Blogi: Tunteiden Raamattu 

Raamatun tekstit sisältävät tunnetta ja väriä, ihmisen kokemuksia ja pohdintaa ympäröivästä maailmasta. Mutta saako nykyihminen kiinni siitä kokemuksesta, jota Raamatun kertomukset yrittävät välittää? 

Jeesuksen tekemiset, Israelin kansan vaellus kohti Kaanaan maata ja muut kerronnalliset tekstit ovat vain yksi puoli Raamatusta. Aina silloin tällöin Raamatun tekstit sisältävät suoraa puhetta kirjoittajiensa sydämestä. Joku tilittää avoimesti omia tuntemuksiaan Jumalasta, mutta myös purkaa kokemustaan siitä, miten maailma ympärillä makaa. Kyse on ilosta ja kiitollisuudesta, mutta välillä myös ahdistuksesta ja epäoikeudenmukaisuudesta. 

Moni asia Raamatun teksteissä on vaikeatulkintaista, koska etäisyytemme Raamatun kirjoitusten syntyaikaan on pitkä. Vieras kulttuuri, outo kieli ja maantieteellinen sijainti ovat vain muutamia syitä, jotka kasvattavat kuilua tämän päivän ihmisten sekä Raamatun tekstien ensimmäisten lukijoiden välillä. Joudumme näkemään usein vaivaa sen kanssa, miten Raamatun tekstiä tulisi ymmärtää, saati tulkita. Ovathan elintavat, asuminen ja ymmärrys maailmasta muuttuneet radikaalisti kuluneiden vuosituhansien aikana. 

Tunne, kokemuksellisuus, yhteisöllisyys, ylipäätään ihmisen kyky havaita ja tarkkailla ympäristöään ovat asioita, jotka yhdistävät meitä paitsi yli kulttuurirajojen, myös läpi historian. Ihmisessä on paljon pysyvää, joka muuttuu hyvin hiljaa, jos sitäkään. Suuret tunteet kuten pelko, ahdistus, pettymys, viha, ja rakkaus ovat yhtä lailla tuttuja tämän päivän ihmiselle kuin ne olivat 2000 vuotta sitten eläneille. 

Esimerkiksi Paavali sanoo Uudessa testamentissa: ”Kirjoitin teille raskain sydämin, suuressa hädässä, ja vuodatin monta kyyneltä. En silti halunnut tehdä teitä surullisiksi vaan osoittaa, että rakastan teitä erityisen paljon (2. Kor. 2:4).” Voin yhä tänäkin päivänä tunnistaa sen tunteiden myllerrykseen, jota kirjoittaja käy läpi. Myös nykyään ihmiset käyvät läpi näitä samoja tunteita – vaikkakin ehkä hyvin eri syistä johtuvia. Joskus olen kenties eri mieltä kirjoittajan kanssa, mutta silti voin tunnistaa sen kokemuksen, josta hän puhuu. 

Lukuvinkkejä Raamattuun:

Seuraavassa on lueteltu muutamia tekstikatkelmia, joissa tunne tai kokemus tulee voimakkaasti läpi.
Lue esimerkiksi yksi katkelma per päivä seuraavan seitsemän päivän ajan.
Lukemisen jälkeen voit pohtia seuraavia asioita:

1) mikä tunne tekstistä välittyy
2) oletko samaa vai eri mieltä kirjoittajan kanssa
3) milloin sinä olet kokenut samalla tavalla?  

 

Teksti: Paavo Huotari, asiantuntija, raamatunkäyttö, Suomen Pipliaseura