i fattiga familjer.

Vi är tacksamma för det stöd och den vänskap som Finska Bibelsällskapet har visat oss i nästan 30 år. Finländarna har visat omsorg om de kristna i Egypten genom att hålla Guds ord tillgängligt för dem.

Ramez Atallah, generalsekreterare för Egyptens Bibelsällskap

De koptiska kristna är hårt ansatta, men tjänar i kärlek 

Bibelsällskapets programdirektör Martti Asikainen fick med egna ögon se hur unga egyptiska kristna hjälpte flyktingar i Jordanien. Det gjorde ett outplånligt intryck.

– Jag iakttog hur en ungdomsgrupp från den egyptiska koptiska kyrkan hade kommit till Jordanien för att hjälpa muslimska flyktingar. Ungdomarna hade redan i god tid före aftonbönen samlats i kyrkan; de bad i ring med händerna höjda mot himlen. Ungdomarna ställde i ordning te, kaffe och tilltugg att dela ut till de hundratals muslimer som kommer för att söka hjälp i kyrkan, berättar Martti.

De dystra nyheterna under stilla veckan fick minnet av de här koptiska ungdomarna att än en gång stå levande för oss. På palmsöndagen slog en självmordsbombare till framför en kyrka i staden Alexandria i Egypten. Attentatet skedde på innergården till den koptiska kyrkan Sankt Markus. De koptiska kristna är den största religiösa minoriteten i Egypten.

– Även om kyrkor har bränts och upprepade bombattentat inträffat under de senaste åren fanns det inte ett spår av bitterhet eller hat hos dessa koptiska ungdomar som kommit till Jordanien i frivilligarbete. De utförde sitt tjänande arbete i kärlek och med ett leende på läpparna. Detta är ett uppmuntrande bevis på frukterna av barn- och ungdomsarbetet”, konstaterar Bibelsällskapets programdirektör Martti Asikainen.

Begäran om förbön för de förföljda

Generalsekreteraren för Egyptens Bibelsällskap Ramez Atallah ber om förbön mitt under krisen.

Jag ber om förbön för martyrerna och de förföljda församlingarna. De följer troget Jesu undervisning och exempel på förlåtelse. Be om tålamod mitt i sorgen och bedrövelsen – och seger över bitterhet och hat.

Sänd hopp mitt i nöden!

Donera till Bibelsällskapets arbete i mellanöstern! (sidan på finska)

Du kan också delta i insamlingen med mobil

Donera 10 euro, sänd textmeddelandet PIPLIA 10109 till numret 16499
Donera 20 euro, sänd textmeddelandet PIPLIA 10109 till numret 16499
eller
Donera 10 euro, ring numret 0600 9 5127 (pris 10,01+ lna)
Donera 20 euro, ring numret 0600 9 5126 (pris 20,11+ lna)

Tack för din gåva!

Genom att donera till de program som Finska Bibelsällskapet stöder är du med och sprider hopp i mer än 40 länder.

Insamlingstillstånd: POL-2015-5312 hela landet, inte Åland, 1.9.15–31.8.17 (Polisstyrelsen 17.7.15). ÅLR 2016/3787, Åland 1.9.16–31.8.17 (Landskapsstyrelsen 8.6.2016). Går till Bibelsällskapets internationella arbete (läskunnighets- och bibelöversättningsprojekt samt arbete mot diskrimering) under åren 2016–17. Se insamlingstillstånd: piplia.fi


Finska Bibelsällskapet

HOPP FÖR VAR DAG OCH TRO PÅ FRAMTIDEN

Bibelsällskapet bringar hopp för var dag och skapar tro på framtiden – även för de mest utsatta.

Genom Bibelsällskapets arbete

  • nås människor på deras eget språk
  • skapas en grund för läs- och skrivkunnighet
  • påverkas diskriminerande attityder
  • väcks intresse för Bibeln

Bibelsällskapet översätter Bibeln till olika språk som en del av kyrkornas missionsuppdrag. Människor nås bäst på sitt eget språk. Ofta skapas ett bokspråk i samband med den första översättningen.

