AJANKOHTAISTA, YLEINEN |

Kansainvälinen lukutaitopäivä

Tänään 8.9. vietetään kansainvälistä lukutaitopäivää (International Literacy Day). Suomessa lukutaito on koko lailla itsestäänselvyys, mutta maailmalla näin ei ole: maailmassa on edelleen yli 750 miljoonaa lukutaidotonta aikuista.

Kansainvälinen lukutaitopäivä muistuttaa, että lukutaito on perusihmisoikeus. Se mahdollistaa yksilön kehityksen, kouluttautumisen ja täyden kapasiteetin hyödyntämisen.

Lukutaidolla on laajasti merkitystä sukupuolten välisen tasa-arvon, kestävän rauhan, kehityksen ja demokratian toteutumisen kannalta. Tyttöjen ja naisten kouluttaminen kohentaa monin tavoin myös koko perheen elämää. Lukutaidolla ja koulutuksella on vaikutus myös terveyteen ja hyvinvointiin.

Raamatunkäännös ja lukutaitotyö käsi kädessä

Pipliaseurat tekevät kaikkialla maailmassa töitä tuodakseen lukutaidon kaikkien ulottuville riippumatta kielestä, iästä tai sukupuolesta. Lukutaitotyö liittyy läheisesti raamatunkäännöstyöhön, sillä vielä nykyäänkin raamatunkäännöstyön yksi konkreettinen seuraus on, että kansat saavat kirjakielen, omakielistä kirjallisuutta ja oppivat lukemaan.

Raamatunkäännös on usein ensimmäinen kirjallinen dokumentti kyseisellä kielellä. Tämä vahvistaa kielen asemaa ja laajempaa käyttöä esimerkiksi kouluopetuksessa. Raamatunkäännös avaa tietä myös muun kirjoitetun materiaalin luomiselle, sanomalehdille ja kirjoille.

Oma kirjakieli ja lukemaan oppiminen vahvistaa ihmisen identiteettiä. Esimerkiksi Boliviassa on miljoona aimaran puhujaa, joista keskimäärin 30 % lukutaitoisia omalla kielellään. Maassa on vasta vuodesta 2010 alkaen sallittu espanjan rinnalle koulukieleksi myös paikallinen kieli.

Bolivian Pipliaseura on siten vuodesta 2011 toimittanut Andien alueella aimarankielisiin alakouluihin oppimateriaalia. Jo vuonna 2012 oppimateriaalipaketin sai 5 000 lasta 55 koulussa. Omakielinen kirjallisuus ja lukemaan oppiminen vahvistavat ihmisten olemassa olon oikeutusta ja avaavat tietä edelleen muuhun koulutukseen ja mahdollisuuteen osallistua.

Yhdistyneiden Raamattuseurojen (UBS) verkosto tuki vuonna 2013 lukutaito-opetusta 43 maassa 28 kielellä. Suomen Pipliaseura on mukana lukutaitotyössä mm. Argentiinassa, Boliviassa, Egyptissä ja Kambodžassa.

Lukutaitotyö esillä Hyvän tekemisen toreilla

Vuoden 2014 seurakuntavaaleihin liittyvillä Hyvän tekemisen toreilla on esillä hyvän tekeminen kotimaassa ja maailmalla, näiden osana myös lukutaitotyön merkitys. Toreja järjestävät seurakunnat sekä järjestöt yhteistyössä pitkin syksyä, mutta erityisesti ennakkoäänestysviikolla 27.–31. lokakuuta.

Lue lisää

Pipliaseurojen lukutaitotyö
www.agricola.fi

—-

Lukutaitofaktoja*

  • arviolta 61 miljoonaa lasta ei koskaan pääse kouluun.
  • noin 120 miljoonaa lasta on vailla alkeisopetusta. Suurin osa heistä on tyttöjä.
  • joka viides aikuinen ihminen maailmassa on lukutaidoton. Lukutaidottomia aikuisia on yli 750 miljoonaa.
  • valtaosa köyhimpien kehitysmaiden naisista ei osaa lukea eikä kirjoittaa.
  • maailmassa on 122 miljoonaa 15–24-vuotiasta nuorta, jotka eivät osaa lukea tai kirjoittaa. Heistä kaksi kolmasosaa on tyttöjä ja naisia.

*Lähde: Suomen YK-liitto