Miten lukutaito muuttaa maailmaa?

Kuvittele maailma, jossa et osaa lukea yhtäkään katukylttiä, hintalappua, tekstiviestiä, lääkärin reseptiä tai edes omaa henkilöllisyystodistustasi. Puhumattakaan päivän uutisista tai kirjallisuudesta, joka tuo iloa ja tietoa.

Joka seitsemäs aikuinen elää tällaisessa maailmassa. Vaikuttamisen mahdollisuudet omaan elämään ovat kapeat. Vaikutus näkyy myös yhteiskunnan tasolla. Ne maat, joissa on vähiten lukutaitoa, ovat myös maita, joissa on köyhimmät ihmiset, eniten yhteiskunnallisia ongelmia ja näköalattomuutta.

Lukutaito ei ole vain taito, se on ihmisoikeus.

800 miljoonaa

lukutaidotonta maailmassa

2/3

lukutaidottomista on naisia

75%

lapsista, jotka eivät pääse kouluun, on tyttöjä

Lukutaidon edistäminen rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa

Pipliassa haluamme, että jokainen saa mahdollisuuden oppia lukemaan ja kirjoittamaan omalla kielellään. Yksittäisen ihmisen elämä muuttuu kirjoitus- ja lukutaidon myötä. Samalla muuttuu maailma: syrjäytettyjen ihmisten asema paranee ja he pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan omaan yhteisöön ja koko yhteiskuntaan. Erityisesti naisten kouluttaminen kohentaa perheiden elämää monin tavoin ja monessa sukupolvessa, sillä lukutaitoinen äiti pystyy auttamaan lapsia koulunkäynnissä paremmin.

Lukutaito on perusta, jolle kaikki muu oppiminen rakentuu. Se on taito, joka tulee osaksi ihmistä, eikä sitä voi koskaan ottaa pois.

Lukutaidon hyötyjä

Luo tasa-arvoa ja demokratiaa

Auttaa ulos köyhyydestä

ja lisää työmahdollisuuksia

Estää tulemasta huijatuksi

”Vanhempani olivat paimentolaisia. Perheemme muutti paikasta toiseen karjalaidunten mukaan. Minusta tuntui lapsena pahalta, kun näin muiden lasten menevän kouluun enkä itse päässyt mukaan. Aikuisena liityin naisten lukutaitoryhmään. Alussa opiskelu oli vaikeaa. Nyt osaan jo lukea myös vaikeita ja pitkiä sanoja. Haluan jatkaa opiskelua!”

Rahel Mgonja, lukutaitoluokan oppilas, Tansania

Nainen hymyilee aapinen kädessään

Miten sinä voit osallistua?

Lukutaito antaa mahdollisuuksia parempaan elämään. Lahjoituksellasi annat lukutaidon afrikkalaiselle naiselle.

Ajankohtaista lukutaidosta

Lue lukutaidon oppilaiden ja opettajien tarinoita siitä, miten lukutaito on muuttanut heidän elämäänsä.

Pysäyttävä lukurauha

Pysähdyn, hengitän. Mieleni valtaa kiitollisuus. Sunnuntaina 18.2. vietetään Lukurauhan päivää. Tarkoituksena on rauhoittaa kokonainen päivä kirjojen lukemiselle. Tunsin vetoa aiheeseen, samalla…

Lue lisää

”Haluan auttaa lapsiani käymään koulussa! Elämä täällä kylässä on hyvin rankkaa. Vuohet ja muut eläimet kuolevat pitkien kuivien jaksojen takia. Haluan itselleni ja lapselleni hyvän työpaikan. Jos ei ole koulutusta, ei ole myöskään mahdollisuuksia hyvään elämään.

Me dhimbat olemme syrjäytettyä kansaa. Kieltämme ei tunnusteta viralliseksi kieleksi, eikä aikaisemmin ole ollut mahdollista käydä koulua omalla kielellä. En uskaltanut aiemmin mennä kouluun, sillä ajattelin, etten kuitenkaan pärjää tuntemattomalla kielellä. Nyt joka viikko odotan innolla, että pääsen jälleen kouluun. Haluan oppia!”

Mweupethatjo Lucia Ndumbu, Lukutaitoluokan oppilas, Namibia

nainen perinteisessä dhimba vaatteessa hymyilee vauva sylissään

Lukutaitoa naisille Afrikassa

Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma alkoi Suomen Pipliaseuran aloitteesta vuonna 2017.

 • Ohjelman avulla 20 000 naista oppii lukemaan.
 • Lukutaitoluokkia on Namibiassa, Tansaniassa, Keniassa, Malawissa, Angolassa ja Etiopiassa. Työtä tehdään tällä hetkellä kuudella vähemmistökielellä.
 • Ohjelma toteutetaan osana Yhtyneiden Raamattuseurojen lukutaitotyötä, ja sitä tukevat ohjelmaan sitoutuneet pipliaseurat. Suomen rahoitus koostuu ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista, seurakuntien tuesta sekä yksityislahjoituksista.
 • Ensimmäisten lukutaitoryhmien parissa tehty tutkimus paljastaa, että niistä naisista, jotka aloittivat lukutaitoryhmässä opiskelun täysin alkeista, jopa 70 % läpäisee lukutaitotestin.

