Blogi: Sanojen voima

Lapselle avautuu ihan uusi maailma, kun hän tajuaa omien sanojensa voiman. Lapsen ensimmäisinä elinpäivinä hän pystyy ohjailemaan vanhempiaan vain itkulla. Epätoivoiset vanhemmat hyörivät jälkikasvunsa ympärillä kokeillen keinoja laulusta maitoon ja hyssyttelystä puhtaisiin vaippoihin. Taapero on voimiensa tunnossa, kun hän pystyykin suorilla sanoilla saamaan eteensä tahtomiaan asioita. Vanhemmat ovat tyytyväisiä, kun he viimeinkin osaavat täsmällisesti toteuttaa pienen ihmeensä toiveita.

Pikkuhiljaa sanan käyttöä alkaa rajoittamaan valta-asemat. Parivuotiaan kaikkia toiveita ei toteutetakaan. Aikuisten mielestä karkilla ei voi elää, eikä leikkipuistossa voikaan viettää kaikkea aikaa. Itku on otettava sanojen sijaan jälleen käyttöön. Tunteisiin vetoamalla saattaakin saada vanhemmat sanoja paremmin taipumaan.

Sanan valta on jaossa kaikille, jotka sitä osaavat käyttää.

Valta-asetelmia koetellaan näistä elämän alkumetreistä asti läpi elämän. Vanhempien valta-aseman purkautuessa omien sanojensa painoksi voi hankkia todistuksia ja arvosanojen avulla hakea sanomisilleen tukea. Tieto lisää sanojen painoarvoa, kunnes sekään ei riitä. Koululainen ja opiskelija saa puheenvuoron tietämällä faktaa, mutta asiantuntemuksella ryyditetty puheenvuoro saatetaan jättää kuulematta, koska arvo annetaan toisin perustein.

Ei ole itsestään selvää kenellä valta-asema määritellä sanat, jotka rajoittavat. Sanan valta on jaossa kaikille, jotka sitä osaavat käyttää. Kenen sanaa sitten kuunnellaan? Sanojen painoarvoa saatetaankin mitata jälleen tunteisiin vetoamalla.

Ratkaisevaa onkin valta-asema itseensä: Miten itse käyttää sanoja ja minkälaisten sanojen antaa vaikuttaa itseensä?

”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. ” Jer. 29:11

Teksti | Ulla Oinonen
Kuva | Unsplash, Susan Holt-Simpson

 


Kenellä on lupa käyttää sanoja suomalaisessa yhteiskunnassa ja polarisoituvassa maailmassa? Entä sanaa? Kirkkopäivillä Suomen Lähetysseura ja Suomen Pipliaseura tuovat yhteen piispa emerita Irja Askolan, toimittaja Anna-Stina Nykäsen ja koulutuksen asiantuntija Kimmo Kososen, jotka luotaavat sanan tilaa tuoden mukaan oman henkilökohtaisen näkökulmansa.

Tule lauantaina 18.5. klo 9.00 Jyväskylän yliopiston päärakennuksen juhlasaliin kuulemaan keskustelua Vallattomasta ja rajattomasta sanasta.