Bokspråket ger den enskilda människan ett omedelbart hopp – möjligheten att lära sig läsa. Att kunna läsa på sitt eget språk är en grundläggande mänsklig rättighet och en nyckel till mycket: en höjning av utbildningsnivån påverkar attityderna, främjar demokratin, ökar jämlikheten och avskaffar fattigdom.

Vi bedriver utvecklingsarbete utifrån en kristen värdegrund. Genom vårt arbete får även de utslagna ett människovärde. Kärleken till nästan stärker människan.

Avsikten är att alla skall kunna hitta Bibelns budskap. En del behöver uppmuntran för att läsa Bibeln. Andra frågar vad Bibelns budskap är eller vad sambandet är mellan Bibeln och deras eget liv.

Finska Bibelsällskapet är en del av Förenade Bibelsällskapens globala nätverk, som verkar i mer än 200 länder och områden. Internationellt bedrivs arbetet av lokala bibelsällskap, vars medarbetare känner till lokala förhållanden och samarbetspartner och talar det lokala språket som sitt modersmål.

HANDLINGAR SOM BRINGAR HOPP FÖR VAR DAG
ORD SOM SKAPAR TRO PÅ FRAMTIDEN

Använd Bibeln

Läs Bibeln

Man behöver egentligen inga hjälpmedel. Det är bara att börja läsa. Men för den som vill ha hjälp finns t.ex. den lilla bibelläsningsguiden ”Dagens vägkost” där Bibelns texter portioneras ut i 365 dagsransoner. Häftet finns här som pdf. Det kan också fås i många församlingar eller beställas gratis från Finska Bibelsällskapet, info (at) piplia.fi eller 010 838 6500.

Bibelläsningsförslag för enskilda: Bibelmånaden läsförslag

43 fler idéer för att upptäcka Bibeln för enskilda, grupper och församlingar finns på Svenska Bibelsällskapets hemsida: www.bibelsallskapet.se/tips

Bibeln på över 100 språk

Beställ Biblar på invandrarspråk direkt från vår nätbutik www.pipliakauppa.fi eller ring 010 838 6520.

Se mig. Mellanöstern fjärran och mitt ibland oss årstemamaterial 2016

vuositeema_lapsikuva

Med vårt årstemamaterial vill vi dela människors egna berättelser, som vi fått höra i Mellanöstern. Materialet ger röst och ansikten åt de irakier och syrier som flytt till Jordanien, såväl som åt de flyktingar som kommit hit till Finland. Bibelsällskapen verkar i hela Mellanösternregionen. Det här materialet öppnar ett fönster, speciellt mot Jordanien och länderna vid Persiska viken. Se mig! Mellanöstern fjärran och mitt ibland oss-materialet vill öka förståelsen för olikheter vi möter. För att stöda den finns det förslag till övningar i samband med varje berättelse. Från den finskspråkiga guiden har vi valt sex artiklar till den här svenska versionen.

Det svenska materialet:

 Se tidigare årstemamaterial.  (Sidan är på finska)

Bibelsöndagen 

Temasöndagen för bibelmissionen 2016 och Bibelsällskapets officiella kollektsöndag, Bibelsöndagen, firas 3.4.2016 – som är den första söndagen efter påsk och heter Uppståndelsens vittnen. Kollekten samlas för bibelarbete bland flyktingar och gästarbete i Mellanöstern.

Läs mera (på finska)
Kyrkoåret: första söndagen efter påsk (evl.fi)

Kontaktuppgifter

Finska Bibelsällskapet (Suomen Pipliaseura)
Magistratsporten 2 A (Västra Böle)
PB 54, 00241 Helsingfors

Kontoret 010 838 6500
Bibelförsäljningen 010 838 6520
Fax 010 838 6511
info (at ) piplia.fi