Blogi: Tacka nej

Joukko ruotsalaisia mediavaikuttajia perusti kolme vuotta sitten aloitteen nimeltä #tackanej. Nämä miehet kyllästyivät siihen, että erilaiset paneelikeskustelut ja televisio-ohjelmat täyttyivät miesrivistöistä, vaikka päteviä naisiakin olisi helppo löytää.

”Tacka nej”-aktiivit ryhtyivät yksinkertaisesti kieltäytymään kohteliaasti aina, jos heitä pyydettiin mukaan yleisötilaisuuksiin, joiden puhujiksi oli pyydetty pelkästään miehiä. Sanomalla ”ei kiitos” miehet pyrkivät tarjoamaan estradin jollekin pätevämmälle naiselle, joka ei vain ollut tullut ensimmäiseksi järjestäjille mieleen. Tacka nej oli raikas tuulahdus mediakeskusteluun.

Paaston aikaan sattuva naistenpäivä on hyvä hetki pysähtyä omien etuoikeuksien tutkiskeluun ja tunnistamiseen. Onko jokin asia, mille voisi sanoa ”kiitos ei”, jotta joku toinen saisi itselleen tarvitsemansa mahdollisuuden? Missä asioissa itselle on kenties kertynyt sellaisia etuoikeuksia, hyvää onnea tai arvovaltaa, joista riittäisi aivan hyvin jaettavaksi muillekin? Jos itse päätyy herkästi huomion keskiöön, olisiko mahdollista vaihteeksi tarjota tila sellaiselle, joka ei muuten tule kuulluksi?

Yksi omaan aikaamme merkittävimmän myönteisen jäljen jättänyt aloitteentekijä oli Jeesus. Hänen toimintansa mullisti oman aikansa sosiaaliset ympyrät. Hänen aikanaan erilaisten ihmisryhmien välillä oli paljon raja-aitoja ja käyttäytymissääntöjä.  Ajatus naisten ja miesten tasavertaisista ihmisoikeuksista oli vieras: nainen rinnastui lähinnä miehen omaisuuteen jonka arvo muotoutui tämän kyvystä tuottaa miehelle jälkeläisiä. Tässä ajassa Jeesus keskusteli naisten kanssa julkisesti, ymmärsi ja kuunteli. Hän otti kantaa heidän uskonnollisiin kysymyksiinsä siinä missä miestenkin, ja otti moniin vertauksiinsa esimerkiksi naisen.

Kun Jeesus puhuu uskosta julkisesti vieraaseen heimoon kuuluvalle naiselle Sykarin kaivolla tai nostaa uskon esikuvaksi köyhän lesken, hän esittelee täysin uudenlaisen ja perinteestä poikkeavan tavan toimia ja ajatella. Nainen ja mies voivat toimia yhdessä Jumalan valtakunnan hyväksi puhtain sydämin. Sukupuoli on yksi kategoria, jonka perusteella ei enää pidä alistaa toista. Raamatun lehdillä Jeesus antaa naisille niin paljon palstatilaa, ettei lukijalle jää epäselväksi: olemme Jeesuksen myötä astuneet uudenlaiseen aikaan, johon kuuluu uudenlainen käsitys kaikkien ihmisten tasa-arvosta.

Tämä mullistava matka jatkuu yhä.

”Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.”
Joh.4:1–42

Teksti: Minna Mannert