Ohjeita sisäelimiltä - psalmien ruumiilliset kielikuvat

Yksi Vanhan testamentin suomentamisen haasteista ovat sellaiset kielikuvat ja ilmaukset, joissa on mukana jokin ruumiinosa tai ihmisen elin. Tällaiset kielikuvat, joissa mainitaan esimerkiksi käsi, jalka, suu tai nenä, ovat usein helposti ymmärrettäviä, koska ne ovat varsin konkreettisia. Niiden merkityksen saattaa arvata, vaikka ei hepreaa osaisikaan eikä suomessa olisi vastaavaa ilmaisua. Kun suomalainen suuttuu, naama alkaa punehtua, kunnes kihistään raivosta. Hepreaksi kuumenee nenä.

Heprean kielessä on myös paljon sellaisia kielikuvia, joiden osana on jokin sisäelin. Esimerkiksi psalmin 16 jakeessa 7 tekstin puhuja kiittää Jumalaa, joka on neuvonut häntä, ja jatkaa sananmukaisesti: ”myös öisin ohjeistavat minua munuaiseni”. Kun tämän lukee suomeksi, lukija alkaa ihmetellä, kuinka munuaiset voivat antaa neuvoja. Psalmin 7 jakeessa 10 oikeudenmukainen Jumala sananmukaisesti ”koettelee sydämet ja munuaiset”.  Psalmin 26 jakeessa 2 puhuja pyytää Jumalaa puhdistamaan hänen munuaisensa ja sydämensä. On ilmeistä, että näitä kohtia ei voida kääntää sananmukaisesti.

Hepreankielisen tekstin suomentamista vaikeuttavat sisäelimistä puhuttaessa ne tapaukset, joissa ilmaistaan esimerkiksi tunteita tai ajattelua. Suomeksi me ajattelemme mielessämme ja tunnemme sydämessämme. Heprean kielessä taas sydämeen liitetään asioita, joita suomen kielessä tehdään mielessä, kuten ajatellaan ja suunnitellaan. Hepreaksi asiat painetaan sydämeen, suomeksi taas mieleen. Usein heprean ilmaisut, joissa esiintyy sana ’sydän’, ovat hyvin kauniita ja ne tekisi mieli kääntää sananmukaisesti. Tällöin käännös ei vastaisi suomen kielen merkityksiä.

Psalmeissa puhutaan usein myös luista, erityisesti kärsimykseen liittyvissä yhteyksissä. Psalmin 51 jakeessa 10 pyydetään hepreaksi, että ”murskaamasi luut” saisivat iloita. Suomennoksessa korostuisi tässä nimenomaisessa jakeessa luiden sijaan kokonaisvaltainen kärsimys. Joissakin psalmeissa luiden suomentaminen ’luiksi’ johtaa hepreankielisen merkityksen ytimeen. Esimerkiksi psalmin 6 jakeessa 3 puhuja pyytää Jumalaa apuun, sillä hänen luunsa ovat säikähtäneet tai kauhuissaan. Kyse ei ole vain luista vaan kokonaisvaltaisemmasta asiasta – kehosta tai ihmisestä kokonaisuutena. Kääntäjän avuksi tulee tässä psalmissa suomen idiomi luista ja ytimistä: psalmin puhuja voi ilmaista olevansa kauhistunut luita ja ytimiä myöten.

Kuinka alussa mainitut esimerkit munuaisista voidaan suomentaa niin, että lukija ymmärtää niiden merkityksen? Hepreaksi on kyse ihmisen sisäisestä maailmasta, jonka kuvaamiseen käytetään konkreettista sanastoa. Suomennoksessa onkin korvattava sana ’munuaiset’ esimerkiksi ’sisimmällä’. Kuten huomataan, ruumiinosien ja sisäelinten kääntäminen on yksi psalmien suomentamiseen liittyvistä haasteista. Tämä johtuu kulttuurisista ajattelutapojen eroista. Toisaalta myös siitä, että ruumiinosien ja sisäelinten välityksellä päädytään sellaisten kysymysten äärelle, jotka koskevat ihmisen kokonaisvaltaista ja universaaliakin tunteiden ja kokemusten ilmaisemista.

Teksti: Kirsi Valkama, Suomen Pipliaseura

Pipliaseura on aloittanut tänä vuonna Vanhan testamentin kääntämisen uudelleen alkukielistä suomeksi. FM Kirsi Valkama ja kieliasiantuntija FT Katja Seutu keskittyvät parhaillaan Psalmien kääntämiseen. Lue lisää VT2028 käännöshankkeesta.

Jumala ei nukahtele

Psalmi 121 on tunnettu matkapsalmi, jossa kuvataan kattavasti Jumalan antamaa varjelua ja suojelua. Kun lyhyttä psalmia tutkii syvemmälle, tulee esille…

Kirje Daavidille?

Psalmien uutta suomennosta lukiessani herää ajatus kirjeestä Daavidille. Kirjoittaisinko? Mieli tekisi, mutta en tohdi. Miksi en? Oikeastaanhan hän on jotenkin…