Lukutaito-ohjelma vahvistaa naisia ja hyvän kierrettä Itä-Afrikassa

Lukutaito on ihmisoikeus, joka mahdollistaa myös Raamatun lukemisen. Siksi uudella lukutaito-ohjelmalla on tärkeä paikka työmme ytimessä. Samalla pipliaseurojen lukutaitotyön painopistettä vahvistetaan Afrikassa.

Vuonna 2017 alkaneen Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelman avulla 20 000 naista oppii lukemaan. Ohjelma ulottuu 16 vähemmistökielelle Etiopiassa, Keniassa, Malawissa ja Tansaniassa. Työtä koordinoivat paikalliset pipliaseurat yhteistyökumppaneinaan kirkot ja paikallishallinto.

Yhteistyössä SIL International Afrikan alueen kanssa koulutetaan 800 opettajaa, jotka puhuvat vähemmistökieltä äidinkielenään. Opettajien koulutus ja oppimateriaalien kehitys alkoi Malawista ja etenee vaiheittain muissa ohjelmamaissa. Kullekin neljälle maalle on nimetty lukutaitotyön konsultti, joka ohjaa ja arvioi työn edistymistä omalla alueellaan.

Miksi Itä-Afrikka?

Pipliaseurojen työn periaatteisiin kuuluu, että tukea viedään sinne, missä tarve on suurin. Äärimmillään esimerkiksi Kenian turkanakansasta 90 % on lukutaidottomia. Saharan eteläpuolisen Afrikan alueella kristillinen kirkko on myös yksi maailman nopeimmin kasvavista. On seurakuntia, joissa pappikin on lukutaidoton ja saarnaa korvakuulolta. Raamattu on, muttei kykyä lukea sitä.

Monivuotinen lukutaito-ohjelma Itä-Afrikassa toteutetaan Yhtyneiden Raamattuseurojen tuella. Suomen Pipliaseuralla on ollut keskeinen rooli lukutaito-ohjelman käynnistämisessä.

Raamatunkäännös johtaa lukutaito-opetukseen

Ohjelmassa mukana olevat kielet on valittu sillä perusteella, että niille on juuri valmistunut tai valmistumassa Uusi testamentti tai Raamattu. Käännöstyön yhteydessä vähemmistökielelle on usein luotu myös kirjakieli, ensimmäistä kertaa. Ilman kirjakieltä lukemaan oppiminen ei luonnollisesti olisi edes mahdollista.

Kyseisten 16 afrikkalaiskielen kohdalla toteutuu edelleen sama, mikä toteutui aikoinaan Suomessa, kun Agricola käänsi Uuden testamentin suomen kielelle ja kehitti suomen kirjakielen. Myös silloin oli selvää, että Raamattu kansan kielellä on melko hyödytön, ellei kansa osaa lukea. Agricolan ABC kiriasta alkoi meidän lukutaidon oppimisemme, mitä seurasi muu koulutus, kehitys ja hyvinvointi. Tässä kaikessa saimme lahjan, jonka tuomaa hyvää viemme nyt vuorostamme eteenpäin maailmalla.

Lukumateriaaleja nollasta aloittaville

Lukutaito-ohjelman ensimmäisiä töitä opettajienkoulutuksen ohella on aapisten ja muun lukutaitomateriaalin kehittäminen kullekin 16 kielelle.

Nollasta aloittava oppija, myös aikuinen, tarvitsee paljon harjoitusta ja lukutaidon vahvistamista, ennen kuin sujuva lukeminen on realismia. Painopiste on vielä pitkään hyvän luku- ja kirjoitustaidon opetukseen ja oppimiseen soveltuvan materiaalin kehittämisessä ja käyttöönotossa.

Materiaalit laaditaan pedagogisesti kunkin kielen ominaislaadusta käsin. Aiheet sidotaan oppilaille tuttuun arjen elämänpiiriin, jolloin ymmärtäminen ja oppiminen on mahdollisimman luontevaa.

Lukutaidon oppimista varten kehitetty materiaali on samalla uskonnosta riippumatonta ja opetus siten avointa kaikille.

Lukutaito lisää naisten elintilaa

Monen opettajan työ alkaa jalkapatikassa vierailuilla kyläläisten koteihin: haluaisiko perheenäiti oppia lukemaan? Intoa on, mutta yksi este kouluun lähtemiselle on aika, sillä naiset tekevät pitkää päivää, hoitavat kodin, pellot, veden haut sekä lapset ja eläimet. Painetta voi tulla myös yhteisöstä: eikö riitä, että olet jo vaimo ja äiti? Silti oletus naisten syrjinnästä ei ole aivan yksioikoinen.

Saharan eteläpuolisen Afrikan alueella on maailmanlaajuisesti eniten kieliryhmiä, joissa lukutaidottomuus on huomattavan suurta. Tämä tarkoittaa, että myös moni perheenisä on lukutaidoton. Kun arki syrjäisillä seuduilla on selviytymiskamppailua, irrottautuminen lukutaito-oppiin on perheeltä iso investointi. Se vaatii jaksamista, järjestelyitä ja ennen kaikkea luottamusta, että lukutaito todella kantaa perhettä kohti parempaa. Mutta kun opintielle on lähdetty, koko perhe on iloinen ja ylpeä äidistä tuntiessaan lukutaidon vaikutukset arjessa. Eikä vähiten äiti itse.

Lukutaito lisää naisten itsenäisyyttä, mikä tarkoittaa, että jatkuva toisten avun varassa eläminen vaihtuu kykyyn pärjätä omin avuin kaupassa, apteekissa ja oudolla kadulla suunnistaessa. Naisen elintila laajenee merkittävästi, ja oman nimen kirjoittaminen tietää suurta harppausta itsetunnolle. Mahdollisuudet toimeentuloon ja terveyteen paranevat. Naiset ohjaavat myös lapsensa kouluun, ja hyvän kierre jatkuu sukupolvelta toiselle.

Uuden ohjelman tarkoituksena on turvata yhtäjaksoinen opetus, jotta naiset saavuttavat lukutaidon, jolla oikeasti pärjää ja jolla myös omakielisen Raamatun sana voi sitä etsivälle avautua.

Teksti: Terhi Huovari

Lue lisää

Muutosvoimana lukutaito