Piplian uunituore, Raamatun ammattilaisten kehittämä kurssikokonaisuus huolehtii kustannustehokkaasti seurakuntasi raamattuopetuksesta.

Kurssin aikana heittäydytään tekemään ennakkoluulottomasti omia tulkintoja Raamatun teemoista nousevien kysymysten avulla.

Ekumeeninen materiaali on asiantuntijoiden kokoama ja seurakunnan mahdollisuudet hyödyntää sitä ovat joustavat ja erittäin monipuoliset.

Miksi sinun seurakuntasi tarvitsee uuden Raamattukurssin?

 • Koska haluat hoitaa koko seurakuntasi raamattuhommat yhdellä vaivattomalla ja edullisella ratkaisulla
 • Haluat kannustaa ihmisiä jakamaan omia, erilaisiakin tulkintoja toistensa kanssa kunnioittavassa ilmapiirissä
 • Haluat helposti käytettävän valmiin materiaalin, jonka ovat tehneet luotettavat Raamatun asiantuntijat olennaisen tutkimustiedon pohjalta
 • Koska haluat materiaalia, joka sopii monenlaiselle kohderyhmälle rippikoululaisista senioreihin sekä verkossa että lähitapaamisissa

Miksi seurakuntalainen tarvitsee Raamattukurssin?

 • Koska hän on utelias Raamatun suhteen!
 • Koska hän ei halua muiden tulkitsevan Raamattua puolestaan, vaan tehdä sen itse
 • Koska hän haluaa lähestyä Raamattua teemojen kautta eikä lukemalla sitä alusta loppuun jae jakeelta
 • Koska hän haluaa keskustella muiden kanssa siitä, mitä hän on lukenut ja oivaltanut

Mitä Raamattukurssi maksaa ja mitä maksu sisältää?

 • Raamattukurssin vuosilisenssi maksaa 200 euroa
 • Lisenssillä saa seurakunnalle rajattoman käyttöoikeuden digitaaliseen materiaaliin kalenterivuodeksi
 • Käytännönläheisen ja dialogisiin menetelmiin kannustavan ohjaajan oppaan
 • Lisäksi osallistujat saavat 3 kk:n käyttöoikeuden raamattu.fi -sivuston tausta-artikkeleiden ehtymättömiin maailmoihin

Mistä sitä saa?

Seurakunta voi hankkia Raamattukurssin vuosilisenssin Pipliakaupasta.

Raamattukurssi sisältää johdannon ja seitsemän jaksoa (kokoontumiskertaa):

Vapaus, rakkaus, luottamus, myötätunto, ihmisyys, valta ja oikeudenmukaisuus.

Teemat koskettavat ihmisen sisintä ja elämän peruskysymyksiä, ja nousevat myös raamatunteksteistä. Kukin teema heijastuu jokaisen jakson sisältöihin. Jokainen jakso sisältää neljä osiota, joissa valittu teema tulee esille enemmän tai vähemmän. Osioiden järjestys etenee henkilökohtaisesta mietiskelystä aina tiedollisempaa ainesta kohti.

 

Mietiskely – Kertomus – Kirja – Tutustumismatka

Mietiskely

Mietiskelyn tarkoituksena on saada osallistuja pohtimaan valittua teemaa omasta elämänkokemuksestaan käsin. Raamatun tekstit eivät itsessään tarjoa valmiita vastauksia, mutta ne toimivat peilinä, jonka avulla omia kysymyksiä voi tarkastella.

Kertomus

Kertomus-osiossa esitetään yleiskatsaus johonkin tiettyyn Raamatun kertomukseen. Kertomusten valinnassa on pyritty edustavuuteen niin että tunnetut ja merkittävät raamatunkertomukset pääsevät esille.

Kirja

Kirja-osio johdattaa osallistujat yksittäisten Raamatun kirjojen äärelle ja niiden taustoihin: miksi tämä kirja on kirjoitettu? Myös kirjojen valinnassa on pyritty monipuolisuuteen, jotta Raamatun erilaiset kirjat ja kirjallisuuden tyylilajit tulevat esille mahdollisimman kattavasti.

Tutustumismatka

Tutustumismatka vie osallistujat Raamatun tekstien ulkopuolisiin aiheisiin, kuten Raamatun taustaan, tekstien säilymiseen ja käyttöön kristillisissä seurakunnissa. Tavoitteena on antaa osallistujille työkaluja Raamatun tekstien tulkintaan ja ymmärtämiseen.

Seurakunnille

Seurakunnan näkökulmasta kurssi sisältää johdannon ja seitsemän noin 90 minuutin ryhmätapaamista. Vaihtoehtoisesti kurssi voidaan toteuttaa 3–4 pidemmällä tapaamisella esimerkiksi lauantai-iltapäivisin.

Kurssin ohjaaminen ei vaadi teologista koulutusta tai aikaisempaa tietoa Raamatusta. Näin ollen myös vapaaehtoiset, joilla on taitoa ohjata ryhmiä, voivat toimia kurssin vetäjinä. Ohjaajien tukena on opaskirja, joka tarjoaa ohjeita sisältöjen syventämiseen ja keskustelujen virittämiseen.
Sisällöt on koostettu Google Slides -esityksiksi. Seuraavasta esimerkistä pääset tutustumaan Vapaus-teeman sisältöihin:

Kaikki kurssin materiaali on saatavilla digitaalisessa muodossa. Kurssin kehittämisessä halutaan tehdä yhteistyötä seurakuntien kanssa. Digitaalisuus mahdollistaa sisällön nopean päivittämisen ja täydentämisen.

Kysy lisää

Helena Kauppila

Koulutuspäällikkö

Paavo Huotari

Asiantuntija, raamatunkäyttö