Blogi: Lukutaito on ihmisoikeus

Tänään 8.9. vietetään kansainvälistä lukutaitopäivää. Lukutaitopäivänä UNESCO muistuttaa meitä siitä, että lukutaito on ihmisoikeus

Lukutaito liittyy läheisesti vuosituhattavoitteita jatkaviin Agenda 2030:n eli kestävän kehityksen tavoitteisiin.  

Niistä neljäs liittyy oikeuteen hyvään koulutukseen. Tavoitteena on ”kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet” vuoteen 2030 mennessä.  

Matkaa tavoitteeseen riittää, sillä UNESCOn raportista vuodelta 2017 käy ilmi, että yli puolet eli 617 miljoonaa maailman lapsista ja nuorista ei opi kunnolla lukemaan ja laskemaan. Erityisesti tilanne on huono Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, jossa ilman lukemisen perustaitoja jää liki 90 % lapsista ja nuorista.   

Tämän vuoksi Suomen Pipliaseura työskentelee viidessä Afrikan maassa. Pipliaseuran Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmassa jo 8 000 naista on päässyt kouluun opiskelemaan lukemista. Äidin lukutaito edesauttaa myös lasten koulutusta, sillä lukutaitoinen äiti opettaa myös jälkeläisensä lukemaan.

Äidinkielellä oppiminen valtava etu

Mikä sitten edesauttaisi lukemana oppimista, millainen koulutus olisi kaikkein tehokkainta?  

Lukemaan oppiminen on helpointa silloin, kun kirjoitusjärjestelmä on yksinkertainen ja lukemista voi opetella sillä kielellä, jota osataan hyvin. Vastaavasti jos lukemaan opetellaan kielellä, jota ei osata ja kirjoitusjärjestelmä on lisäksi monimutkainen, lukemaan oppiminen saattaa kestää vuosikausia.   

Tällä on luonnollisesti suuri vaikutus lasten ja nuorten koulumenestykseen, sillä lukutaidon kehittyminen luo pohjan tulevalle oppimiselle.  On merkille pantavaa, että Afrikassa matalan- ja keskitulon maissa yli 80 % lapsista ei käy koulua kielellä, jota he parhaiten puhuvat ja ymmärtävät.  

Malawin hallitus osoittanut kiinnostusta

Se, että oppilaat saavat opiskella lukemaan äidinkielellään, omissa kylissään, tutun opettajan johdolla on herättänyt suurta kiinnostusta Pipliaseuran lukutaitoluokkia kohtaan Malawissa.  Jaon- ja lomwenkieliset kirjoitusjärjestelmät on vasta hiljattain kehitetty raamatunkäännöstyön yhteydessä, ja niinpä ne ovat erittäin säännönmukaisia. Tämä helpottaa lukemaan oppimista.  

Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelma onkin Malawissa toistaiseksi ainoa lukutaito-ohjelma, joka kouluttaa lukemaan paikalliskielillä. Tulijoita on enemmän kuin luokille mahtuu, ja myös Malawin hallinto on osoittanut kiinnostusta tehokkaaseen äidinkieliseen koulutusmuotoon. 

Työ vähemmistökielten kehittämisessä ja aikuislukutaidossa edesauttaa ovien avautumista paikallisten kielten käytölle myös peruskouluopetuksessa. Se tekee kielen näkyväksi, ja tuo esiin laajemminkin kieltä käyttävien ihmisoikeudet. 

Digivallankumous myös Afrikassa?

Tämän vuoden lukutaitopäivänä UNESCO muistuttaa meitä myös digitalisaatioon liittyvästä eriarvoisuudesta.  Erityisesti korona on asettanut oppijoita erilaiseen asemaan: vauraissa maissa opiskelu on voinut jatkua digitaalisissa oppimisympäristöissä, kun taas kehittyvissä maissa opetus on saattanut olla täysin pysähdyksissä.  

Suomen Pipliaseuran hankkeisiin korona on kuitenkin tuonut paljon hyvää. Se on voimaannuttanut paikallisia ottamaan lukutaito-opetuksen koordinoinnista yhä enemmän vastuuta ja vastuun esimerkiksi digitaalisten yhteyksien toiminnasta. Uusien lukutaito-ohjaajien koulutus sujuikin viime keväänä ensi kertaa etänä. Paikallisen toimijuuden vahvistaminen on Pipliaseuralle ensiarvoisen tärkeää, eikä menneeseen ole paluuta.

Teksti: Ari Vitikainen, lukutaitotyön koordinaattori, Suomen Pipliaseura

Lue lisää 

Pipliaseuran lukutaitotyö.

Lähteet ja lisälukemistoa:  

More than One-Half of Children and Adolescents Are Not Learning Worldwide (UNESCO)
More than half of children and youth worldwide ’not learning’ (UNESCO)
Loud and Clear: Effective Language of Instruction Policies for Learning (worldbank.org)
Lukutaito ei aina takaa oppimista (Maailma.net)