Yhtyneet Raamattuseurat juhlivat tänään yhteistyön 75-vuotispäivää

Kuvateksti: UBS:n perustamiskokouksen edustajat Haywards Heathissä Englannissa 6.-9. toukokuuta 1946.

Yhtyneiden Raamattuseurojen verkosto (United Bible Societies, UBS) vietti tänään tiistaina 11.5.2021 75-vuotisjuhlaansa. Suomen Pipliaseura on osa verkostoa, joka toimii yli 200 maassa tai alueella.

Yhtyneiden Raamattuseurojen verkosto (United Bible Societies, UBS) vietti tänään tiistaina 11.5.2021 75-vuotisjuhlaansa Zoomissa. Yli 240 maassa tai alueella toimivan seuran juhlaa värittivät videotervehdykset eri puolilta maailmaa. 

– Yhtyneet Raamattuseurat eli United Bible Societies (UBS) on luonteeltaan paikallisten pipliaseurojen verkosto. Yhteistyö eri maiden pipliaseurojen välillä on hyvin käytännönläheistä ja jokapäiväistä. Kukin verkoston jäsen vastaa raamattuhankkeista omalla alueellaan. Suomen Pipliaseuran kansainvälinen työ on osallisuutta paikallisten pipliaseurojen elämään ja työhön erityisesti Afrikassa ja Aasiassa, sanoo Markku Kotila, Suomen Pipliaseuran toiminnanjohtaja.

– Kyse on Jumalan antamien resurssien yhteisestä jakamisesta. Työtä tekevät paikalliset aina ihmiset omalla äidinkielellään. Muut tarjoavat osaltaan osaamista ja taloudellisia resursseja. Esimerkiksi raamatunkäännöstyötä varten on verkostossa kehitetty yhteisiä työvälineitä ja verkkopohjainen alusta käännöstiimejä varten.

Alun perin vuonna 1804 Englannissa perustettu Pipliaseura on maailman laajin raamatunkäännös- ja julkaisutyön toimija. 1800-luku oli yksittäisten Pipliaseurojen toiminnan aikaa. Esimerkiksi Suomen Pipliaseura perustettiin vuonna 1812 skotlantilaisen pastori John Patersonin aloitteesta.

Raamattu oli tuon ajan Suomessa harvinainen teos: Raamatun hinta vastasi hevosesta maksettua hintaa. Uusi Suomen Pipliaseuran kustantama koko Raamatun painos julkaistiin Suomessa vuonna 1817. Se levisi maahamme silloisen ”Englannin ja ulkomaiden Pipliaseuran” avustuksella ”Enklannin lahjana”, kuten myös Aleksis Kivi Seitsemässä veljeksessä kirjoittaa. Raamatun myötä levisi myös lukutaito.

Yhteistyöllä parempia tuloksia

Jo ennen Toista maailmansotaa ja etenkin Toisen maailmansodan jälkeen itsenäisiksi muotoutuneet pipliaseurat päättivät tiivistää yhteistyötään sodan aiheuttamien haavojen parantamiseksi.

Lukutaitotyö aloitettiin ohjelmallisesti 1970-luvulla. Yhtyneet Raamattuseurat työskentelevät ekumeenisten periaatteidensa mukaisesti kaikkien kristillisten yhteisöjen kanssa yhteistyössä tavoitteenaan saada Raamattu jokaisen ulottuville heidän omalla äidinkielellään.

Tavoitteen seurauksena Yhtyneet Raamattuseurat luovat jatkuvasti uusia menetelmiä ja teknisiä ratkaisuja. Esimerkiksi The Digital Bible Library® (DBL) mahdollistaa Raamattujen digitaalisen jakelun.

Digitaaliseen Raamattukirjastoon kootaan kaikki julkaistut Raamatut. Tällä hetkellä se käsittää yhteensä 2 696 tekstiä 1 721 kielellä, mukaan lukien erikieliset pistekirjoitus- sekä äänikirjat.