Pipliaseura julkaisi uuden raamattukurssin seurakunnille

Pipliaseura julkaisi uuden raamattukurssin syksyllä. Kurssi on suunnattu erityisesti seurakuntien käyttöön. Pipliaseuran työnä syntynyt ekumeeninen kokonaisuus tarjoaa laajan valikoiman Raamatun keskeisimpiä teemoja, mukaansatempaavia kertomuksia ja mielenkiintoisia kirjoja. Osallistujia kannustetaan yhteiseen keskusteluun, mietiskelyyn ja oivaltamiseen. Kurssi on monipuolinen ja osallistava työkalu seurakuntien kasvatus- ja raamattutyöhön. 

Mitä se sisältää?  

Uusi raamattukurssi sisältää seitsemän eri kokonaisuutta: vapaus, rakkaus, luottamus, myötätunto, ihmisyys, valta ja oikeudenmukaisuus. Nämä ovat teemoja, jotka koskettavat ihmisen sisintä ja elämän peruskysymyksiä, ja nousevat myös raamatunteksteistä. 

Jokainen kokonaisuus sisältää neljä osiota, joissa valittu teema tulee esille: 

1. Mietiskely 

Mietiskelyt saavat osallistujan pohtimaan valittua teemaa omasta elämänkokemuksestaan käsin. Raamatun tekstit eivät tarjoa valmiita vastauksia, mutta ne toimivat peilinä, jonka avulla omia kysymyksiä voi tarkastella.  

2. Kertomus

Kertomus-osiossa esitetään yleiskatsaus yhteen Raamatun kertomukseen. Kertomusten valinnassa on pyritty edustavuuteen niin että tunnetut ja merkittävät raamatunkertomukset pääsevät esille. 

3. Kirja

Kirja-osio johdattaa osallistujat yksittäisten Raamatun kirjojen äärelle ja niiden taustoihin: miksi tämä kirja on kirjoitettu? Myös kirjojen valinnassa on pyritty monipuolisuuteen, jotta Raamatun erilaiset kirjat ja tyylilajit tulevat esille mahdollisimman kattavasti. 

4. Tutustumismatka

Tutustumismatka vie osallistujat Raamatun tekstien ulkopuolisiin aiheisiin, kuten Raamatun taustaan, tekstien säilymiseen ja käyttöön kristillisissä seurakunnissa. Tavoitteena on antaa osallistujille työkaluja Raamatun tekstien tulkintaan ja ymmärtämiseen. 

Ekumeeninen ja dialoginen 

Kurssin sisältö on ekumeeninen luonteeltaan, eikä se ole sidoksissa mihinkään tiettyyn kirkkokuntaan tai kristilliseen yhteisöön. Kurssilla keskitytään erityisesti raamatunteksteihin, ja osallistujien keskinäistä keskustelua raamatuntekstien ympärillä pidetään tärkeänä. Siksi sisältö on suunniteltu dialogiseksi, jotta osallistujat voivat keskustella keskenään ja jakaa näkemyksiään. 

Seurakuntien käyttöön 

Kurssi on suunniteltu niille, jotka suhtautuvat Raamattuun uteliaasti ja haluavat syventää ymmärrystään siitä. Osallistujilta ei odoteta ennakkotietoa Raamatun teksteistä tai sen maailmasta. Kurssin suunnittelussa on hyödynnetty Elisa-mallilukijaa, joka on tuttu Piplian raamatunkäännösprojekteista. Kurssin sisältö ja kieli on suunniteltu vastaamaan erityisesti 20–30-vuotiaiden kielitajua, mutta se soveltuu myös vanhemmille osallistujille. 

Seurakunnan näkökulmasta kurssi sisältää seitsemän noin 90 minuutin ryhmätapaamista. Vaihtoehtoisesti kurssi voidaan toteuttaa 3–4 pidemmällä tapaamisella esimerkiksi lauantai-iltapäivisin. 

Kurssin ohjaaminen ei vaadi aikaisempaa tietoa Raamatusta. Myös vapaaehtoiset, joilla on taitoa ohjata ryhmiä, voivat toimia kurssin vetäjinä. Ohjaajan tukena on opas, joka tarjoaa tukea sisältöjen syventämiseen ja keskustelujen virittämiseen. Kaikki kurssin materiaali on saatavilla digitaalisessa muodossa. Kurssin kehittämisessä halutaan tehdä yhteistyötä seurakuntien kanssa. 

Mistä sitä saa? 

Kurssin voi hankkia seurakunnan käyttöön maksullisella vuosilisenssillä. Lisätietoja kurssin hankkimisesta ja näyte raamattukurssin sisällöstä: Raamattukurssi

Pipliaseuran puolesta kurssista vastaa koulutuspäällikkö Helena Kauppila.