Lukutaito voimaannuttaa naisia Afrikassa

Vuonna 2017 käynnistynyt Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma on lähtenyt hyvin käyntiin. Pipliaseuran kansainvälisen työn johtajan Richard Brewisin mukaan tämän vuoden päätavoitteena on luoda lukutaitomateriaalia kolmelle eri vähemmistökielelle. Ohjelmassa on mukana 16 vähemmistökieltä ja neljä maata: Etiopia, Kenia, Malawi ja Tansania. Malawissa pilottiluokat ovat jo käynnissä.

Pipliaseuralle on tärkeää tehdä raamatunkäännöstyön lisäksi myös lukutaitotyötä.

– Kun ihminen pääsee itse lukemaan Raamattua, teksti avautuu aivan uudella tavalla. Lukutaitoista voi myös vähemmän painostaa tai harhauttaa, sanoo Richard Brewis.

Lukutaito-ohjelma alkoi Malawista, jossa pilottina käynnistettiin jaonkieliset lukutaitoluokat. Varsinaiset lukutaitoluokat alkavat ensi vuonna.

– Malawi on askeleen edellä muita maita. Pilotointi on osoittautunut hyödylliseksi, koska voimme kokeilla ja testata materiaalit, ennen kuin lukutaitoluokat alkavat muissa maissa, sanoo Richard Brewis.

Aapiset työn alla

Etiopiassa, Keniassa ja Tansaniassa on järjestetty kuluneena vuonna lukutaitomateriaalityöpaja, ja aapisen työstäminen on parhaillaan käynnissä. Materiaali luodaan jokaiseen kieleen ja kulttuuriin erikseen.

– Lukutaitomateriaalien tekeminen alkaa siitä, kun paikalliset pipliaseurat etsivät seurakunnista vastuuhenkilöitä, joilla on kokemusta esimerkiksi raamatunkäännöstyöstä.

Ensi vuonna näille kielille käynnistyvät testiluokat, joissa materiaalit ja opetus arvioidaan ennen varsinaisten lukutaitoluokkien alkua. Lukutaitoluokat toteutetaan yhteistyönä paikallisten kirkkojen ja seurakuntien kanssa, mutta lukutaitoluokat ovat kaikille avoimia uskonnosta riippumatta.

Raamatunkäännöksestä lukutaitoon

– Kaikki 16 vähemmistökieltä on valittu sen perusteella, että niille on juuri valmistunut Uusi testamentti tai Raamattu tai että käännöstyö on loppusuoralla.

Yleensä Raamattu on ensimmäinen vähemmistökielelle kustannettu kirja. Materiaalit ja osa-aikaisten lukutaito-opettajien koulutus tuotetaan yhteistyössä SIL International Afrikan kanssa. Työtä rahoittaa Yhtyneet Raamattuseurat, ja paikalliset pipliaseurat koordinoivat työtä. Ensi vuonna lukutaito-opetusta annetaan neljällä vähemmistökielellä. Seuraavina vuosina muut kielet otetaan mukaan ohjelmaan. Tulevaisuudessa pipliaseurat varustetaan tarvittavilla tiedoilla siten, että ne itse pystyvät toteuttamaan laajoja vähemmistökielille suunnattuja lukutaito-ohjelmia vuoden 2020 jälkeen.

Teksti: Katri Saarela

Lue lisää
Piplia-lehti 03/17