Pipliaseuran työn kautta

  • tavoitetaan ihmiset heidän omalla kielellään
  • luodaan pohja luku- ja kirjoitustaidolle
  • vaikutetaan syrjiviin asenteisiin
  • herätetään mielenkiintoa Raamattua kohtaan
vanhan naisen kädet kirjoittamassa lehtiöön

Piplian kansainvälisen työn muodostavat raamatunkäännöstyö, lukutaitotyö sekä Raamatun käytön edistäminen.

Toimimme maailmanlaajuisesti osana Yhtyneiden Raamattuseurojen verkostoa. Työtä tekevät paikalliset pipliaseurat, joiden työntekijät tuntevat paikalliset olosuhteet sekä yhteistyökumppanit ja puhuvat paikallista kieltä äidinkielenään.

Piplian työ voimistaa niitä, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa. Työskentelemme pohjimmiltaan aina ihmisarvon puolesta.

Ekumeeninen järjestö

Pipliaseura toimii ekumeenisella pohjalla: kaikki kirkkokunnat ja yli puolet evankelis-luterilaisista seurakunnista on Pipliaseuran jäseniä. Suomen Pipliaseuralla on myös 13 alueseuraa.

Suomen ev.-lut. kirkon lähetysjärjestö

Olemme Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö, Suomen lähetysneuvoston jäsen, Suomen ekumeenisen neuvoston kumppanuusjärjestö sekä Vastuullinen Lahjoittaminen (VaLa) ry:n sekä Fingo ry:n jäsen.

Pipliaseura on toiminut vuodesta 1812 ja on myös maamme vanhin kristillinen järjestö sekä vanhin yhtäjaksoisesti toiminut kirjankustantaja.

Raamatunkustantaja

Suomen Pipliaseura on kotimaansa johtava raamatunkustantaja. Vuosittain 50–60 000 suomalaista ostaa tai saa uuden, Pipliaseuran julkaiseman suomenkielisen Raamatun. Myös vieraskielisten Raamattujen kysyntä Suomessa on tuhansia.

Pipliaseura edistää Raamatun käyttöä painettuina Raamattuina, äänitteinä ja digitaalisessa muodossa.

Etsitkö Raamattua? Pipliakauppa.fi

Yhtyneet Raamattuseurat

Pipliaseura on osa Yhtyneiden Raamattuseurojen (United Bible Societies, UBS) maailmanlaajuista verkostoa, joka toimii yli 200 maassa ja alueella. Verkosto on maailman laajin raamatunkäännös- ja julkaisutyön toimija.

Yhteistyö tekee toiminnasta tehokkaampaa ja taloudellisempaa. Verkosto hyödyttää ja tukee erityistä asiantuntijuutta vaativaa työtä. Suomen Pipliaseuran tarjoama kansainvälisen työn tuki liittyy raamatunkääntäjien kouluttamiseen, raamatunkäännösten laadunvalvontaan sekä taloudelliseen tukeen.

Työskentelemme kaikkien kristillisten kirkkojen, seurakuntien ja yhteisöjen kanssa yhteistyössä.

United Bible Societies (UBS)

Hallinto

Suomen Pipliaseuran hallituksessa on yhdeksän jäsentä. Näistä kuusi jäsentä, puheenjohtaja mukaan lukien on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä ja kolme muiden kuin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä.

Pipliaseuran hallitus: Jukka Keskitalo (pj), Katja Andrejev, Hamina (ev.lut.), Anne Haverinen, Helsinki (SVKN), Marco Pasinato, Helsinki (kat.), Satu Ruhanen, Joensuu (ev.lut.), Minna Saarelma-Paukkala, Lahti (ev.lut.), Pia Sahi, Kuopio (ev.lut.), Mikael Sundkvist, Helsinki (ort.), Pirkko Träskbacka Espoo (ev.lut.).

Pipliaseuran johtoryhmä: toiminnanjohtaja Petri Merenlahti, seurakuntapalvelun johtaja Antti Siukonen (hankejohtajana pipliaseurojen BibleBooster-kehitystyössä 31.7.2024 asti), viestintä- ja varainhankintajohtaja Terhi Huovari, hallintojohtaja Katja Hannula ja kansainvälisen työn johtaja Seppo Sipilä.

Toivoa tähän päivään, uskoa tulevaisuuteen