Lukutaitoa omalla kielellä – vähemmistökielten puolella

Lukutaidon saavuttaa parhaiten, kun opetus tapahtuu omalla kielellä. Tämä ei maailmalla ole itsestäänselvyys, sillä monissa maissa opetusta järjestetään vain valta-asemassa olevalla kielellä. Tämä vaikeuttaa monen vähemmistökieltä puhuvan oppijan koulumenestykseen, mikä saattaa johtaa myös koulun keskeyttämiseen tai oppimisvaikeuksiin.

Piplia tarjoaa lukutaitoluokkia vähemmistöjen kielillä. Oppimateriaalit liittyvät oppijoiden elämänpiiriin. Lukutaitomateriaalit laaditaan pedagogisesti kunkin kielen ominaislaadusta käsin. Lukutaidon oppimista varten kehitetty materiaali on uskonnosta riippumatonta ja opetus on avointa kaikille.  Kun lukutaito on kertaalleen opittu omalla kielellä, on mahdollista oppia myös muita kieliä paremmin. Samat lukemisen periaatteet siirtää helposti muihin kieliin, eikä itse lukemista tarvitse toistamiseen opetella.

Omalla äidinkielellä oppiminen saa kyläyhteisön ja oppilaat sitoutumaan kouluun. Se tukee myös vähemmistökulttuurien säilyttämistä.

Miten lukutaitotyötä tehdään?

 • Lukutaitoluokan perustamista edeltää tarkka, kokonaisvaltainen ja laaja tarvekartoitus. Missä on lukutaidottomuutta ja yhteisön halu oppia? Samalla selvitetään luokkien määrän tarve, rahoitus ja tehdään projektisuunnitelmat.

  Lukutaitoluokan lähtökohta on, että yhteisö haluaa oppia. Kylän, paikallisen seurakunnan ja yhteisön oma sitoutuminen on tärkeää luokkien toimivuuden kannalta. Avainasemassa ovat kyläpäälliköt, jotka tietävät yhteisön käytännöt ja tarpeet. Lukutaitotyötä koordinoivat paikalliset pipliaseurat.

 • Lukutaito-ohjelma käynnistyy Aapis-työpajalla. Lukutaitomateriaalit laaditaan pedagogisesti kunkin kielen ominaislaadusta käsin. Aiheet sidotaan oppilaille tuttuun arjen elämänpiiriin, jolloin ymmärtäminen ja oppiminen on mahdollisimman luontevaa. Lukutaidon oppimista varten kehitetty materiaali on uskonnosta riippumatonta ja opetus on avointa kaikille.

  Materiaalit ja opetus arvioidaan testiluokissa ennen kuin aloitetaan varsinaiset lukutaitoluokat.

 • Opettajat rekrytoidaan yhteistyössä kyläpäälliköiden kanssa. Pipliaseurat järjestävät valituille opettajille koulutuksen. Kouluttajina toimivat projektien paikalliset opettajankouluttajat.

 • Kyläpäälliköt ja paikalliset seurakunnat jakavat sanaa yhteisöissä alkavista lukutaitoluokista. Lisäksi opettajat kiertelevät ovelta ovelle kertoen tulevista lukutaitoluokista ja etsien oppilaita.

 • Lukutaitoluokat alkavat. Opetusta järjestetään kolmena päivänä viikossa puolen vuoden ajan. Kurssin aikana oppilas saa perustaidot lukemisesta ja kirjoittamisesta. Nämä taidot tulevat osaksi oppilasta, eikä niitä voi koskaan ottaa häneltä pois. Pipliaseurojen paikallinen koordinaattori kiertää alueen eri luokissa auttaen opettajia ja raportoiden edistymisestä. Lisäksi kullekin maalle on nimetty lukutaitotyön konsultti, joka ohjaa ja arvioi työn edistymistä.

 • Lukeminen ja kirjoittaminen on pitkäjänteistä harjoittelua vaativa taito. Puolessa vuodessa oppilas taitaa jo aapisen, mutta monimutkaisempaa tekstiä varten tarvitaan lisää harjoitusta. Pipliaseurat ovat valmistelleet lisälukumateriaaleja, jotka vahvistavat lukutaitoa ja lukemisen kulttuuria alkeiden oppimisen jälkeen. Lisäksi paikalliset pipliaseurat järjestävät lukutaitoryhmiä.

Globaalikasvatuksen materiaalit

Piplia tarjoaa valmiita materiaaleja kasvattajille ja erilaisten ryhmien vetäjille. Aineistossa on tehtäviä, tuntisuunnitelmia, videoita, kuvia, hartauksia ja artikkeleita. Katso globaalikasvatuksen materiaalit tästä.