Voihan vitiretama! 

Valkoinen kukka ja mehiläinen

Käännösnurkka on Piplia-lehden palsta, jossa nostetaan esiin erilaisia näkökulmia ja havaintoja raamatunkäännöstyöstä.

Raamatunkääntämisen haasteista tunnetuin liittyy sellaisiin sanoihin, joita kohdekielessä ei ole. Mitä tehdään, jos kielestä puuttuu vaikkapa sana lammas? Yhden haasteellisen joukon muodostavat sanat, jotka ovat tavalla tai toisella muuttuneet.

Hepreassa on kasvi nimeltä rotem. Sen varjosta profeetta Elia etsii suojaa jakeissa 1. Kun. 19:4–5. Sanakirjojen mukaan kasvi on tieteelliseltä nimeltään Retama raetam. Perinteisesti meillä on puhuttu kinsteripensaasta, vaikka Agricola käänsikin sen katajaksi. Nykyään kasviasiantuntijat puhuvat sen sijaan vitiretamasta. Nimen on tarkoitus kertoa, että retamakasvilla on valkoiset kukat.

Raamattua käännettäessä on pohdittava, kuinka tarkoin tekstin yksityiskohdat on säilytettävä. Jos pitäytyminen täsmällisyyteen tekee tekstistä lukijalle kummallista esimerkiksi sisältämällä outoja yksityiskohtia, voidaanko osa yksityiskohdista sivuuttaa? Onko siis Elian asettauduttava juuri vitiretamapensaan alle vai voitaisiinko käyttää kasvin perinteistä nimeä vai riittäisikö käännökseksi pelkkä pensas?

Teksti: Seppo Sipilä, johtava raamatunkäännöstyön asiantuntija, Suomen Pipliaseura
Kuva: Wikipedia 

iso kirja ja kädet kirjoittamassa vihkoon

Täydet palkit

Psalmissa 34 laulaja kertoo ylpeänä Jumalastaan. Hän kehottaa muitakin liittymään ylistykseen kanssaan. Raakakäännös jakeesta 34:4 kuuluisi: ”Tehkää Jahve suureksi kanssani,…

iso kirja ja kädet kirjoittamassa vihkoon

Uhratako vai lahjoittaa – siinä pulma!

Uhraaminen näyttäytyy usein nykykielenkäytössä negatiivisena asiana: Turhasta asiasta todetaan, että sille ei kannata uhrata ajatustakaan. Uhrautuminen ei ole muodissa, ja…

iso kirja ja kädet kirjoittamassa vihkoon

Kun vastaaminen muuttuu nostamiseksi

Raamatunkääntäjiä kehotetaan usein käyttämään luontevaa kieltä. Näin halutaan varmistaa, että Raamatun teksti on ymmärrettävää ja sujuvaa. Kaikki eivät kuitenkaan ole…