Kirkolliskokouksen päätöksiä

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous on vahvistanut Vanhan testamentin VT28-käännöshankkeen jatkumisen suunnitellulla tavalla. ”Vanhan testamentin kääntäminen mobiiliympäristöön on hanke, jonka käynnistämiseen kirkolliskokous sitoutui syksyllä 2021. Talousvaliokunta on mietintönsä 4/2021 kannanotossa 4 perustellut laajasti hankkeen hyötyjä ja mahdollisuuksia. Tähän viitaten valiokunta toteaa, että ei ole ilmaantunut mitään sellaisia seikkoja, joiden valossa tehtyä rahoituslinjausta pitäisi muuttaa.”

Kirkolliskokous on hyväksynyt myös, että kirkon ja saamelaisten väliseen totuus- ja sovintoprosessiin liittyvään hankkeeseen varataan yhteensä 180 000 euroa vuosille 2023-2024. Suunniteltu Saamelaiset kirkossa -hanke on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon itsenäinen hanke ja jatkaa luontevana osana sitä työtä, jota kirkko on tehnyt vuosien varrella saamelaisten sekä saamen kielten ja saamelaisen kulttuurin aseman vahvistamiseksi.