Muutosvoimana lukutaito: Lukutaitotyössä kuvien kautta vahvistetaan yhdenvertaisuutta

Se minkälaisessa ympäristössä elämme vaikuttaa siihen, miten katsomme kuvia. Tämä täytyy ottaa huomioon, kun kuvitetaan lukutaitomateriaaleja.

Mitä esimerkiksi näet ensimmäisenä ylemmässä kuvassa olevan naisen pään päällä?

Ollaanko kuvassa sisätiloissa, jossa on ikkuna vai ulkona puun alla ja pään päällä kannatellaan tavaraa?

Kuvilla on tärkeä merkitys lukutaitomateriaalissa, jotta ymmärrettävyys lisääntyy. Kuva auttaa viemään tarinaa eteenpäin, tekee tarinasta mielenkiintoisemman ja tekee tarinasta kulttuurisesti relevantin. Lukutaitomateriaali on helpommin lähestyttävämpää oppilaille, kun käytetään paikallisia taiteilijoita.

Lukutaitohankkeen materiaalia tarkastettiin vuonna 2019 paikallisen gender-konsultin johdolla. Gender-näkökulma haastaa tarkastelemaan sitä, miten oppikirjojen tarinoissa kuvataan sukupuolirooleja. Lukutaitomateriaalien kuvitusta on päivitetty tältä pohjalta ja varmistettu, että oppikirjoissa esiintyvät naiset tarjoavat motivoivia esikuvia lukemaan opetteleville naisille.

Lukutaitoluokat ovat avoimia liikuntavammaisille. Ohjelmassa varmistetaan, että luokkien kokoontumispaikoille on helppo pääsy. Sen sijaan näkö- ja kuulovammaisia ei ole pystytty sisällyttämään ohjelmaan, koska tämä vaatisi aivan erillisen lähestymistavan sekä omat lukutaitomateriaalit. Ulkoministeriö on arvioinut ja hyväksynyt valitun lähestymistavan.
Ohjelman lukutaitomateriaaleissa vammaisuusteema näkyy.

Esimerkiksi Malawissa tuotettuihin yao- ja lomwe-lisälukutaitomateriaaleihin on sisällytetty kuvitettuja kertomuksia, jotka esimerkkien kautta kannustavat tukemaan vammaisten kouluttautumista ja yhdenvertaista elämää yhteisössä. Kertomukset pyrkivät viestittämään, että saadessaan yhtäläiset mahdollisuudet, vastuut ja oikeudet, kaikilla on mahdollista saavuttaa tavoitteensa.

Koronatilanteesta johtuen ohjelmaan on integroitu elementti, joka tukee epidemian hallintaa. Maaliskuun 2020 lopussa Malawin Pipliaseuran kanssa toteutetussa työpajassa kehitettiin kuvitettu juliste ja siihen liittyvä kuvitettu vihkonen, jonka sisältö perustuu WHO:n perusviesteihin siitä, kuinka välttää koronavirustartuntaa. Aineistoa käännettiin myös muille kielille ja se on myös muiden toimijoiden hyödynnettävissä.