Helatorstaita vietetään Jeesuksen taivaaseen astumisen muistoksi

Hän sanoi heille: ”Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksiantamista. Te olette tämän todistajat.  Minä lähetän teille sen, minkä Isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta.”

Jeesus vei opetuslapset ulos kaupungista, lähelle Betaniaa, ja siellä hän kohotti kätensä ja siunasi heidät. Siunatessaan hän erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen. He kumartuivat maahan asti ja osoittivat hänelle kunnioitustaan, ja sitten he riemua täynnä palasivat Jerusalemiin. He olivat alati temppelissä ja ylistivät Jumalaa. (Luuk.24:46-53)

Jeesuksen opetuslapset olivat lyhyen ajan sisällä joutuneet monen myllerryksen keskelle. Jeesus oli vangittu ja tuomittu ristinkuolemaan. Kolmantena päivänä alkoi levitä huhu, että hän on nousut kuolleista. Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus ilmestyi seuraajilleen useamman kerran, ja hämmentyneet opetuslapset, myös Pietari ja Tuomas, saivat nähdä hänet omin silmin.

Ylösnoussut Jeesus ei kuitenkaan jäänyt enää pidemmäksi aikaa lähimpiensä seuraan. Hän ”astui ylös taivaisiin” niin kuin uskontunnustuksessa lausutaan.

Ylösnousemuksen jälkeen asiat eivät enää voineet palata ennalleen. Tehtävä, jonka Jeesus oli Isältään saanut, oli suurempi kuin kukaan hänen seuraajistaan saattoi käsittää. Häntä ei ollut lähetetty vain hänen kotiseutujaan ja hänen aikalaisiaan varten. Hänet oli aikojen alusta lähtien valittu koko maailman Vapahtajaksi ja pelastajaksi.

Jeesus nousi taivaaseen, mutta hän lupasi olla ystäviensä kanssa aivan uudella tavalla. ”Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta”, hän kehotti.

Taivaaseen astunut Jeesus ei ole enää sidottu ajan, paikan eikä ruumiillisuuden rajoituksiin. Nyt hän saattaa olla samanaikaisesti kaikkialla, kaikkina aikoina, kaikissa paikoissa. Vaikka Jeesus nyt toisen kerran otettiin pois ystäviensä luota, heille taivaaseen astuminen oli onnellinen tapahtuma. Evankeliumin mukaan he palasivat Jerusalemiin riemua täynnä. Jeesus oli osoittanut olevansa kuolemaakin väkevämpi. Hänen lupauksensa olivat käyneet toteen, eikä kukaan enää voinut vahingoittaa häntä.

Helatorstain jälkeen opetuslapset jäivät samaan tilanteeseen kuin missä me ja koko kristillinen kirkko olemme nyt. Emme näe Jeesusta. Emme voi koskettaa häntä. Mutta voimme uskoa häneen. Ensimmäinen helatorstai on myös täynnä odotusta ja uteliaisuutta. Mitä Jeesus oikein tarkoitti luvatessaan: ”Saatte varustukseksenne voiman korkeudesta”?

– – –

Helatorstain ajankohta on neljänkymmentä päivää pääsiäisestä. Tänä vuonna sitä vietetään 14.5. Päivän teemana on Korotettu Herra. Päivää vietetään Jeesuksen taivaaseen astumisen muistoksi.

Teksti: Anna-Mari Kaskinen