Seurakunnille

Seurakunta voi toteuttaa lähetystehtäväänsä tukemalla Pipliaseuran kansainvälistä työtä, jonka kautta

  • ihmiset tavoitetaan heidän omalla kielellään
  • luodaan pohja luku- ja kirjoitustaidolle
  • vaikutetaan syrjiviin asenteisiin
  • herätetään mielenkiintoa Raamattua kohtaa

Seurakunta Pipliaseuran jäsenenä

Suomessa Pipliaseura on seurakuntien palvelujärjestö. Seurakuntanne voi liittyä Pipliaseuran yhteisöjäseneksi ja siten vaikuttaa seuran toiminnan linjauksiin. Jäseneksi liittyminen käy helposti ottamalla yhteyttä Markku Kotilaan, markku.kotila (at) piplia.fi tai puh. 010 838 6512.

Jäsenseurakunta voi lähettää edustajansa Pipliaseuran vuosikokoukseen, joka pidetään Jyväskylän Kirkkopäivien yhteydessä 18.5.2019. Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Markku Kotila.

Pipliaseuran ja seurakunnan yhteistyösopimus

Yhteistyösopimus syventää kumppanuutta ja avaa näköalan kansainväliseen raamattutyöhön. Seurakuntanne voi solmia Pipliaseuran kanssa yhteistyö- eli nimikkosopimuksen. Näin voitte ohjata seurakuntanne varat haluamaanne Pipliaseuran työkohteeseen. Pipliaseurat toimivat yli 200 maassa ja alueella.

Yhteistyösopimuksessa sovitaan yhteistyöstä Suomen ev.lut. kirkon lähetystehtävän toteuttamisessa Kirkkojärjestyksen mukaisesti (KJ 4:4). Sopimus perustuu asiakirjaan ”Seurakuntien ja kirkon lähetysjärjestöjen yhteistyösopimusten periaatteet”, jonka Suomen ev.lut. kirkon ulkoasiainneuvosto hyväksyi maaliskuussa 2010.

Yhteistyöseurakunnat voivat seurata työtä ja sen etenemistä kuulumiskirjeiden ja verkkosivujemme kautta. Kerromme työstämme myös erikseen sovittavilla seurakuntavierailuilla. Yhteistyökohteisiin ja vierailuihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä sidosryhmäpäällikkö Ulla Oinoseen, ulla.oinonen (at) piplia, puh. 010 838 6518.

Yhteistyösopimus syventää kumppanuutta ja avaa näköalan kansainväliseen raamattutyöhön. Seurakuntanne voi solmia Pipliaseuran kanssa yhteistyö- eli nimikkosopimuksen. Näin voitte ohjata seurakuntanne varat haluamaanne Pipliaseuran työkohteeseen. Pipliaseurat toimivat yli 200 maassa ja alueella.

Pipliaseuran koulutustarjonta

Pipliaseura tarjoaa seurakunnille raamattu- ja kansainvälisyyskasvatusmateriaalia sekä koulutuspalveluja aineistojen hyödyntämiseen. Teemme yhteistyötä seurakuntien kanssa myös niiden seurakuntalaisten tavoittamiseksi, joille Raamatun sanoma on tullut vieraaksi.

Tutustu Pipliaseuran koulutustarjontaan Tapahtumakalenterissa.

Haluatteko järjestää oman koulutustapahtuman Pipliaseuran kanssa seurakunnassanne tai rovastikunnassanne? Ota yhteyttä sidosryhmäkoordinaattori Satu Toukkariin, satu toukkari (at) piplia.fi, puh. 040 522 8726.