Vuoden pappi Erva Niittyvuopio on saamelaistyön uranuurtaja

Kuva: Anna-Maija Vuorma

Suomen kirkon pappisliiton hallitus on valinnut Vuoden papiksi 2018 saamelaistyön sihteerin Erva Niittyvuopion Oulusta. Valinta julkistettiin 3.10. Pappisliiton 100-vuotisjuhlassa Helsingissä.

Niittyvuopio on tehnyt työssään monin tavoin saamelaisuutta näkyväksi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Hän on toiminut yhteistyössä saamelaisten vaikuttajien kanssa myös saamelaisalueen ulkopuolella. Tärkeä rooli hänellä on ollut Barentsin alueen saamelaisten kirkollisten yhteyksien hoitamisessa.

Saamelaistyön sihteerin keskeisiä tehtäviä ovat saamelaisten kirkollisen työn ja erilaisten hankkeiden koordinointi.

– Antoisinta tässä työssä on ehdottomasti lasten ja nuorten kanssa työskentely omalla äidinkielellä, Niittyvuopio kertoo. – Saamenkielisestä messusta iloitsen suunnattomasti. Siinä on vahvasti sydän mukana, kun saa kuulla Jumalan sanaa omalla äidinkielellään ja laulaa omalla kielellään meille rakkaita virsiä.

Saamelaistyö elää muuttuvassa ajassa

Niittyvuopion vastuulla ovat saamelaisten ekumeeniset kirkkopäivät, saamenkielisistä kirkollisista kirjoista ja materiaalista huolehtiminen sekä osallistuminen saamelaisen kirkollisen työn toteutukseen erityisesti saamelaisalueen ulkopuolella.

– Saamelaistyö elää muuttuvassa ajassa, kuten kirkon työ muuallakin. Ihmisten tavoittaminen on haasteellista ja tällä hetkellä työ on yhä enemmän suuntautunut verkkoon, jolloin saamenkielinen materiaali on helposti kaikkien tavoitettavissa.

Erva Niittyvuopio on kotoisin Utsjoen kunnasta, Karigasniemen kylästä ja hänen äidinkielensä on pohjoissaame. Hän on syntynyt Ivalossa vuonna 1968. Ennen pappisuraansa hän on suorittanut muun muassa poronhoitajan ammattitutkinnon ja toiminut poronhoitajana kotipaliskuntansa Paistunturin alueella. Teologian maisteriksi hän on valmistunut Helsingin yliopistosta 2005 ja vihitty samana vuonna papiksi Kuopiossa. Vihkimyksen jälkeen hän työskenteli muutaman vuoden Kajaanin seurakuntapastorina ja Oulun hiippakunnan kuurojenpappina. Vuonna 2008 hänet valittiin saamelaistyön sihteeriksi, kun uusi virka perustettiin Oulun hiippakuntaan.

Vuoden pappi on toiminut Saamenradion hartausohjelmien vastaavana toimittajana YLE:ssä vuodesta 2005 lähtien. Hän on vaikuttanut merkittävästi saamenkielisen kirkollisen kirjallisuuden ja materiaalin julkaisemiseen: esimerkiksi Katekismukset inarinsaamen kielellä 2011 ja pohjoissaamen kielellä 2012, Lasten Raamattu inarinsaamen kielellä (Párnáá Ráámmát) 2010, Kauneimmat joululaulut -vihkoset vuosilta 2012 ja 2015 sekä Sotilaan virsikirja 2014, joissa on huomioitu kaikki kolme Suomessa puhuttavaa saamen kieltä. Hän on kehittänyt merkittävästi myös saamenkielistä rippikoulua.

Myös Suomen Pipliaseura edistää eri saamen kielten käyttöä Suomessa. Pipliaseura on mukana inarin-, pohjois- ja koltansaamen käännöshankkeissa ja yhteistyössä Norjan ja Ruotsin Pipliaseurojen kanssa laatii uutta raamatunkäännöstä pohjoissaameksi. Pohjoissaamen Uuden testamentin kokeilupainos ilmestyi vuonna 1998. Koko Raamattu aiotaan julkaista vuonna 2019.

Lue lisää

Muutosvoimana oma kieli