Suomalainen joulu on keskellä koptien paastoa

Pitkä paasto, joulu ja sitten vielä toinen joulu. Sitä on Suomessa asuvien Egyptin koptien vuodenvaihteen ympäristö. Ellei sitten lähdetä Egyptiin ja vältytä ensimmäiseltä joululta.

Itähelsinkiläisessä Shinoudan perheessä on alkamaisillaan jouluun valmistautumisen aika. Vanhemmat paastoavat. Liha- ja maitotuotteet ovat pois ruokavaliosta. Perheen 10- , 8- ja 6-vuotiaat pojat saavat syödä koulussa normaalia kouluruokaa, mutta kotona he nauttivat samaa ruokaa kuin vanhempansakin. Karkkipussit avataan seuraavan kerran vasta jouluna.

– Egyptissä ortodoksikristityt noudattavat paasto-ohjeita paljon tarkemmin kuin täällä Suomessa tehdään. Me paastoamme ainakin suurimman osan ajasta, Annemarie ja Akram Shinouda kertovat.

Akram-isälle koptikristillisyys on suvun perintöä, Annemarie kastettiin Egyptin kirkon jäseneksi, kun pari meni naimisiin. Myös lapset on kastettu Egyptissä. Akramia lukuun ottamatta kaikki perheenjä­senet ovat myös Helsingin ortodoksisen seurakunnan jäseniä.

Akramilla on länsimaisessa joulussa su­lattelemista. Hän ei innostu kaupallisesta valon juhlasta kesken omaa paastokaut­taan. Egyptin kopteilla joulu on vasta sil­loin, kun Suomessa on loppiainen.

Pukki ei käy Egyptissä

Shinoudan perhe on viettänyt suurim­man osan jouluistaan Egyptissä. Tänä vuonna isä lähtee Niilin rannalle Luxoriin jo joulukuun alussa. Muu perhe tulee, kun kouluiltaan ja töiltään ehtii. Pari kertaa ovat Shinoudat olleet suo­malaisen joulun aikaan Helsingissä.

– Noudatamme silloin aika paljon täkäläi­siä perinteitä. Koristelemme kuusen, ja pukki tuo lahjat. Perinteisiä jouluruokia emme syö, koska kukaan meistä ei tyk­kää niistä, perheen äiti kertoo.

– Egyptissä on erilaista. Siellä kristityt elävät islamilaisen kulttuurin vaikutuspii­rissä. Joulu ei näyttäydy ollenkaan sillä tavalla kuin täällä Euroopassa, Shinoudat kertovat.

Jouluyönä eli suomalaisen kalenterin mukaan loppiaisyönä kristityt menevät Egyptissä kirkkoon. Kun jumalanpalve­lus on päättynyt yhdeltä yöllä, nauti­taan kauan kaivattua liharuokaa, joka paaston aikana on ollut kiellettyä. Ruo­ka on tavallista ”sunnuntairuokaa”, sii­hen ei liity erityisiä jouluisia element­tejä.

– Joulupukki ei jaa siellä ollenkaan lah­joja, koska se ei jaksa tulla sinne, kun siellä on niin kuuma, 8-vuotias Anto­nios tietää kertoa. Hänellä on vielä tuo­reessa muistissa viime kesän yli 40 as­teen lämpötilat isänsä synnyinmaassa.

– Vaikka siellä perinteeseen ei kuulu antaa lahjoja, viemme lastemme ser­kuille aina muutaman paketin Suomes­ta, Annemarie vahvistaa.

Akram ja Annemarie kertovat, että vain nuorilla kristityillä egyptiläisperheillä on joulukuusi tai -koristeita. Vanhem­mat sukupolvet pitävät niitä länsimaise­na humpuukina.

Risti piiloon

Viimeisen vuoden aikana egyptiläiset kristityt ovat joutuneet monenlaisten hyökkäysten ja uhkausten kohteiksi. Koptikirkoissa on ollut tuhoisia pom­mi-iskuja. Veritekoja on kohdistunut myös yksittäisiin ihmisiin.

Shinoudat seuraavat Egyptin tapahtu­mia tarkasti. Akramilla on matkatoimis­to. Hän ei voi viedä turisteja alueille, joissa turvallisuus on uhattuna.

– Varsinkaan Egyptin luoteisnurkalle ei pidä mennä. Sen sijaan etelän Luxoris­sa en pelkää mennä joulukirkkoon. Siel­lä ei ole erityistä turvallisuusriskiä. Se ei tarkoita sitä, ettei missä tahansa voisi sattua melkein mitä tahansa. Kun nuo­rimies tappoi vastikään ihmisiä Turussa, meille soitettiin Egyptistä ja kysyttiin, uskaltaako sinne Suomeen enää tulla, kun siellä tapahtuu tuollaista. Nykyään­hän voi räjähdellä ihan missä tahansa.

– Kun olen Egyptissä, en tuo uskontoa­ni julkisesti esille. Sillä tavalla saan ta­savertaisen kohtelun muiden egypti­läisten kanssa. Kun menen virastoon hoitamaan asioitani, tervehdin islamilai­sittain ja pistän kaularistini piiloon, kah­den maan kansalainen Akram Shinou­da kertoo.

Jouluevankeliumin hän lukee arabian­kielisestä Raamatusta äidinkielellään.

Neljä faktaa kopteista

  • Egyptin koptit ovat Lähi-Idän suurin kristillinen yhteisö, joka kuuluu vanhoihin orientaalisiin or­todoksisiin kirkkoihin.
  • Kristillisen ajan alkuvaiheessa koptikirkko oli jonkin aikaa Egyptin valtauskonto, kunnes islam syrjäyt­ti sen aseman.
  • Muslimienemmistöisessä Egyp­tissä kopteja arvioidaan olevan edelleen noin 10 prosenttia väes­töstä.
  • Helsingissä koptit kokoontuvat jumalanpalveluksiinsa ortodoksi­sen seurakunnan pyhäköissä.

Teksti: Tiina Makkonen

Lue lisää

Piplia 4/17