Blogi: Rauha ja ihmisoikeudet

Tänään 24.10. vietetään Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun päivää. Taustalla on kaksi toisistaan riippumatonta mutta sisällöllisesti läheistä perinnettä. Päivän kansainvälinen juonne tulee siitä, että 24.10. on YK:n päivä. Samanaikaisesti vietettävän Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun päivän teemat voisivat olla myös virallisia YK:n päivän teemoja.

Presidentin määräämiä rukouspäiviä oli joskus enemmänkin, mutta nykyään niitä on kaksi: ensimmäinen Kristittyjen ykseyden rukousviikolla tammikuussa ja toinen juuri tänään 24.10. Presidentti ei enää anna asiasta päiväkäskyä, mutta allekirjoittaa julistuksen kahdesta rukouspäivästä. Julistus annetaan edellisen vuoden marraskuussa. Nyt Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivänä se on edelleen ajankohtainen.

Presidentti kirjoittaa otsikolla Olkaa rehellisiä ja oikeudenmukaisia (5. Moos. 16:11–20) tämän päivän teemasta:

”Ihmiskunnan elämää uhkaavat ilmaston lämpeneminen ja epäsopu erilaisten ihmisryhmien välillä. Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus suhteessa luomakuntaan vaikuttavat elintapojemme muutokseen. Samoin ne ehkäisevät epäoikeudenmukaisia rakenteita ja uhkakuvien syntymistä eri ihmisryhmien välille. Yhteisten asioiden hoitaminen vaatii kykyä erilaisten näkemysten kuulemiseen ja epäkohtien tunnistamiseen sekä rohkeutta toimia oikeudenmukaisuuden hengessä. Siltojen rakentaminen ja yhteistyö ovat avainasemassa myös oman kansakuntamme tulevaisuuden kehittämisessä.”

Suomalaiseen ulkopolitiikkaan kuuluu tietty pidättyväisyys silloin, kun arvioidaan suurvaltojen toimia. Tällä kertaa viesti ja ainakin yksi osoitteistakin on kuitenkin selvä: ”Totuuden tuntemisen henki kuvaa pyrkimyksiä tunnistaa ja nähdä asioita oikein. Se haastaa aikakauttamme, jossa rinnakkaistotuudet ja erilaiset tulkintamallit usein hämärtävät ajatteluamme. Mielikuvat ja pyrkimykset vaikeuttavat oikeaa ymmärtämistä ja oman edun tavoittelu estää näkemästä lähimmäisen hyvää.”

Ilmastonmuutosta koskeva keskustelu saattaa välillä tuntua ahdistavalta. Se ei sinänsä ole vaarallista, kunhan ahdistus ei kasva niin suureksi, että se johtaa lamaannukseen ja estä tarvittaviin toimiin ryhtymiseen. Oleellista on rehellisyys tosiasioiden äärellä ja siitä nouseva määrätietoinen ja rohkea toiminta, josta voimme vastata sekä Jumalan että tulevien polvien edessä. Siitä on presidentin mukaan myös kyse, kun vietämme rukouspäivää:

”Rukouspäivänä kirkot rukoilevat oikeudenmukaisuutta ja rauhaa maailmaan, sovintoa ihmisten välille ja varjelusta koko luomakuntaan. Rauha syntyy rehellisyydestä, oikeudenmukaisuudesta ja armahtavaisuudesta. Rukoillessamme rauhaa jätämme elämämme ja koko maailman Korkeimman suojaan: ’Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon’.”

Julistus on edelleen ajankohtainen ja osoittaa oikean suunnan.

Teksti: Markku Kotila